Blodforgiftninger kan behandles med den halve mængde væsketerapi

Sygdom og behandling 28. jul 2022 3 min Professor Anders Perner Skrevet af Kristian Sjøgren

Patienter, der er indlagt på intensivafdelingen med svær blodforgiftning, klarer sig lige så godt, hvis de blot behandles med den halve mængde væske sammenlignet med standardbehandlingen i dag. Der er ingen grund til at bruge så meget væske, hvis vi kan spare ressourcerne – men det er heller ikke skadeligt, siger forsker.

Behandling af personer med svær blodforgiftning (septisk chok) består meget simpelt af antibiotika, medicin til at holde blodtrykket oppe og så væske.

Nogle studier har indikeret, at behandling med meget væske kan være skadelig for patienter med svær blodforgiftning og faktisk øge deres risiko for at dø.

Et nyt klinisk forsøg viser dog, at der ikke er fugls føde på den idé.

Det går hverken patienterne bedre eller dårligere, hvis de behandles med den fulde mængde væske sammenlignet med behandling med blot det halve.

Der kan dog være penge at spare ved at reducere forbruget af væske, og det bør man altid stile efter.

"Som udgangspunkt bør man ikke bruge flere ressourcer i sundhedsvæsnet, end der er behov for, og derfor giver det mening at være restriktive omkring forbruget af væsketerapi. Samtidig viser vores forskning, at det dog heller ikke er forbundet med øget risiko for død eller alvorlige hændelser at blive behandlet med den mængde væske, som indgår i behandlingsvejledningerne i dag," fortæller en af forskerne bag studiet, Anders Perner, der er professor og overlæge på Afdeling for Intensivbehandling på Rigshospitalet.

Forskningen er offentliggjort i New England Journal of Medicine.

Dødelighed på 40 pct.

Tidligere har observationelle studier af patienter med svær blodforgiftning indikeret, at det måske kan være farligt at behandle med for meget væske.

Der er blevet spekuleret i, at forklaringen på sammenhængen skal findes i, at væskebehandling leder til ophobning af væske i kroppen, hvilket kan påvirke vitale organer som hjertet, nyrerne og lungerne.

I studierne har forskere også noteret sig, at patienter, som behandles med mere væske, oftere dør.

Disse observationer kan dog være præget af, at personer, der er svært syge, behandles med mere væske. Det kan derfor være deres mere alvorlige tilstand, som øger deres risiko for at dø, og ikke væskebehandlingen.

"Behandling af patienter med blodforgiftning trænger i den grad til et løft. Vi benytter i dag kun meget simple værktøjer, og dødeligheden for patienter med svær blodforgiftning er stadig omkring 40 pct. over tre mdr. Derfor er det så vigtigt, at vi nu har lavet dette forsøg til at kaste lys over, hvordan vi bedst behandler denne patientgruppe med væske," forklarer Anders Perner.

Mængden af væske gør ingen forskel

I forsøget har forskerne meget simpelt randomiseret 1.554 patienter med svær blodforgiftning fra 30 intensivafdelinger i otte lande til enten at modtage den mængde væske, som retningslinjerne på området foreskriver, eller kun det halve.

Herefter fulgte forskerne patienterne i 90 dage og noterede sig blandt andet, hvor mange der døde, og hvor mange der oplevede alvorlige hændelser som iskæmi eller nyresvigt i løbet af undersøgelsesperioden. Forskerne så også på, hvor mange dage patienterne var i live, om de havde behov for livsunderstøttende behandling, og hvor mange dage de tilbragte inde eller ude af hospitalet.

Forskningsresultatet viser, at det faktisk er lige meget, om man behandler med den fulde mængde væske eller blot det halve:

  • Blandt de patienter, som kun var blevet behandlet med den halve mængde væske, var 42,3 pct. døde i løbet af 90 dage. For de patienter, som havde modtaget den fulde mængde væske, var tallet 42,1 pct. 
  • Vedrørende alvorlige hændelser havde 29,4 pct. af patienter i behandling med den halve mængde væske oplevet noget, mens det samme gjaldt 30,8 pct. af patienter i behandling med den fulde mængde væske.
  • Begge grupper af patienter havde haft sammenlignelige antal dage inde og ude af hospitalet, og de havde også samme behov for livsunderstøttende behandling.

"Disse resultater er betryggende, fordi de viser, at det er lige meget, om man behandler med den fulde eller den halve dosis væske. Begge tilgange er sikre, så længe man behandler inden for det interval, som vi har undersøgt," siger Anders Perner.

Pengene kan spares og bruges andetsteds

Anders Perner fortæller, at selvom der ingen forskel er i udfaldet for patienter mellem de to behandlinger, bør resultatet alligevel afstedkomme en ændring i tilgangen til behandlingen af denne patientgruppe.

Det er et simpelt spørgsmål om ressourcer.

Over hele verden kæmper sundhedsvæsner for at få økonomien til at hænge sammen, og kan man spare penge ved at være mere restriktiv, bør man gøre det. Det gælder også ved brug af noget så simpelt som væskebehandling.

Væskebehandling er i sin natur en forholdsvis billig form for behandling, men den er alligevel forbundet med brug af ressourcer til blandt andet sygeplejersker, der skal foretage behandlingen, samt ressourcer til at sterilisere væsken, producere de poser, som væsken kommer i, ligesom væskebehandling producerer affald, som efterfølgende skal bortskaffes.

"I sundhedsvæsnet handler det om at bruge ressourcerne der, hvor de gavner mest, og vi kan i dette forsøg se, at det ikke gavner noget at give mere væske. Derfor kan vi lige så godt spare ressourcerne og bruge dem andetsteds," siger Anders Perner.

"Restriction of Intravenous Fluid in ICU Patients with Septic Shock" er udgivet i The New England Journal of Medicine. Anders Perner modtog i 2017 støtte fra Novo Nordisk Fonden til projektet "Effects of restricting intravenous fluids on patient-important outcome measures in patients with septic shock - The Conservative vs. Liberal Approach to fluid therapy of Septic Shock in Intensive Care (CLASSIC) trial" og i 2019 til projektet "IMPROVE-ICU - improving intensive care through clinical trials". Studiet er derudover støttet af Læge Sofus Carl Emil Friis og Hustru Olga Doris Friis' Legat, Rigshospitalets forskningsmidler samt Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin.

Anders Perner is a senior staff specialist in Intensive Care, Rigshospitalet and professor in intensive care at Copenhagen University Hospital. He cha...

Dansk
© All rights reserved, Sciencenews 2020