Sciencenews.dk leverer nyhedsartikler, video og podcast med afsæt i videnskabens verden. Vores mål er at skabe en større forståelse for, hvordan forskning forbedrer menneskers liv og samfundets bæredygtighed. Alle artiklerne og filmene tager udgangspunkt i forskning eller forskere, som Novo Nordisk Fonden har støttet.

Folkene bag

Folkene bag ScienceNews

Morten Busch

CHEFREDAKTØR (ANSV.), JOURNALIST

Eliza Brown

JOURNALIST

Kristian Sjøgren

JOURNALIST

Sabina Askholm Larsen

JOURNALIST, PODCAST

Robin Worrall

ENGELSK OVERSÆTTELSE

David Breuer

ENGELSK OVERSÆTTELSE

Thomas Bille

GRAFISK DESIGNER

Tobias Rhode Thorell

GRAFISK DESIGNER

Anders Chanruk Larsen

DIGITAL ANSVARLIG

Jakob Wilms

DIGITAL ANSVARLIG

Matthias Nielsen

VIDEOFOTOGRAF
Fokusområder

Sygdom og behandling

Biomedicinsk og sundhedsvidenskabelig forskning er et centralt i disse år. Kombinationen af grundforskning og klinisk forskning bidrager til udvikling af nye lægemidler og behandlingsformer. På den måde skabes sundere og bedre liv for mennesker.

Fokusområder

Miljø og bæredygtighed

I lyset af de stigende globale miljømæssige udfordringer sætter life science forskning fokus på den bæredygtighed, der har potentiale til at kunne omsættes til bioteknologiske løsninger til gavn for mennesker, klima og miljø.

Fokusområder

Kost og livsstil

Menneskekroppen gemmer på molekylære forklaringer på, hvorfor nogle bliver overvægtige. For at løse det voksende problem med metaboliske sygdomme og diabetes kræves mere viden om betydnigen af, hvad vi spiser, og hvordan vi lever.

Fokusområder

Videnskabelige nybrud

Naturvidenskabelige og tekniske nybrud er fundamentet for mange fremskridt, der skaber bedre liv for mennesker. Især tværfaglighed og samarbejde mellem grundforskere og virksomheder grundlægger mange fremskridt indenfor sundhed og bæredygtig bioteknologi.

Fokusområder

ScienceViews

Fokusområder

Podcasts

Sciencenews.dk har særlig fokus på biomedicinsk og sundhedsvidenskabelig forskning, men dækker også forskning indenfor life science, bæredygtighed, naturvidenskab, teknologi og innovation. Historierne tager deres afsæt i aktuel forskning, der publiceres i videnskabelige tidsskrifter, men søger altid at vise de mulige fremtidige anvendelser af forskningen.

Artiklerne er skrevet af enten egne eller eksterne videnskabsjournalister, og alle citater – såvel danske som engelske – er godkendt af de forskere, der udtaler sig.

Artikler, podcast og videoer på sciencenews.dk er udgivet under en Creative Commons-licens. Det betyder, at man kan kopiere og bruge artiklerne frit, med en reference til Sciencenews.dk. Man er derfor velkommen til at anvende og dele indholdet. Forslag til gode historier kan sendes til mail@sciencenews.dk. Det er også muligt at følge os på Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter og YouTube.

Vores vision er at yde et betydende bidrag til forskning og udvikling, der forbedrer menneskers liv og samfundets bæredygtighed.

Når vi i de kommende år øger vores støtteudbetalinger til almennyttige formål, vil vores bidrag til samfundsudviklingen også stige. I Novo Nordisk Fonden er vi opmærksomme på, at der hermed også følger et større ansvar. Vi har en række principper, som skal sikre kvalitet og ansvarlighed i vores uddelinger. Først og fremmest støtter og respekterer vi forskningsfriheden. I vores bevillinger medfølger intet krav om modydelser. Forskerne har fuld publikationsret, og de forskningsresultater, der fremkommer på baggrund af en bevilling fra fonden, tilfalder forskerne og de offentlige vidensinstitutioner.

Vi ønsker at fremme udbredelse og tilgængelighed af ny viden og resultater. At gøre de gode ideer og ny viden tilgængelig for så mange mennesker som muligt er helt afgørende for at det kan komme samfundet til gavn. Et andet grundprincip, der går igen i alle vores uddelingsaktiviteter, er, at vi udelukkende støtter projekter af højeste kvalitet. Det er ikke afgørende, om ansøgeren er etableret eller et ungt talent – det er kvaliteten af det ansøgte projekt, der tæller. Vi mener, at kun ved at sætte en høj standard opnår vi resultater, som har størst mulig og vedvarende effekt i samfundet. Vi har en grundig udvælgelsesproces, hvor alle ansøgninger vurderes i fondens komiteer og udvalg eller gennem international fagfællebedømmelse, inden beslutning om tildeling af en bevilling træffes. Dermed gør vi brug af uafhængige eksperter, der selv har dybt indblik i de respektive områder, fonden støtter. Dette skal sikre, at de bedste projekter opnår støtte.

Dansk
© All rights reserved, Sciencenews 2020