Hjertemedicin ser ud til at gøre underværker for metabolismen

Sygdom og behandling 3. sep 2021 3 min Associate Professor Nicolai J. Wewer Albrechtsen Skrevet af Kristian Sjøgren

Ny dansk forskning viser, hvordan medicin til behandling af hjertesvigt også kan forbedre metabolismen.

Lægemidlet entresto til behandling af hjertesvigt kommer med en spøjs sidegevinst.

Ud over at stabilisere hjertet har forskere og læger observeret, at hos personer med type 2-diabetes leder medicinen også til bedre blodsukkerkontrol.

Nu afslører et nyt dansk studie, hvordan hjertemedicinen påvirker vores metabolisme og dermed muligvis også har denne positive effekt på blodsukkerkontrollen. Det hele drejer sig om glukagonmængden i kroppen og kroppens proteinmetabolisme, der utilsigtet bliver justeret af enstresto.

"Vores studie peger i retning af en tæt kobling mellem type 2-diabetes og hjertesygdomme, og ved at beskytte kroppens glukagonsystem kan man måske forbedre kroppens sundhed," fortæller en af forskerne bag det nye studie, lektor Nicolai J. Wewer Albrechtsen fra Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research ved Københavns Universitet.

Forskningen er for nylig offentliggjort i Journal of the Endocrine Society.

Lægemiddel rammer enzym, der holder mængden af glukagon nede

I forskningsarbejdet ønskede Nicolai J. Wewer Albrechtsen sammen med sine kollegaer at lave en nærmere undersøgelse af entrestos effekt på kroppens metabolisme.

Forskernes hypotese var, at enzymet neprilysin nedsætter mængden af glukagon i kroppen ved at klippe i hormonet. Derved giver entresto kroppen en øget mængde glukagon ved at tage neprilysin ud af ligningen.

Glukagon fungerer sammen med insulin som regulatorer af kroppens blodsukker. Helt simpelt reducerer insulin kroppens blodsukker, mens glukagon får det til at stige.

Så firkantet kan man dog ikke stille det op, for glukagon har også mange andre positive indvirkninger på helbredet.

"På grund af glukagons helbredsmæssige virkning på kroppen arbejder forskere på at udvikle medicin, der påvirker glukagon. Det, som vores studie viser, er, at entresto via hæmning af neprilysin mere end fordobler kroppens glukagon, og at denne fordobling kan bidrage til at øge den metaboliske sundhed," forklarer Nicolai J. Wewer Albrechtsen.

Forsøg på mennesker viser, at lægemiddel får niveauerne af glukagon til at stige

I studiet har forskerne undersøgt, hvad der sker med kroppens proteiner, når både mus og mennesker behandles med entresto.

Forskerne har brugt den avancerede analysemetode massespektrometri til at analysere indholdet af proteiner i blodprøver.

På den måde kunne de meget præcist undersøge, hvordan mængden af glukagon i blodet ændrede sig ved indtag af entresto.

Forskningsresultatet viste som sagt, at entresto var i stand til at fordoble mængden af glukagon ved at hæmme neprilysin.

"Det er tidligere vist, at neprilysin kan skære glukagon over og dermed tage hormonet ud af ligningen. Men det er vist i en petriskål i laboratoriet. Her viser vi det i dyr og mennesker. Vi har også vist det hos både raske og overvægtige personer," siger Nicolai J. Wewer Albrechtsen.

Øgede niveauer af glukagon gavner hjertet

Man kan passende stille sig selv spørgsmålet: Hvis man fordobler mængden af glukagon i kroppen, stiger blodsukkeret så ikke vildt?

Det er dog ikke tilfældet, siger Nicolai J. Wewer Albrechtsen.

Selvom glukagon er associeret med øget blodsukker, er den effekt negligerbar sammenlignet med alle de positive sundhedseffekter, som hormonet kommer med.

Generelt formoder Nicolai J. Wewer Albrechtsen, at en øget virkning af glukagon giver en sundere krop og en sundere fysiologi, og det kan være årsag til en lavere risiko for hjertesvigt og en forbedring af blodsukkeret hos personer med type 2-diabetes.

"Vi ved blandt andet, at forskellige sygdomme er associeret med nedsat virkning af glukagon i kroppen. Det gælder særligt fedtleversygdom. I vores studie viser vi så, at man medicinsk kan udnytte kroppens egne stopknapper for mængden af glukagon, og at det leder til en markant stigning i glukagonniveauerne med en potentiel helbredsmæssig gevinst til følge," siger Nicolai J. Wewer Albrechtsen.

Forskeren uddyber, at man i medicinske forsøg har set en meget stor positiv effekt af blot en lille stigning i glukagon, og at en fordobling derfor må antages at være særdeles betydningsfuldt for helbredet.

Ny potential virkning af fedmekirurgi på hjertet

Foruden at give en ny indsigt i glukagonmetabolismen og måder at manipulere  den åbner det nye forskningsresultat også op for nye medicinske veje at gå for at fremme sundhed.

Nicolai J. Wewer Albrechtsen og hans kollegaer arbejder netop nu på nogle forsøg, der viser, at blandt andet fedmeoperationer er i stand til at reducere mængden af neprilysin i kroppen med 50 pct. Netop disse operationer sænker risikoen for hjerte-kar-sygdomme.

"I vores nye studier har vi opdaget, at fedmekirurgi påvirker neprilysin i samme grad som entresto. Dette tyder på, at neprilysin måske bidrager til forbedret sundhed efter fedmekirurgi," siger Nicolai J. Wewer Albrechtsen.

State-of the art analytical biochemistry is my scientific cornerstone. During my first years in academia at prof. Jens J. Holst laboratory, I develope...

Dansk
© All rights reserved, Sciencenews 2020