Træning hæmmer kræftvækst – uanset hvad man spiser

Kost og livsstil 7. jul 2022 3 min Postdoctoral Fellow Rikke Stagaard Skrevet af Kristian Sjøgren

Ny dansk præklinisk forskning peger på, at træning er i stand til at reducere væksten af kræfttumorer, og at effekten er gældende, uanset hvad man vejer, og hvad man spiser. Det er derfor bare om at komme i gang med at være aktiv, da træning muligvis kan hjælpe med at give kroppen et bedre forsvar mod kræft, siger forsker.

Mange epidemiologiske studier har vist, at træning reducerer risikoen for at udvikle i hvert fald 13 forskellige former for kræft. Det gælder blandt andet brystkræft, tarmkræft og prostatakræft

Prækliniske studier har også vist, at træning kan reducere tumorvæksten, når først kræften har vist sit grimme ansigt.

Nu viser et nyt, dansk studie, at træning virker tumorhæmmende uanset sammensætningen af kosten og vægt.

Studiet peger også på, at effekten heller ikke blot skyldes trænings påvirkning af immunforsvaret.

"De epidemiologiske data har allerede vist, at træning beskytter mod udvikling af cancer uafhængigt af for eksempel BMI. Disse resultater er dog ikke verificeret i kontrollerede studier, og derfor ønskede vi at kigge nærmere på det igennem prækliniske studier," fortæller en af forskerne bag studiet, postdoc Rikke Stagaard fra Center for Aktiv Sundhed ved Rigshospitalet.

Forskningen, som blev ledet af ph.d. Pernille Højman, der har været drivkraften i flere vigtige studier vedrørende den tumorhæmmende effekt af motion, er offentliggjort i Scientific Reports.

Satte mus på fed kost og fik dem til at træne

I studiet undersøgte forskerne, hvordan træning påvirker kræftudvikling i normalvægtige mus og i overvægtige mus.

Forskerne inducerede kræft i mus ved at sprøjte kræftceller fra modermærkekræft ind under huden i flanken på musene. Derfra voksede den primære tumor ud.

I studiet benyttede forskerne fire forskellige forsøgsopsætninger:

  • Den ene gruppe mus fik normalt foder og adgang til et løbehjul, hvori de løb tre til fire kilometer hver nat.
  • Den anden gruppe mus fik normalt foder, men ikke adgang til et løbehjul.
  • Den tredje gruppe mus fik fedtholdigt foder, der øgede deres vægt, og adgang til et løbehjul.
  • Den sidste gruppe mus fik fedtholdigt foder, der øgede deres vægt, men ikke adgang til et løbehjul.

Herefter undersøgte forskerne tumorudviklingen i de forskellige mus.

"Vi styrede ikke, hvor meget musene spiste, eller hvor langt de løb i løbehjulet. Det bestemte de selv i de cirka seks uger, som undersøgelsens varede," forklarer Rikke Stagaard.

Resultatet af undersøgelsen viste meget klart, at uanset om musene spiste fedtholdigt foder eller normalt foder, hæmmede træning tumorvæksten:

  • I mus, der spiste almindeligt foder, hæmmede træning tumorvæksten med cirka 50 pct.
  • I mus, som spiste foder med et højt fedtindhold, blev den gennemsnitlige tumorvækst hæmmet med 75 pct.

Træning påvirker mere end bare immunforsvaret

Forskerne undersøgte også, hvordan musenes immunsystem blev påvirket i de forskellige scenarier.

Rikke Stagaard forklarer, at svær overvægt kan svække immunforsvaret, mens træning kan styrke det. Immunforsvaret spiller en stor rolle i kroppens forsvar mod kræft.

Resultatet af denne del af undersøgelsen viste, at hos den gruppe af mus, som spiste almindeligt foder, øgede træningen tilstedeværelsen af immunforsvaret i tumoren. Dog fandt forskerne ikke den samme effekt hos mus, som spiste en kost med et højt fedtindhold.

"Resultatet verificerer, at fedme kan hæmme aktiveringen af immunforsvaret i forbindelse med kræft. Men det peger også på, at den gavnlige effekt af træning på udvikling af kræft ikke kun er medieret af immuncellerne. Der må altså også være en anden mekanisme på spil, når træning hæmmer kræftudvikling," siger Rikke Stagaard.

Hun fortæller, at en mulig effekt kan involvere leptin.

Leptin er et hormon, der er med til at regulere appetitten, og niveauerne af leptin er ofte forhøjede hos personer med svær overvægt. Samtidig har studier indikeret en sammenhæng mellem forhøjede niveauer af leptin og tumorvækst, fordi leptin blandt andet kan reducere immunforsvarets såkaldte natural killer cells (NK-celler) evne til at dræbe kræftceller, der ellers indikeres at være essentielle for hæmning af kræftvækst ved modermærkekræft.

"Derfor er det interessant, at vi i vores studie også så, at niveauerne af leptin var forhøjede hos de mus, som spiste den fedtholdige kost, men at niveauerne blev reduceret i de mus, som motionerede. Fra tidligere forsøg ved vi, at NK-cellerne er helt essentielle for den tumorhæmmende effekt af træning," siger Rikke Stagaard.

Træn uanset hvad

Rikke Stagaard fortæller, at studiet underbygger tidligere epidemiologiske resultater, men at det stadig ikke er 100 pct. kortlagt, hvad der forbinder motion med en tumorhæmmende effekt.

Hun påpeger, at det er op til fremtidige studier at undersøge de eksakte mekanismer. Denne type studier skal også foretages på mennesker.

"Der er stadig en forskel fra mus til mennesker, men vores resultat er endnu en indikation af, at der er noget om snakken, når det gælder effekten af træning på risikoen for at udvikle kræft og tumorvækst. Samlet set peger det på, at når man hopper på cyklen eller løber en tur, så kan det evt. sænke risikoen for at udvikle kræft. Derfor bør man, uanset sin vægt, træne, fordi det kan muligvis have en gavnlig effekt," siger Rikke Stagaard

Rikke has extensive scientific experience with translational cancer and hematology research, animal models, and exercise oncology. Rikke completed her...

Dansk
© All rights reserved, Sciencenews 2020