Behandling for depression kan også gavne sexlysten

Kost og livsstil 1. okt 2023 3 min Clinical Research Associate Professor Vibe Frøkjær Skrevet af Kristian Sjøgren

Et nyt studie peger på, at stimulation af serotonin4-receptoren kan være et vigtigt værktøj til behandling af depressive symptomer og herunder øge muligheden for at opleve glæde og sexlyst.

Depression rammer hårdt, og personer med moderat til svær ubehandlet depression mister blandt andet glæde ved alt det, som førhen var lyspunkterne i deres liv. Det kan dreje sig om samvær med venner eller familien, men det kan også dreje sig om sexlyst. Forskere kalder det for anhedoni, når man på grund af depression ikke længere kan føle glæde.

For nylig har danske forskere vist, at depression hænger tæt sammen med niveauerne af serotonin4-receptorer i hjernen, og at behandling med gængse lægemidler som SSRI (Selective Serotonin Reuptake Inhibitor) typisk bedrer sexlysten, i takt med at depressionen letter.

Nu kan selvsamme forskergruppe vise, at niveauerne af serotonin4-receptorer i hjernen er koblet til sexlyst hos kvinder med depression.

"Det er en meget positiv opdagelse, idet man kan være bange for, at farmakologisk behandling for depression negativt påvirker sexlysten. Vi kan i stedet vise, at når patienter med depression bliver velbehandlede, bedres sexlysten typisk også. Desuden kan vi pege på et nyt mål for behandlingen af anhedoni og nedsat lyst, nemlig stimulering af serotonin4-receptoren, hvilket også ser lovende ud ved behandling af andre depressive symptomer," forklarer en af forskerne bag undersøgelsen, klinisk forskningslektor Vibe Frøkjær fra Institut for Medicin ved Københavns Universitet.

Forskningen er offentliggjort i to artikler, hhv. Translational Psychiatry og Journal of Sexual Medicine.

Undersøgelse af sexlyst hos 85 personer med depression

Undersøgelsen er en del af det store NeuroPharm-studie, hvor forskerne følger personer med depression, der er i behandling med antidepressiv medicin, med det formål at følge, hvordan det går dem i forbindelse med behandlingen.

I dette delstudie ønskede forskerne at finde ud af, om der er en sammenhæng mellem niveauerne af serotonin4-receptorer i hjernen hos personer med ubehandlet depression og anhedoni, som repræsenteres ved sexlyst.

Til dette formål inkluderede forskerne 85 personer med moderat til svær depression i studiet, og de blev hjerneskannet inden behandlingsopstart for at måle niveauerne af serotonin4-receptorer i hjernen.

Forsøgsdeltagerne besvarede også spørgeskemaer inden behandlingsopstart og efter fire, otte og 12 uger. Spørgeskemaerne indeholdt blandt andet spørgsmål om lysten til sex.

Af de 85 forsøgsdeltagere var 71 pct. kvinder, hvilket også nogenlunde svarer til fordelingen mellem mænd og kvinder med depression i samfundet.

"Fra vores tidligere undersøgelser ved vi, at niveauerne af serotonin4-receptorer i hjernen er lavere ved depression, men det har været uklart, hvad det har af betydning specifikt for anhedoni, som er et vigtigt kernesymptom ved depression," siger Vibe Frøkjær.

Hun uddyber, at selvom 85 personer måske ikke lyder af meget, udgør det faktisk en relativt stor studiepopulation, da studier, hvor forskere skanner hjernekemi hos personer med depression, ofte ikke inkluderer mere end 20 til 30 personer.

Sexlysten forbedres med behandling

Resultaterne fra det ene af de nye studier viser, at der faktisk ikke var nogen forskel i niveauerne af serotonin4-receptorer i hjernen mellem personer med normal eller dysfunktionel sexlyst.

Dog fandt forskerne, når de udelukkende kiggede på kvinder og mænd hver for sig, at der før den medicinske behandling var en sammenhæng mellem sexlyst og niveauerne af serotonin4-receptorer. Jo lavere niveauerne af serotonin4-receptorer, desto lavere sexlyst.

Dette rejser ifølge Vibe Frøkjær det naturlige spørgsmål, om behandling med antidepressiv medicin, som øger niveauerne af serotonin4-receptorer i hjernen, også kan øge sexlysten hos kvinder med depression.

Behov for mere individuel behandling

Vibe Frøkjær fortæller, at manglende sexlyst faktisk ikke er et hyppigt klagepunkt hos personer med depression, hvilket måske skyldes, at det ikke er det første, som folk med depression tænker på, når de tænker på de svære ting i hverdagen, men også at sexlyst ikke er nemt at tale om for patienter og læger.

Til gengæld er mange bekymret for, at behandling med antidepressiv medicin kan gå ud over sexlysten med de potentielle konsekvenser for dem selv og deres parforhold.

"Her er det meget positivt, at vi kan vise, at det ikke kun ser ud til, at behandling med antidepressiv medicin ikke går ud over sexlysten hos de fleste – det forbedrer sexlysten ved at afhjælpe anhedoni," siger Vibe Frøkjær.

Hun uddyber, at studiet også bidrager til en bedre forståelse af biologien bag anhedoni og hvordan behandlingen i højere grad skal individualiseres.

"Dette gør os mere opmærksomme på behandlingen af personer med depression, som sandsynligvis skal have en skræddersyet behandling baseret på deres køn, men også deres alder. Man kan sagtens forestille sig, at nedsat lyst til sex rammer det ene køn hårdere end det andet og måske også yngre personer hårdere end ældre," siger Vibe Frøkjær.

Dansk
© All rights reserved, Sciencenews 2020