Komplikationer til svær overvægt begynder allerede omkring skolestart

Kost og livsstil 25. aug 2022 4 min Clinical and Research Associate Professor Jens-Christian Holm Skrevet af Kristian Sjøgren

Børn helt ned til fem år udviser tegn på overvægtsrelaterede komplikationer som forhøjet blodtryk og prædiabetes. Der skal sættes meget mere massivt ind for at forhindre, at næste generation af unge starter voksenlivet som syge af overvægt, siger forsker.

Unge i dag har mere overvægt, end de har haft nogensinde før. Det samme gælder voksne, og nu peger et nyt studie på, at problemerne allerede begynder helt nede i vuggestuealderen.

I studiet har forskere helt unikt undersøgt graden af overvægt og overvægtsrelaterede komplikationer hos børn helt ned til to år.

Studiet viser desværre, at de helbredsmæssige konsekvenser af usund livsstil allerede kan ses så tidligt i livet. Mange af børnene har således allerede udviklet forhøjet blodtryk, fedtlever og prædiabetes.

Ifølge en af forskerne bag forskningsarbejdet kommer studiet med et helt unikt indblik i, hvor tidligt i livet problemer relateret til usund overvægt kan spores.

"Jeg vil selv sige, at vores studie er visionært, idet vi har undersøgt en gruppe af børn, som man normalt har berøringsangst omkring i forhold til at tale med dem og undersøge dem i en forskningssammenhæng. Normalt tænker man, at børn i den alder skal have lov til at være i fred og være børn, men vi kan se, at der er behov for mere forskning på de helt små børn, da kimen til svær overvægt og alle de mange komplikationer til svær overvægt allerede bliver lagt her," fortæller overlæge i pædiatri ved Holbæk Sygehus Jens-Christian Holm.

Forskningsarbejdet er offentliggjort i Obesity Research & Clinical Practice.

Chokerende mange børn er usunde

Forskningsarbejdet kommer i forlængelse af et tidligere studie, hvori Jens-Christian Holm med sine kollegaer kunne vise, at det står galt fat med sundhedstilstanden blandt danske børn på omkring de 11 år.

Den undersøgelse viste, at 50 pct. havde præhypertension eller hypertension, 28 pct. havde dyslipidæmi, 31 pct. havde fedtlever, 45 pct. havde søvnapnø, og 14 pct. havde prædiabetes.

"Det studie understregede, at det står meget mere galt til med sundhedstilstanden blandt danske børn, end vi havde frygtet. I det nye studie ønskede vi så at finde ud af, hvordan det ser ud med de endnu mindre børn," forklarer Jens-Christian Holm.

Tæt ved 1.000 børn med i studie

I den nye undersøgelse indhentede forskerne data via tandplejen og skolesundhedsplejersken på 992 børn i alderen to til otte år.

335 gik i vuggestue eller børnehave (to til fem år gamle), mens 657 lige var startet i skole (seks til otte år gamle).

Fra tandplejen og skolesundhedsplejersken kunne forskerne indhente data for vægt og højde hos børnene, og 392 blev yderligere indkaldt til undersøgelser for blandt andet forhøjet blodtryk, ligesom de fik taget blodprøver og spytprøver til videre analyse.

Børnene blev undersøgt ved baseline og igen ét år efter.

Det går galt efter skolestart

Resultatet af undersøgelsen manifesterer, at det står skidt til blandt danske børn, når det gælder deres sundhedstilstand.

13,73 pct. af de to- til femårige havde overvægt ved baseline, og det samme gjaldt 13,69 pct. af skolebørnene.

Blandt de helt små børn var der ikke store forskelle i kardiometaboliske risikofaktorer som forhøjet blodtryk og forhøjet blodsukker mellem børn med eller uden overvægt, men det var der blandt de børn, som var startet i skole.

Her fandt forskerne, at skolebørn i alderen seks til otte år med overvægt havde øget risiko for signifikant forhøjede niveauer af blodsukker, triglycerider og insulin, var mere insulinresistente og havde lavere niveauer af ”det sunde kolesterol” HDL.

Ved opfølgningen efter ét år havde tingene ikke ændret sig meget blandt børnene i vuggestuen og børnehaven, men det havde de til gengæld i skolen, hvor andelen af børn med overvægt var steget til 17,0 pct.

"Vi kan se et kontinuum, hvor de første tegn på risikofaktorer relateret til overvægt opstår tidligt i barndommen og manifesterer sig omkring skolestarten. Her kan man spekulere i, at tingene begynder at gå galt, når børnene går fra at lege og løbe rundt hele dagen til at sidde stille og være inaktive syv timer om dagen. Det er formentlig en medvirkende årsag til, at børn dels udvikler de relaterede komplikationer til overvægt, og at børn med normalvægt udvikler overvægt," siger Jens-Christian Holm.

Det er et spørgsmål om opdragelse

Ifølge Jens-Christian Holm peger studiet på, at man skal sætte ind meget tidligt, hvis man vil gøre noget ved, at børn udvikler alvorlige komplikationer til overvægt, hvilket de givetvis vil slås med resten af livet.

Skal man sætte ind, skal man altså sætte ind allerede inden skolestarten, hvor problemerne begynder at opstå.

Jens-Christian Holm fortæller, at det ikke er nok bare at tale om kost og motion. Der skal en meget større og bredere forståelse og indsats til, hvis den farlige trend skal vendes.

"Som kompetent voksen skal man vide, at det ikke er godt for børn, at de spiser slik, ikke bevæger sig, udvikler overvægt og muligvis også bliver mobbet med det. Det har konsekvenser, når vi ikke tager hånd om vores børns sundhed og ikke er kritiske nok i forhold til, hvordan de lever, spiser og bevæger sig. Den indsigt, som vi kommer med her, kan og burde bruges til at handle i stedet for at lade stå til. For mange forældre er det måske besværligt at sætte grænser for deres børn, og så ender lørdagsslik med at blive til hverdagsslik. Når vi taler om børns sundhed, er der også en stor opdragelsesdel med at sætte grænser, som vi bliver nødt til at forholde os til," siger han.

På baggrund af resultaterne har forskerne blandt andet lavet et informations- og interventionsstudie i samarbejde med en skole i Holbæk.

"Det er ikke nok, at børnene bliver tilset af en skolesundhedsplejerske en gang hvert halve år. Vi er nødt til at påvirke dem og deres familier med en ny forståelse og hjælpe dem med at forstå, at der kan være alvorlige konsekvenser ved at leve på en måde, som desværre alt for mange børn gør," siger Jens-Christian Holm.

MD Jens-Christian Holm, PhD is a Head Consultant in Paediatrics, Clinical and Research Associate Professor, and Head of The Childrens’ Obesity Clinic,...

Dansk
© All rights reserved, Sciencenews 2020