Unge mænd dør dobbelt så tit af hjertestop som unge kvinder

Kost og livsstil 5. feb 2017 2 min Clinical Research Associate Professor Jacob Tfelt-Hansen Skrevet af Morten Busch

En ny dansk undersøgelse har kortlagt uventede dødsfald efter hjertestop blandt unge mennesker og viser, at unge mænd dør dobbelt så tit af hjertestop som unge kvinder. Undersøgelsen viser også, at mænd langt oftere dør efter fysisk aktivitet, mens kvinder til gengæld oftere dør, mens de sover.

Hjertestop hos unge mennesker sker oftest uventet, men er ikke desto mindre en af de hyppigste dødsårsager blandt unge. Hele 7 % af alle dødsfald i alderen 1-35 år skyldes pludselige hjertestop. Danske forskere har netop kortlagt 8756 dødsfald blandt unge de seneste 10 år for at se, om der er forskel på, hvor ofte unge kvinder og mænd dør af hjertestop.

”Mønsteret var klart ligegyldigt hvilken aldersgruppe, vi kiggede på. Dobbelt så mange mænd end kvinder dør af pludselige hjertestop” forklarer Jacob Tfelt, der er afdelingslæge og klinisk forskningslektor ved Institut for Klinisk Medicin på Rigshospitalets hjertecenter og en af hovedkræfterne bag det nye forskningsstudium.

6-7 gange flere mænd dør under fysisk aktivitet

Studiet er det første nogensinde, der kortlægger kønsforskellene blandt helt unge. Og selv om mønsteret er set tidligere, er det alligevel overraskende, at det går så tydeligt igen i den helt unge befolkningsgruppe.

”Det er overraskende, fordi vi må antage, at nogenlunde lige mange mænd og kvinder rent genetisk arver hjertefejl fra deres forældre. Derfor skulle man måske også tro, at lige mange mænd og kvinder døde af pludseligt hjertestop, men sådan er det langt fra. Så en eller anden endnu ukendt faktor beskytter altså kvinder mod hjertestop. Hvilken ved vi endnu ikke, men det vil være meget interessant at undersøge det nærmere,” forklarer førstereservelæge Bo Winkel, ved Rigshospitalets hjertecenter og førsteforfatter på artiklen

En af årsagerne til, at flere mænd dør efter pludselige hjertestop, skal muligvis findes i undersøgelsens kortlægning af under hvilke forhold mændene og kvinderne dør. Her fandt forskerne nemlig, at 6-7 gange flere mænd end kvinder døde efter fysisk aktivitet herunder sport.

”En af vores teorier går på, at der faktisk er lige mange hjertefejl blandt kvinder og mænd, men at mændene har markant sværere ved at passe på sig selv og finde ud af, hvor deres grænser går. Det kan forklare, hvorfor så mange mænd dør efter hård fysisk aktivitet. Til gengæld dør flere kvinder af hjertestop, mens de sover. Det skyldes dog næppe, at de er mere inaktive, og sammenhængen er uklar.

Svaret skal måske findes i hovedet

Den nye undersøgelse har kun været mulig, fordi Danmark har en enestående position i verden – dels på grund vores befolkningsregistre, der muliggør statistikker omkring sygdomme og dødsfald, så man nemmere kan se årsager og tendenser – men også et andet unikt forhold gør studierne af pludselige dødsfald langt mere præcise i Danmark.

”Når en person dør uventet i Danmark, siger loven, at der skal foretages en grundig retsmedicinsk undersøgelse. Det betyder, at vi via dødsattester og obduktionsrapporter nøje kan kortlægge, hvorhenne personen er død og af hvilken årsag. På den måde kan vi også bedre give en forklaring på disse ellers utrolig tragiske og uforståelige dødsfald blandt helt unge mennesker,” forklarer Jacob Tfelt.

Endnu er det for tidligt at fastslå, om de store forskelle blandt mænd og kvinder skyldes færre genetiske hjertefejl eller om det skyldes en endnu ukendt beskyttende faktor hos kvinder. Forskerne håber, at fysiologiske studier af dyr måske også kan give et svar på, om forskellene skyldes forskellige fysiologi mellem de to køn, fx østrogen- eller testosteron-niveauer.

Artiklen ”Gender differences in sudden cardiac death in the young-a nationwide study” er udgivet i tidsskriftet BMC Cardiovascular Disorders. Jacob Tfelt-Hansen modtog i 2014 en bevilling fra Novo Nordisk Fonden til projektet ”Risk factors for sudden cardiac death during acute myocardial infarction (MI-RISK)”

An estimated 10% of all deaths in Europe result from sudden heart attacks. Depending on the country and the emergency services, only 5% to 20% survive...

Dansk
© All rights reserved, Sciencenews 2020