Udvikling i BMI som barn bestemmer risikofaktorer for hjerte-kar-sygdom som voksen

Kost og livsstil 3. dec 2020 4 min Research group leader, PhD Jennifer Lyn Baker Skrevet af Kristian Sjøgren

Børn, hvis BMI stiger meget i alderen fra seks til 14 år, har som voksne højere sandsynlighed for at udvikle flere forskellige risikofaktorer for hjerte-kar-sygdom, viser ny dansk forskning.

Fra det øjeblik vi bliver født, skal vi gerne tage på i vægt.

Nogle børn tager lidt på ad gangen, mens andre tager mere på end forventet, som årene går.

Følger man udviklingen i ethvert barns BMI, kan man se, at det for de fleste stiger over tid. For nogle stiger det en smule, mens det for andre stiger mere.

Nu viser ny dansk forskning, at de børn, der i barndommen har oplevet den største stigning i BMI, som voksne har øget sandsynlighed for at udvikle forskellige risikofaktorer for hjerte-kar-sygdom, blandt andet forhøjet blodtryk, høje niveauer af fedt i blodet, diabetes eller større livvidde.

Resultatet er som sådan ikke overraskende, men det nye studie behandler alligevel spørgsmålet på en ny måde og identificerer også mønstre, som bedre kan forklare, hvad vægt i barndommen har af betydning i voksenlivet.

"Dette studie er interessant, fordi vi for første gang ikke kigger på BMI på et specifikt tidspunkt i barndommen, men i stedet ser på, hvordan BMI udvikler sig over en årrække. Det giver et mere holistisk billede af vægten i barndommen end ved blot at se på ét enkelt nedslagspunkt," fortæller en af forskerne bag studiet, forskningsgruppeleder Jennifer Lyn Baker fra Center for Clinical Research and Prevention, Frederiksberg Hospital.

Forskningen er offentliggjort i Artherosclerosis.

Gjort brug af unikke danske sundhedsdata på børn

I forskningen har Jennifer Lyn Baker med sine kollegaer gjort brug af de omfattende danske sundhedsjournaler, som skolesundhedsplejersker og skolelæger møjsommeligt har lavet i perioden fra 1930 til 1996.

I disse journaler er noteret alle danske skolebørns vægt og højde år for år gennem hele deres skoletid.

Det vil sige, at forskerne i det nye studie kunne lave en kurve for udviklingen i BMI for hvert barn, fra børnene startede i skole som seksårige, til de blev 14 år.

De individuelle kurver delte forskerne op i fem grupper, der repræsenterer forskellige grader af udvikling i BMI fra udvikling mod et lavt BMI som 14-årig til udvikling mod et højt BMI som 14-årig.

Gennemsnittet for de forskellige grupper i studiet var:

1. Fra BMI 14 som seksårig til BMI 16 som 14-årig

2. Fra BMI 15 til BMI 18

3. Fra BMI 16 til BMI 19

4. Fra BMI 16 til BMI 22

5. Fra BMI 18 til BMI 25

BMI 25 som voksen er skellet mellem normalvægt og overvægt. I alt 2.466 børn er med i studiet.

"Et interessant aspekt er, at disse børn ikke er klassisk overvægtige, men repræsenterer et udsnit af forholdsvis normalvægtige børn. Tidligere er det blevet undersøgt, hvad det betyder at være overvægtig eller svært overvægtig i barndommen, men her kigger vi meget bredere på BMI i barndommen," forklarer Jennifer Lyn Baker

Højt BMI øger sandsynligheden for at have risikofaktorer for hjerte-kar-sygdom som voksen

Efter forskerne havde inddelt børnene i grupper baseret på udviklingen i deres BMI, identificerede forskerne de samme børn som voksne i den internationalt anerkendte Østerbroundersøgelse, hvor forskere fra 1976 til 2015 fulgte en gruppe danskere og kortlagde deres sundhed og livsstilvaner.

Østerbroundersøgelsen indeholder blandt andet data for forsøgsdeltagernes BMI, livvidde, kolesterol, blodtryk, niveauer af fedt i blodet og meget mere.

Ved at sammenligne kurverne for BMI fra skolesundhedsplejerskernes journaler med sandsynligheden for at have udviklet forskellige risikofaktorer for hjerte-kar-sygdom som voksen fra Østerbroundersøgelsen var forskerne i stand til at se, hvad det havde af betydning at have ligget i hver af de fem grupper for BMI-udvikling som barn.

Resultatet af undersøgelsen viste, at børnene i den sidste gruppe med den største stigning i BMI havde højest sandsynlighed for at have op til 11 forskellige risikofaktorer for hjerte-kar-sygdom som voksne.

Sandsynligheden for at udvikle forskellige risikofaktorer for hjerte-kar-sygdom faldt ned gennem grupperne, hvor gruppen af børn med den mindste udvikling i BMI senere i livet havde den laveste sandsynlighed for at udvikle risikofaktorer for hjerte-kar-sygdom.

"Det var forventeligt, at børn med højt BMI og stor udvikling i BMI i barndommen som voksne ville have højere risiko for at udvikle forskellige risikofaktorer for hjerte-kar-sygdom, men vi vidste ikke, hvilke risikofaktorer der ville dukke op. Det kan vi nu se," forklarer Jennifer Lyn Baker.

Risikoen kan reduceres ved at undgå at tage på i vægt i teenageårene eller i voksenlivet

Forskningsresultatet viser også meget interessant, at ændringen i BMI fra 14-årsalderen til voksenalderen har stor betydning for, om man som voksen udvikler forskellige risikofaktorer for hjerte-kar-sygdom.

Det vil sige, at de børn, der som 14-årige havde et højt BMI, ikke nødvendigvis havde høj risiko for at udvikle risikofaktorer for hjerte-kar-sygdom, hvis de i teenageårene eller i det tidlige voksenliv undgik at tage på i vægt.

"Det er opmuntrende, at dine risikofaktorer ikke bliver hugget i sten, bare fordi du som barn har et højt BMI og en høj udvikling i BMI. Det kan ændres. Det er dog nødvendigt at sige, at det for langt de fleste mennesker er meget svært at ændre på deres BMI, hvis de først har haft et højt BMI gennem hele barndommen," siger Jennifer Lyn Baker.

Mangler at følge forskningen til dørs

Jennifer Lyn Baker fortæller, at forskningsprojektet endnu ikke er tilendebragt, fordi forskerne stadig mangler at finde ud af, om den forøgede risiko for at udvikle risikomarkører for hjerte-kar-sygdom, hvis man som barn har haft en stor opadgående udvikling i sit BMI, også resulterer i udvikling af deciderede tilfælde af hjerte-kar-sygdom, eksempelvis slagtilfælde eller en blodprop i hjertet.

Meget tyder på det, men før forskerne har fået det bekræftet, kan man ikke sige det med sikkerhed.

"Det er det næste skridt i vores forskning. Der vil vi undersøge, hvordan udviklingen i BMI i barndommen kommer til udtryk i voksnes risiko for ikke bare at blive ramt af et slagtilfælde eller en blodprop i hjertet, men også hvordan det kommer til udtryk i risikoen for at få type 2-diabetes eller at blive ramt af kræft," siger Jennifer Lyn Baker.

Associations between body mass index trajectories in childhood and cardiovascular risk factors in adulthood” er udgivet i Atherosclerosis. Flere medforfattere er ansat på Steno Diabetes Center Copenhagen eller Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research, Københavns Universitet, som begge er støttet af Novo Nordisk Fonden.

Jennifer L. Baker is the leader of the Lifecourse Epidemiology group in the Section of Clinical Epidemiology at the Center. Jennifer received her PhD...

Dansk
© All rights reserved, Sciencenews 2020