Så stærk er koblingen mellem overvægt i barndommen og risikoen for at udvikle kræft som voksen

Sundhed og velvære 3. jan 2023 5 min Postdoc researcher Britt Wang Jensen Skrevet af Kristian Sjøgren

Overvægt i barndommen kommer med øget risiko for udvikling af en gruppe af 12 forskellige former for kræft i voksenlivet. Det er konklusionen i et nyt studie, der også peger på, at risikoen faktisk er omvendt ved brystkræft. Kræft kan være undervejs i årtier, og derfor er det vigtigt at sætte ind med forebyggelse tidligt, siger en af forskerne bag studiet.

Overvægt i barndommen sætter spor i helbredet resten af livet og kan efter årtier øge risikoen for en gruppe af 12 forskellige former for kræft relateret til svær overvægt.

Det viser et nyt studie, hvori forskere blandt flere end 300.000 børn har sammenholdt specifikke BMI-vækstmønstre for blandt andet overvægt og svær overvægt i barndommen med risikoen for at udvikle de forskellige former for kræft i voksenlivet.

Forskningen viser også, at et BMI-vækstmønster med overvægt eller svær overvægt i barndommen øger kvinders kræftrisiko mere end mænds. Dog er et BMI-vækstmønster for overvægt eller svær overvægt associeret med markant lavere risiko for at udvikle brystkræft.

"Vores studie bidrager til den forskning, som peger på, at nogle former for kræft er årtier undervejs, inden en diagnose bliver stillet. Udvikler man tyktarmskræft som 65-årig, kan det have været undervejs i 40 år siden den første mutation. Derfor giver det mening at undersøge sammenhængen mellem udvikling af kræft og tidlige risikofaktorer så som BMI-vækstmønstre i barndommen," fortæller en af forskerne bag studiet, postdoc Britt Wang Jensen, Lifecourse Epidemiology gruppen fra Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse ved Frederiksberg Hospital.

Forskningen er offentliggjort i Journal of the National Cancer Institute.

Flere end 300.000 børn med i studie

For bedre at belyse sammenhængene mellem BMI-vækstmønstre i barndommen og risikoen for at udvikle kræft har forskerne i det nye studie gjort brug af danske registerdata på flere end 300.000 børn, der i deres skoletid blev målt og vejet op til 12 gange i alderen 6-15 år.

Data er fra Det Københavnske Skolelægeregister og dækker børn, der blev født i perioden fra 1930 til 1988.

Ved hjælp af de mange data kunne forskerne etablere et BMI-vækstmønster for hvert barn og gruppere børnene i forhold til, om de fulgte et BMI-vækstmønster med et BMI under gennemsnittet, et gennemsnitligt BMI, et BMI over gennemsnittet, overvægt eller svær overvægt.

Vækstmønstrene sammenholdt forskerne med data fra det danske kræftregister og kunne på den måde identificere, hvem af de undersøgte børn som senere i livet udviklede en gruppe af 12 forskellige former for kræft, herunder kræft i tyktarmen, leverkræft, spiserørskræft og endetarmskræft.

Forskerne fulgte personerne i undersøgelsen frem til 2018 og undersøgte risikoen for udvikling af de 12 kræftformer som en samlet gruppe. Brystkræft blev undersøgt separat.

"De undersøgte kræftformer er kendt for at være associeret til svær overvægt i voksenlivet. Brystkræft har vi dog undersøgt separat, fordi tidligere studier har peget på en omvendt sammenhæng med overvægt i barndommen," forklarer Britt Wang Jensen.

Overvægt i barndommen ser ud til at øge kvinders risiko for kræft mere end mænds

I løbet af opfølgningen udviklede 7.285 kvinder en af de undersøgte kræftformer – minus brystkræft.

7.261 mænd udviklede en af kræftformerne.

Da forskerne undersøgte koblingen til BMI-vækstmønster i barndommen, fandt de:

  • Kvinder, der i barndommen fulgte et vækstmønster med et BMI lige over gennemsnittet, havde otte pct. forøget risiko for at udvikle kræft, når forskerne sammenlignede med kvinder, der fulgte et gennemsnitligt BMI-vækstmønster.
  • Kvinder, som i barndommen fulgte et BMI-vækstmønster med overvægt, havde 27 pct. forøget risiko for at udvikle kræft.
  • Kvinder, som i barndommen fulgte et BMI-vækstmønster med svær overvægt, havde 79 pct. forøget risiko for at udvikle kræft.
  • Mænd, som i barndommen fulgte et BMI-vækstmønster med overvægt, havde 13 pct. forøget risiko for at udvikle kræft.
  • Mænd, som i barndommen fulgte et BMI-vækstmønster med svær overvægt, havde 30 pct. forøget risiko for at udvikle kræft.

"Det er nogle stærke sammenhænge. At sammenhængen er stærkere for kvinder end for mænd skyldes formentlig, at nogle af de former for kræft, der er stærkt relateret til overvægt i barndommen, kun forekommer blandt kvinder, blandt andet kræft i æggestokkene og kræft i livmoderen," siger Britt Wang Jensen.

Inflammation kan være koblingen mellem overvægt og kræft

Britt Wang Jensen forklarer, at det endnu ikke står helt klart, hvorfor overvægt i barndommen er associeret med øget risiko for udvikling af forskellige former for kræft.

Et bud er, at overvægt leder til en kronisk tilstand med en lav grad af inflammation i kroppen, hvilket kan påvirke kroppens celler i et omfang, så de muterer og kan udvikle sig til kræftceller.

En anden mulighed er, at overvægt forstyrrer balancen af specifikke hormoner, og når disse hormoner ikke er velregulerede, kan det også øge risikoen for udvikling af nogle former for kræft.

I undersøgelsen kiggede forskerne også på, om udvikling af type 2-diabetes kunne påvirke sammenhængen mellem overvægt i barndommen og risikoen for udvikling af de undersøgte former for kræft senere i livet.

Forskerne fandt dog intet samspil mellem de to.

"Det overraskede os en del, men det peger på, at i forhold til risikoen for kræft er effekten af type 2-diabetes ikke større for en person med et BMI-vækstmønster med overvægt i barndommen end for en person med et gennemsnitligt BMI-vækstmønster," fortæller Britt Wang Jensen.

Overvægt i barndommen giver lavere risiko for brystkræft

I studiet undersøgte forskerne også, hvordan BMI-vækstmønsteret i barndommen påvirkede risikoen for, at kvinder udviklede brystkræft enten før eller efter overgangsalderen.

3.812 kvinder i undersøgelsen udviklede brystkræft før overgangsalderen, mens 6.406 gjorde det efter.

Forskerne fandt en omvendt sammenhæng mellem BMI-vækstmønstrene og risikoen for udvikling af brystkræft både før og efter overgangsalderen:

  • Et BMI-vækstmønster med overvægt var i undersøgelsen koblet til 20 pct. reduceret risiko for at udvikle brystkræft før overgangsalderen sammenlignet med et gennemsnitligt BMI-vækstmønster.
  • Et BMI-vækstmønster med svær overvægt var i undersøgelsen koblet til 41 pct. reduceret risiko for at udvikle brystkræft før overgangsalderen.
  • Et BMI-vækstmønster med overvægt var i undersøgelsen koblet til 24 pct. reduceret risiko for at udvikle brystkræft efter overgangsalderen.
  • Et BMI-vækstmønster med svær overvægt var i undersøgelsen koblet til 59 pct. reduceret risiko for at udvikle brystkræft efter overgangsalderen.
  • Et BMI-vækstmønster med et BMI under gennemsnittet var i undersøgelsen koblet til højere risiko for at udvikle brystkræft både før og efter overgangsalderen.

"Sammenhængen er set før, og man spekulerer i, hvorfor der er den her omvendte sammenhæng for brystkræft sammenlignet med andre former for kræft. Noget tyder på, at mængden af fedt på kroppen i barndommen har betydning for brystvævets udvikling, og at det kan have betydning for ens risiko for at udvikle brystkræft senere i livet. Men det betyder jo ikke, at man skal anbefale unge piger at tage på i vægt som en måde at forebygge brystkræft," siger Britt Wang Jensen.

Ifølge Britt Wang Jensen giver studiet et indblik i, hvordan BMI-vækstmønsteret i barndommen ikke kun er relevant for barndommen, men har betydning resten af livet.

"Vil man gerne forebygge nogle af de her kræftformer, skal man sætte ind med forebyggelse tidligt, så færre børn udvikler overvægt og svær overvægt med den medfølgende risiko for udvikling af kræft senere i livet," siger hun.

"Childhood Body Mass Index Trajectories, Adult-Onset Type 2 Diabetes and Obesity-Related Cancers" er udgivet i JNCI: Journal of the National Cancer Institute. En af artiklens hovedforfattere Jennifer L. Baker har modtaget en Ascending Investigator Grant in Endocrinology and Metabolism fra Novo Nordisk Fonden i 2021 for projektet "Lifecourse and intergenerational pathways to child and adult cardiometabolic health".

I am a part of the Lifecourse Epidemiology Group at the Center for Clinical Research and Prevention, Bispebjerg and Frederiksberg Hospital. The main f...

Dansk
© All rights reserved, Sciencenews 2020