Rygning og snus øger risikoen for flere former for diabetes

Sundhed og velvære 15. sep 2022 3 min PhD student Jessica Edstorp Skrevet af Kristian Sjøgren

Både rygning og brug af snus øger risikoen for at udvikle diabetesformen LADA, viser nyt studie. Samtidig peger studiet på, at jo mere man ryger eller bruger snus, des mere stiger risikoen. Risikogener forstærker desuden sammenhængen mellem rygning, snus og udvikling af LADA, siger forsker.

Interesseret i Sundhed og velvære? Vi kan holde dig opdateret helt gratis

Tidligere har forskning slået fast, at rygning øger risikoen for at udvikle type 2-diabetes.

Nu viser et nyt studie, at det samme gælder risikoen for at udvikle diabetes-typen LADA (latent autoimmune diabetes in adults).

Resultatet af studiet viser, at jo mere man ryger, des større er risikoen. Det gælder faktisk ikke bare for rygning, men også ved brug af snus.

Ifølge en af forskerne bag undersøgelsen er studiet det største af sin slags til at pege på koblingen.

”Tidligere studier har faktisk peget på, at rygning både kan øge og sænke risikoen for udvikling af LADA. Resultatet af dette studie er dog entydigt, og vi finder, at det at bruge tobaksprodukter er associeret med øget risiko for at udvikle LADA. Ydermere har vi identificeret, at visse risikogener gør associationen stærkere, ligesom vi har identificeret en potentiel mekanisme, som kobler forbrug af tobak til udvikling af LADA,” forklarer en af forskerne bag studiet, ph.d.-studerende Jessica Edstorp fra Karolinska Institutet i Sverige.

Forskningen er offentliggjort i Diabetologia.

Ukendt form for diabetes er mere normal end antaget

De fleste har nok hørt om type 1- eller type 2-diabetes, men de færreste kender til LADA. Alligevel er typen af diabetes formentlig mere almindelig, end man umiddelbart skulle tro. Den bliver blot ofte forvekslet med type 2-diabetes.

LADA er kendetegnet ved at være an slags hybrid mellem type 1- og type 2-diabetes. Den er genetisk associeret med type 1-diabetes, hvor immunforsvaret angriber bugspytkirtlen, men har samtidig en klar kobling til livsstil, ligesom type 2-diabetes, hvor usund livsstil kan få sygdommen til at bryde frem.

I det nye studie ønskede forskerne at kortlægge, hvordan forbrug af tobak påvirker risikoen for at udvikle LADA. Tidligere studier har vist, at rygning øger risikoen for at udvikle type 2-diabetes, men omvendt har andre studier peget på, at rygning under graviditeten reducerer risikoen for, at barnet udvikler type 1-diabetes.

”Da LADA både ligner type 1- og type 2-diabetes, kunne man forestille sig, at rygning og brug af snus både kunne øge og reducere risikoen. Derfor var der behov for at skabe klarhed omkring spørgsmålet,” forklarer Jessica Edstorp.

Både nordmænd og svenskere med i studie

I studiet har forskerne taget fat i både svenske og norske databaser for at identificere en stor gruppe af personer med LADA, type 2-diabetes og kontrolpersoner.

Fra en svensk database fandt forskerne frem til 593 personer med LADA, 2.038 personer med type 2-diabetes og 3.036 kontrolpersoner.

Fra en norsk database fandt forskerne data på 245 personer med LADA og 3.726 personer med type 2-diabetes.

Efterfølgende undersøgte forskerne, hvordan rygning, snus, det at være storryger, det at være storforbruger af snus eller det at være storforbruger af både cigaretter og snus påvirker risikoen for at udvikle LADA. De undersøgte også den rolle, som genetik spiller i mulige sammenhænge.

Både snus og rygning øger risikoen for LADA

Resultatet af undersøgelsen er helt entydig:

  • Det at være ryger øgede i studiet risikoen for at udvikle LADA med 30 pct.
  • Det at være nuværende bruger af snus øgede risikoen for at udvikle LADA med 29 pct.
  • Det at være storryger øgede risikoen for at udvikle LADA med 54 pct.
  • Det at være storforbruger af snus øgede risikoen for at udvikle LADA med 97 pct.
  • Det at være både nuværende ryger og nuværende bruger af snus øgede risikoen næsten 2,5 gang.
  • Forskerne kunne også bekræfte tidligere fund af en sammenhæng mellem det at ryge og det at have øget risiko for at udvikle type 2-diabetes.

”Resultatet bidrager til forståelsen af de faktorer, som kan påvirke risikoen for at udvikle LADA. Der findes en genetisk disponering for udvikling af LADA, men livsstil spiller på samme måde som ved udvikling af type 2-diabetes en vigtig rolle, og det er vigtigt at slå fast, at rygning og brug af snus også øger risikoen for LADA, og at brug af tobak ser ud til at være særligt skadeligt for dem med genetisk disposition for at udvikle LADA,” siger Jessica Edstorp.

Gener spiller vigtig rolle i koblingen mellem tobak og LADA

I studiet undersøgte forskerne også, om højrisikogener for LADA har betydning for den øgede risiko for udvikling af LADA ved at være forbruger af tobak.

Når det kommer til LADA, spiller HLA-genkomplekset en vigtig rolle. HLA kan findes i forskellige varianter, hvor nogle varianter øger risikoen for udvikling af LADA mere end andre.

I analysen undersøgte forskerne, om der findes interaktioner mellem HLA-genotyper og rygning eller snus i risikoen for at udvikle LADA. De fandt, at hvis personer både var bærere af højrisiko-HLA og var rygere eller brugere af snus, øgede det deres risiko for udvikling af LADA endnu mere.

Forskerne fandt også, at 27 pct. af LADA-tilfælde udsat for nuværende rygning i kombination med høj genetisk disposition for LADA kunne tilskrives den fælles eksponering.

Til sidst, men ikke mindst, undersøgte forskerne potentielle bagvedliggende mekanismer for koblingen mellem tobak og udvikling af LADA.

Denne del af undersøgelsen antyder, at rygning øger insulinresistens også i LADA i stedet for at styrke autoimmunitet.

”Man kunne forestille sig, at rygning påvirker udvikling af LADA på den måde, at immunforsvaret øger dets angreb på bugspytkirtlen. Det ser dog ud til, at mekanismen i stedet skal findes i øget insulinresistens, altså at kroppens celler bliver dårligere til at optage sukker. Forskningsresultatet er en puslespilsbrik i den mangelfulde forståelse af faktorer, der fremmer eller udløser LADA. Vores studie viser også, at rygestop kan spille en rolle i at forebygge LADA,” siger Jessica Edstorp.

Smoking, use of smokeless tobacco, HLA genotypes and incidence of latent autoimmune diabetes in adults” er udgivet i Diabetologia. Studiet er medfinansieret af bevillinger fra Novo Nordisk Fonden herunder et postdoc-stipendie til medforfatter Bahareh Rasouli.

Jessica Edstorp is a PhD candidate in diabetes epidemiology at Karolinska Institutet, Sweden. Her main research interest is risk factors for adult-ons...

Dansk
© All rights reserved, Sciencenews 2020