Personer med overvægt overlever oftere indlæggelseskrævende infektioner

Sygdom og behandling 7. jun 2021 3 min PhD, MD Sigrid Gribsholt Skrevet af Kristian Sjøgren

Det er ikke altid en ulempe at være overvægtig. Ny forskning peger på, at personer med overvægt kan være mere modstandsdygtige, når det kommer til risikoen for at dø af en indlæggelseskrævende infektion.

At være overvægtig er forbundet med en lang række risici for alt fra forøget risiko for kræft til at dø af hjerte-kar-sygdomme.

Når det gælder risikoen for at dø af infektioner, ser tingene dog anderledes ud, viser ny dansk forskning.

Et stort registerstudie, der har inkluderet data fra flere end 35.000 danskere, viser, at personer med overvægt kun har halvt så stor risiko for at dø i forbindelse med en indlæggelse for en infektion sammenlignet med normalvægtige.

Personer med undervægt har til gengæld dobbelt så stor risiko som normalvægtige for at ende livet, når de bliver ramt af en infektion.

"Forskningsresultatet spiller ind i en større forskningssammenhæng, hvor vi prøver at identificere de helbredsmæssige konsekvenser ved at have overvægt. I de fleste sammenhænge er overvægt forbundet med øget risiko, men lige netop når det gælder risiko for dødsfald ved indlæggelse for en infektion, klarer personer med overvægt og svær overvægt sig bedre," forklarer en af forskerne bag det nye studie, ph.d. og læge Sigrid Gribsholt fra Klinisk Epidemiologis Afdeling, Aarhus Universitet, og Diabetes og Hormonsygdomme, Aarhus Universitetshospital.

Forskningen er offentliggjort i Mayo Clinic Proceedings.

Undersøgt patientdata fra flere end 35.000 danskere

I forskningsarbejdet har Sigrid Gribsholt sammen med sine kollegaer undersøgt patientdata på 35.406 patienter, som blev indlagt på et hospital i Danmark i perioden fra januar 2011 til september 2015 med en infektion.

De hyppigste indlæggelseskrævende infektioner var urinvejsinfektioner, lungebetændelse, blodforgiftning og hudinfektioner.

Alle studiedeltagerne havde fået undersøgt deres BMI, så forskerne samtidig kunne kategorisere dem i grupper af personer med undervægt, normalvægt, overvægt og svær overvægt.

Derefter undersøgte forskerne, om der var forskel mellem grupperne i forhold til risikoen for at dø i løbet af 90 dage efter indlæggelse.

Forskerne justerede deres analyse for andre faktorer, som kunne spille ind i risikoen for at dø under indlæggelse, eksempelvis diagnose for kræft, rygning eller for nylig ændring i vægt.

Næsten 10 pct. af indlagte med infektioner dør

Resultatet af undersøgelsen viste for det første, hvor mange af de indlagte som døde inden for 90 dage efter indlæggelse:

  • 10,5 pct. (466 ud af 4.425) af de personer, som blev indlagt for urinvejsinfektion, døde inden for 90 dage.
  • Det samme gjaldt 17,3 pct. (1.536 ud af 8.855) af dem, som blev indlagt for lungebetændelse…
  • … og 24,9 pct. (986 ud af 3.964) af dem, som blev indlagt for blodforgiftning.
  • 6,2 pct. (114 ud af 1.831) af dem, som blev indlagt for en hudinfektion, døde i løbet af studieperioden.
  • Samlet set døde 9,8 pct. (3.479 ud af 35.406) af dem, som blev indlagt i perioden for en infektion.

Da forskerne undersøgte, hvordan det var gået for de forskellige vægtgrupper, så de, at nogle vægtgrupper klarede sig bedre end andre.

  • Personer med overvægt og svær overvægt havde kun halvt så stor risiko for at dø i løbet af undersøgelsesperioden sammenlignet med normalvægtige.
  • Personer med undervægt havde dobbelt så stor risiko som personer med normalvægt for at dø i løbet af undersøgelsesperioden.

Overvægtiges immunforsvar er måske konstant parat til at håndtere infektioner

Sigrid Gribsholt forklarer, at der kan være flere årsager til, at overvægt ser ud til at beskytte mod dødsfald i forbindelse med infektioner, og at undervægt ser ud til at være ekstra farligt, når man bliver indlagt med en infektion.

For det første kan det at være overvægtig og svært overvægtig være forbundet med øget inflammation i kroppen. Det er i sig selv usundt, men betyder måske også, at immunforsvaret allerede er på dupperne og klar til at håndtere en infektion, når den opstår.

En anden forklaring kan være, at læger er mere opmærksomme på at behandle patienter med overvægt og svær overvægt, fordi de ser dem som en risikogruppe.

For de undervægtige kan forklaringen ifølge Sigrid Gribsholt være, at der måske er en kobling mellem deres undervægt og en ikke erkendt underliggende sygdom. Denne sygdom kan være en medvirkende årsag til, at personer med undervægt har dobbelt så høj risiko som normalvægtige for at dø, hvis de bliver indlagt med en infektion.

"Vi har i dette studie ikke været nede og kigge på årsager – kun sammenhænge. Men vi kan spekulere i, at overvægt giver nogle flere depoter at trække på, og at det kan virke beskyttende i en infektionssituation. Men det er vigtigt at slå fast, at samlet set er det ikke en fordel for helbredet at være overvægtig. Overvægt er stadig forbundet med øget risiko for både fysiske og psykiske sygdomme," siger Sigrid Gribsholt.

Stadig mange dør af infektioner

Det nye forskningsresultat kan ifølge Sigrid Gribsholt benyttes til at skabe ekstra opmærksomhed omkring risikoen for at dø af en infektion, hvis man er undervægtig.

Det er en gruppe af patienter, som læger, ifølge forskeren, skal være mere opmærksomme på, når de bliver indlagt med en infektion.

"Vores forskningsresultat viser også, at uafhængigt af vægt dør mange patienter stadig af infektionssygdomme. Det er noget, som stadig skal tages alvorligt, og hvor vi skal være opmærksomme på, hvilke andre komorbiditeter patienter kommer med, og hvordan deres vægt kan spille ind i risikoen for et alvorligt og potentielt set fatalt sygdomsforløb," forklarer Sigrid Gribsholt.

"Body Mass Index and 90-Day Mortality Among 35,406 Danish Patients Hospitalized for Infection" er udgivet i Mayo Clinic proceedings. Studiet har modtaget støtte via Program for Clinical Research Infrastructure (PROCRIN) via bevillinger i 2014 fra Lundbeckfonden og Novo Nordisk Fonden.

Department of Clinical Medicine is Denmark’s largest health science institute conducting research in almost all medical specialities and hosting a num...

Dansk
© All rights reserved, Sciencenews 2020