Kortere ammeperiode forbundet med tidligere pubertet hos drenge

Sundhed og velvære 20. aug 2021 1 min Professor Cecilia Ramlau-Hansen, Researcher Julie Hvidt Skrevet af

Amning er tidligere blevet forbundet med nedsat risiko for hurtig vægtøgning og fedme i barndommen. Forskere undersøgte sammenhængen mellem varigheden af amning, og hvornår barnet senere hen går i puberteten. Undersøgelsen viser, at en kortere ammeperiode var forbundet med tidligere pubertet for drenge, men ikke for piger.

Tidligere pubertetsudvikling er forbundet med flere sygdomme senere i livet såsom type 2-diabetes, hjerte-kar-sygdomme og bryst- og testikelkræft. Derfor er det interessant at kaste lys over potentielle årsager til tidlig pubertetsudvikling.

”Vi undersøger mulige årsager til, at nogle børn går tidligere i puberteten end andre, fordi alderen, hvor børn går i puberteten, har været faldende og muligvis fortsat falder en smule, og vi vil gerne være med til at finde mulige årsager til dette,” fortæller seniorforfatter Cecilia Ramlau-Hansen, professor ved Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.

Kobling mellem amning og pubertet

”Man ved, at det, at et barn bliver ammet, kan have en gavnlig effekt på barnet både på kort og på langt sigt, dog er der ikke mange studier, som har undersøgt betydningen af amning i forhold til barnets pubertetsudvikling. Man har i tidligere studier set, at de børn, som bliver ammet, er i lavere risiko for en større vægtøgning i barnealderen, og man har desuden set, at overvægtige drenge og piger går tidligere i puberteten end normalvægtige. Derfor har vi undersøgt, hvorvidt længden af den periode, barnet fuldammes, kan påvirke pubertetsalderen, og om en mulig sammenhæng kunne være gennem barnets vægt i barndommen,” uddyber førsteforfatter Julie Hvidt, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.

Forskerne har på baggrund af denne kobling mellem varighed af fuldamning og pubertetsudvikling arbejdet under hypotesen, at en kortere periode med amning er forbundet med tidligere pubertetsalder. Ved at bruge data fra den danske, landsdækkende fødselskohorte ”Bedre sundhed i generationer” har undersøgelsen omfattet 13.511 drenge og piger. Her har børnene selv givet information om deres pubertetsudvikling, mens oplysninger omkring amningen kom fra mødrene, da børnene var 6 måneder gamle.

Kun sammenhæng fundet ved drenge

Resultaterne viste, at drenge var tilbøjelige til at nå flere pubertetsmarkører senere for hver ekstra måned, hvor barnet udelukkende var blevet ammet. Desuden var pubertetsmarkører opnået i gruppen af drenge, der aldrig var blevet ammet, sammenlignet med de drenge, der var fuldammet længere end 4 måneder. Hos piger kunne varigheden af fuldamningen derimod ikke kobles til pubertetsalderen.

”Resultaterne fra vores undersøgelse foreslår, at fravær af amning hænger samme med tidligere pubertetsudvikling hos drenge – altså jo kortere tid, drengene blev ammet fuldt, jo tidligere pubertetsudvikling. Når vi inkluderede BMI i barndommen eller vægtøgning i barnets første leveår, forblev vores resultater stort set uændrede,” forklarer Cecilia Ramlau-Hansen omkring fundene.

Julie Hvidt slutter af med at forklare, at deres fund i forhold til drengene er i tråd med de anbefalinger, der er på området omkring amning, idet både Sundhedsstyrelsen og WHO anbefaler fuldamning i 6 måneder.

Breast feeding and timing of puberty in boys and girls: A nationwide cohort study” er udgivet i Paediatric and Perinatal Epidemiology. Seniorforfatter Cecilia Ramlau-Hansen modtog i 2014 og 2019 støtte fra Novo Nordisk Fonden. Den Nationale Fødselskohorte har modtaget bevillinger fra Danmarks Grundforskningsfond, Danske Regioner, Novo Nordisk Fonden og andre.

The Department of Public Health works to promote public health. We conduct research into the health challenges facing society – to promote health and...

The Department of Public Health works to promote public health. We conduct research into the health challenges facing society – to promote health and...

Dansk
© All rights reserved, Sciencenews 2020