Undervægt er overset blandt danske børn

Sundhed og velvære 14. dec 2023 4 min Research group leader, PhD Jennifer Lyn Baker Skrevet af Kristian Sjøgren

Inden for de seneste år har læger og forskere haft et stort fokus på udviklingen af svær overvægt blandt børn. Et nyt studie viser dog, at mange børn stadig lider af undervægt. Denne gruppe børn må ikke glemmes, da undervægt kan have stor betydning for helbredet resten af livet, siger forskere.

Flere og flere børn i hele den vestlige del af verden lever med overvægt. En stor del lever endda med svær overvægt.

Stigningen i antallet af børn med overvægt har ført til et naturligt fokus på denne gruppe af børn, da overvægt og især svær overvægt kan føre til helbredsmæssige, psykologiske og sociale problemer resten af livet.

Midt i snakken om børn med overvægt er det dog vigtigt ikke at glemme børn med undervægt. Der er nemlig stadig mange af dem, viser et nyt studie fra Danmark, hvor flere danske børn havde undervægt end svær overvægt.

Ligesom overvægt kan lede til problemer med helbredet, kan undervægt det samme. Derfor er det ifølge en af forskerne bag studiet vigtigt, at man hverken glemmer børnene eller undlader at holde øje med deres vægtudvikling igennem for eksempel skolehelbredsundersøgelser.

"Dette studie er meget interessant, fordi det store fokus på børn med overvægt eller svær overvægt de seneste mange år muligvis har overskygget problematikkerne blandt børn med undervægt. Hverken samfundet eller sundhedsvæsnet må glemme, at vi ikke kun skal holde øje med udviklingen i vægt hos børn med overvægt, men også udviklingen i vægt hos alle andre børn," siger forskningsleder Jennifer Lyn Baker fra Sektion for Epidemiologi ved Frederiksberg Hospital.

Forskningen er offentliggjort i Acta Paediatrica.

Data på næsten 400.000 danske børn er med i studiet

I studiet har forskerne kortlagt udviklingen i danske børns vægt i perioden fra 1930'erne til 2000'erne. 

Forskerne benyttede Det Københavnske Skolelægejournalregister, som indeholder information fra helbredsundersøgelserne, hvor skolesundhedsplejersker gennem årtier har målt og vejet skolebørn i København født i årene fra 1930 til 1996. 

Børnene blev målt og vejet flere gange i løbet af skoletiden i alderen seks til 14 år. 

Med data i hånden kunne forskerne udregne BMI for alle børnene og se, hvordan udviklingen i BMI havde været over tid. 

Data på 197.964 piger og 201.276 drenge er med i studiet. I alt har forskerne udregnet cirka 2,4 mio. BMI-værdier og klassificeret børnene efter, om de havde undervægt, normalvægt, overvægt eller svær overvægt ved forskellige aldre i barndommen. 

Efterfølgende undersøgte forskerne, hvordan BMI havde udviklet sig over tid.

"I studiet fandt vi blandt andet, at andelen af børn med overvægt generelt er steget med årene, mens andelen af børn med undervægt er faldet, især i de seneste årtier," forklarer en anden af forskerne bag studiet, forsker ved Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse ved Frederiksberg Hospital Julie Aarestrup.

Stort skifte i antallet af børn med under- og overvægt

I resultaterne kan forskerne som eksempel se, at andelen af piger på syv år med undervægt var 10 pct. i perioden fra 1937 til 1946, hvor de første målinger blev lavet. Andelen af piger med overvægt og svær overvægt var hhv. fire pct. og 0,3 pct. 

Ved de seneste målinger i perioden fra 1997 til 2004 var tallet for undervægt faldet til syv pct., mens tallene for overvægt og svær overvægt var steget til hhv. 15 pct. og fem pct. 

Tallene betyder samtidig, at andelen af børn med normalvægt er faldet i perioden. Ved de første målinger var andelen af børn i syvårsalderen med normalvægt hhv. 86 pct. for piger og 89 pct. for drenge. De tal var faldet til hhv. 73 pct. og 79 pct. ved de seneste målinger. 

Samtidig viser studiet også, at indtil 1980'erne havde flere børn faktisk undervægt end overvægt. 

I de seneste målinger har flere børn fortsat undervægt end svær overvægt. De seneste tal viser, at 15 pct. af piger og 11 pct. af drenge i syvårsalderen har overvægt, mens fem pct. af pigerne og fire pct. af drengene har svær overvægt. 

Andelen af børn med undervægt ved alderen syv år er i de seneste målinger syv pct. for piger og seks pct. for drenge.

"Det er en påmindelse om, at vi er nødt til at se på alle børns vægt og ikke kun fokusere på dem med svær overvægt," siger Jennifer Lyn Baker.

Vigtigt at blive ved med at kortlægge børns vægtudvikling

Ifølge Jennifer Lyn Baker er der flere vigtige informationer at trække ud af studiet. 

For det første er det vigtigt at holde øje med alle børns vægt, da både overvægt og undervægt kan have helbredsmæssige konsekvenser resten af livet. 

Overvægt kan lede til hjertekarsygdomme, diabetes og andre somatiske sygdomme, ligesom det kan lede til udvikling af forskellige psykologiske problemer. 

Undervægt kan øge risikoen for uregelmæssig menstruation hos piger og øge risikoen for infektioner. Undervægt er også associeret til øget risiko for udvikling af knogleskørhed senere i livet.

Behov for dobbelt opmærksomhed

For det andet bidrager studiet ifølge Jennifer Lyn Baker til forståelsen af, hvor vigtigt det er, at man har et system til rutinemæssigt at holde øje med børns vægt og højde på en måde, der ikke stigmatiserer dem. 

"Monitorering gør det muligt at følge børns vægt og helbred, så vi kan se, om det forværres over tid. I den sammenhæng er monitorering i skoleregi ekstremt relevant og vigtigt og bør prioriteres, da det kan identificere børn, før alvorlige helbredsmæssige problemer udvikler sig," siger Jennifer Lyn Baker. 

Julie Aarestrup pointerer, at selv i dag har en stor andel af børn undervægt, hvilket viser behovet for opmærksomhed på begge ender af BMI-spektret. 

"Kortlægning af udviklingen i børns BMI over tid gør os klogere på, hvad der historisk har påvirket forekomsten af både overvægt og undervægt hos børn i skolealderen. Den viden kan vi bruge til at understøtte et sundt helbred blandt alle børn," siger hun. 

Jennifer L. Baker is the leader of the Lifecourse Epidemiology group in the Section of Clinical Epidemiology at the Center. Jennifer received her PhD...

Dansk
© All rights reserved, Sciencenews 2020