Generne for overvægt i barndommen er fundet

Kost og livsstil 21. nov 2020 4 min Senior Researcher Tarunveer Singh Ahluwalia Skrevet af Kristian Sjøgren

Bedre forståelse af den genetiske disposition for overvægt i barndommen kan gøre os klogere på, hvordan vi kan gøre noget ved problemet.

Mange mennesker, der bliver overvægtige i voksenlivet, har allerede været overvægtige som børn.

Selvom kost og fysisk aktivitet selvfølgelig spiller en stor rolle i forhold til, om børn bliver overvægtige, eksisterer der en underliggende genetisk disposition, som forskere nu har kortlagt.

I et nyt studie identificerer forskere 47 steder i vores arvemasse, hvor små ændringer i det genetiske materiale kan gøre forskellen på, om et barn vokser op normalvægtig eller overvægtig. Bedre forståelse af den genetiske disposition for overvægt i barndommen kan gøre os klogere på, hvordan vi kan gøre noget ved problemet.

Opdagelsen gør forskere klogere på ikke bare risikoen for at være overvægtig i barndommen, men også på risikoen for at slås med overvægt og en masse relaterede sygdomme som type 2-diabetes og forhøjet blodtryk resten af livet.

”Når vi sammenligner voksne med børn, kender vi meget mere til de faktorer, som spiller ind, når voksne bliver overvægtige, i forhold til når børn bliver overvægtige. I dette studie ville vi undersøge, om der er et genetisk overlap i forhold til de gener, som er i spil, når børn og voksne bliver overvægtige,” forklarer en af de danske bidragydere til studiet, seniorforsker og lektor Tarunveer Singh Ahluwalia, Steno Diabetes Center Copenhagen og Institut for Biologi, Københavns Universitet og tidligere forsker ved Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research, Københavns Universitet og COPSAC, Herlev & Gentofte Hospital.

Forskningen er offentliggjort i PLoS Genetics.

Gener for overvægt er måske ikke de samme hos børn og voksne

Tarunveer Singh Ahluwalia forklarer, at der er flere forskellige årsager til, at det er interessant at studere børns genetiske disposition for overvægt.

For det første er der mindre risiko for grums i den genetiske analyse, da børn i langt mindre grad kan være påvirket af andre faktorer end de genetiske.

Voksne har eksempelvis større tilbøjelighed end børn til at slås med andre sygdomme eller være påvirket af medicin, og det kan gøre resultatet mere mudret, fordi det dataanalytisk er en udfordring at korrigere for, især når der er flere deltagende centre i hele verden.

Derudover kan der i undersøgelser af genetiske faktorer for overvægt hos børn være nogle gener i spil, som ikke er i spil hos voksne - eller omvendt.

Eksempelvis er mange gener aktive under udviklingen fra barn til voksen, men bliver slukket i voksenalderen, som en del af genreguleringssystemet, og muligvis kan variation i disse gener have en indflydelse på, om et barn bliver overvægtig, men ikke om en voksen bliver det.

”Der foregår rigtig mange ændringer i overgangen fra barndommen til voksenlivet, og vi kan misse nogle underliggende genetiske faktorer for overvægt som starter i barndommen, hvis vi kun kigger på voksne. Derfor er det vigtigt også at have de genetiske risikofaktorer i barndommen i betragtning, når vi vil forstå det samlede billede,” forklarer Tarunveer Singh Ahluwalia.

Brugt data på 61.000 børn af europæiske herkomst fra 41 studier

I dette genetiske opdagelsesstudie og metaanalyse har forskerne brugt data fra 41 studier med i alt 61.111 børn i alderen fra 2 til 10 år.

Forskerne havde data om børnenes genetiske markører og om børnene var overvægtige eller svært overvægtige. De brugte bioinformatiske metoder for at afgøre, om specifikke genetiske markører var associeret med øget risiko for at være overvægtig. Forskerne brugte de 41 studier på to måder: 1) til at identificere de genetiske varianter, som var associeret med overvægt i barndommen og 2) for at validere resultaterne.

Først identificerede forskerne i 26 af de inkluderede studier 47 steder i arvemassen, hvor genetiske varianter var associeret med øget risiko for at være overvægtig som barn.

Det vil sige, at når børn havde givne genetiske markører i disse steder i arvemassen, var sandsynligheden for overvægt større.

Efterfølgende bekræftede forskerne fundet af de 47 steder i de 15 andre deltagende studier.

Fandt to ukendte sammenhænge mellem gener og risiko for overvægt

25 af de genetiske varianter var signifikant associeret til overvægt, og af dem var to indtil da ukendte.

Disse to gener, NEDD4L og SLC45A3, havde ikke tidligere været koblet sammen med øget risiko for at være overvægtig som hverken barn eller voksen.

Seks af generne var allerede kendt for at være associeret til øget risiko for overvægt i voksenlivet.

Forskerne fandt også, at nogle af disse gener, som var associeret med overvægt i barndommen, også var associeret med høj kropsmasseindeks (BMI), risiko for type 2-diabetes og forhøjet blodtryk i voksenalderen.

På baggrund af resultaterne konkluderer forskerne, at der er et stort – men alligevel ikke fuldt – overlap mellem de genetiske risikofaktorer for udvikling af overvægt i barndommen og overvægt i voksenlivet.

Børnene skal følges over tid

Tarunveer Singh Ahluwalia fortæller, at studiet kan være med til at identificere nye mål for udvikling af lægemidler til bekæmpelse af den genetiske disposition for overvægt blandt børn.

Studiet gør også forskere klogere på, hvilke mekanismer der er i spil, når både børn og voksne bliver overvægtige.

Ved at studere effekten af de identificerede gener kan forskere meget bedre forstå, hvad der går galt i kroppens balance, når kroppen bygger mere fedt på, end der er sundt.

”Det åbner også op for, at vi kan sammenholde de fundne steder på genomet med kendte lægemidler. Findes der allerede lægemidler, som er rettet mod disse gener, men som ikke benyttes i forbindelse med behandling af overvægt, kan det være værd at kigge på,” forklarer Tarunveer Singh Ahluwalia, som også leder en anden undersøgelse, som udforsker gener, der ligger til grund for børns blodtryk i et internationalt samarbejde, der ligner dette. Tarunveer Singh Ahluwalia siger, at det ville være interessant at følge op og kombinere de to studier for yderligere at undersøge identificerede gener, mekanismer og nye terapeutiske mål for at forberede sig på at forebygge metaboliske sygdomme hos børn og senere i voksenalderen.

Endelig er studiet kun det første i en række af studier, som skal følge børnenes udvikling ind i voksenlivet og sammenholde den udvikling med deres genetiske baggrund.

”Vi har i den grad brug for data, hvor vi følger børn over tid og ind i voksenlivet. Det vil give os en indsigt i, hvordan generne opfører sig og påvirker kroppen over et liv. Det kan også være med til at identificere, om eksempelvis nogle af disse gener ikke bare spiller ind i udvikling af overvægt, men måske også spiller en rolle for udvikling af forskellige sygdomme, eksempelvis dem som er relateret til blodtryksreguleringen og udvikling af type 2-diabetes. Kan vi identificere disse gener og forstå, hvordan de virker i barndommen, kan vi udnytte den viden til måske meget tidligere i livet at hjælpe børn til at ændre livsstil, så de modvirker risikoen for at udvikle en livslang sygdom,” siger Tarunveer Singh Ahluwalia.

Genetics (and Epidemiology) & Metabolomics of Chronic Complex Disorders a. Diabetes and its Complications (CVD and Kidney Disease) b Early Life...

Dansk
© All rights reserved, Sciencenews 2020