Forskere på sporet af, hvordan paracetamol skader leveren

Sygdom og behandling 21. jun 2019 3 min Resident Physician Cecilie Brøckner Siggaard Skrevet af Morten Busch

En overdosis af paracetamol kan være dødelig. Selvom man i første omgang ikke mærker noget til det, kan paracetamolforgiftning have katastrofale følgevirkninger på leveren. Ofte har man det nemlig godt i op til flere dage efter forgiftningen, men paracetamol igangsætter en mekanisme i leveren, der langsomt men sikkert nedbryder den. Forskere mener nu at have fundet ny viden om denne mekanisme og håber med tiden at kunne modvirke den – både ved paracetamolforgiftning og i forbindelse med andre leversygdomme.

Interesseret i Sygdom og behandling? Vi kan holde dig opdateret helt gratis

Når livet bliver for hårdt og uoverskueligt, vælger en del mennesker at tage en overdosis smertestillende piller. Pillerne indeholder ofte stoffet paracetamol (solgt som Panodil®, Pinex® eller Pamol® i Danmark), der i store mængder har en umiddelbar giftig virkning på kroppen, da det ødelægger levercellerne.

”Vores teori var at levercelleskade efter paracetamolforgiftning sker ved to trin. Første del af denne mekanisme skyldes direkte skader fra paracetamol og dets affaldsstoffer, hvorimod andet trin er mindre velkendt. Vores studie peger på, at de direkte skader fra paracetamol aktiverer immunforsvarscellerne makrofager, som så potentielt driver levercelleskaden videre, og at graden af makrofagaktivering er afgørende for udfaldet for dem som har paracetamolforgiftning. Hvis dette kan bekræftes i større studier, åbner det op for nye muligheder for at behandle og overvåge paracetamolforgiftede personer,” forklarer hovedforfatter og reservelæge ved Aarhus Universitetshospital, Cecilie Brøckner Siggaard.

Studiet besværliggjort af lykkelige omstændigheder

Tidligere studier har primært undersøgt paracetamolforgiftning i de senere stadier efter patienterne har udviklet manifest levercelleskade, men forskerne ønskede at identificere tidlige tegn på, hvad der sker, når paracetamol nedbryder leveren efter en forgiftning.

”Det vi kan se hos de patienter, der indlægges med paracetamolforgiftning og efterfølgende udvikler leverskader er, at vi kort tid efter forgiftningen kan måle forhøjede værdier af de soluble markører sCD163 og sMR, som viser at immunsystemets makrofager er blevet aktiveret. Hos de patienter der ikke udvikler betydeligt levercelleskade falder niveauerne af markørerne igen.”

Studiet blev dog besværliggjort af en ellers lykkelig omstændighed. Færre personer end tidligere får paracetamolforgiftning efter paracetamol i dag kun kan købes i mindre pakninger i Danmark og andre lande. Forskerne målte dog markørerne på 49 patienter med tidlig mild paracetamol-overdosis fra Aarhus Universitetshospital og supplerede dem med 30 patienter med alvorlig akut leverskade efter paracetamolforgiftning fra Royal Infirmary of Edinburgh.

”Hos patienter med den milde paracetamolforgiftning var niveauer af markøren sCD163 signifikant højere i den gruppe af patienter, der viste tegn på levercelleskader sammenlignet med dem der ikke gjorde, men patienterne med akut leverskade fra Edinburgh havde de højeste værdier. Så noget tyder altså på, at sCD163-markøren kan hjælpe os med på et tidligere tidspunkt at identificere de patienter der senere udvikler svære levercelleskader.”

Muligvis en generel mekanisme

Endnu forstår forskerne ikke præcis hvilken mekanisme igangsættes når paracetamol nedbryder leveren og sætter gang i immunsystemet, men i første omgang var målet også primært at finde ud af, om de føromtalte markører kunne bruges til at sortere mellem patienter i højrisikogruppen og patienter, der synes at gå fri for større leverskader.

”Med disse markører vil vi potentielt på en relativ simpel måde kunne adskille de to grupper, så vi kan fokusere vores indsats på den gruppe af patienter der især er i risiko for at udvikle alvorlig leverskade.”

Studiet viste sig dog også, noget overraskende, at give ny viden om antidot-behandlingen N-acetylcystein, som fik markørerne til at falde hos alle med paracetamolforgiftning – både dem der fik levercelleskade og dem der ikke gjorde. Dette blev efterfølgende også vist i raske kontrolpersoner.

”Vi ved at N-acetylcystein virker ved at neutralisere paracetamol og dets affaldsstoffer direkte, men vores resultater peger på at det formentlig også påvirker makrofagerne direkte. Dette er ny viden og kan potentielt forklare de positive effekter af at behandle mennesker som har andre leversygdomme med N-acetylcystein.”

Det kræver dog flere studier at konkludere yderligere omkring mekanismen bag N-acetylcysteins virkning og makrofagernes betydning for levercelleskade efter paracetamolforgiftning. Indtil videre kan forskerne glæde sig over, at de tilsyneladende har været med til et gennembrud, der måske kan hjælpe andre end kun personer med paracetamolforgiftning.

”Vi er lige nu i gang med at måle sCD163 hos mennesker med viral hepatitis før og efter behandling, og her ser vi også forhøjede værdier, som så falder efter behandling. Tidligere har vi vist at sCD163 er en markør for sværhedsgraden af fedtleversygdom og falder ved behandling, så hvis sCD163 viser sig gennemgående at være pålidelig som biomarkør ved leversygdom generelt, kan vi bruge disse målinger til at overvåge levercelleskader med forskellige årsager.”

Artiklen “Macrophage markers soluble CD163 and soluble mannose receptor are associated with liver injury in patients with paracetamol overdose” er udgivet i tidsskriftet Scandinavian Journal of Gastroenterology. Medforfatter Henning Grønbæk, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet modtog i 2014 støtte fra Novo Nordisk Fonden til projektet ”Inflammatory liver diseases and the role of hepatic macrophages”.

Department of Clinical Medicine is Denmark’s largest health science institute conducting research in almost all medical specialities and hosting a num...

Dansk
© All rights reserved, Sciencenews 2020