Cannabis og bipolar lidelse: Her er sammenhængen

Kost og livsstil 25. maj 2021 3 min PhD student Oskar Hougaard Jefsen Skrevet af Kristian Sjøgren

Bipolar lidelse ser ud til at øge risikoen for at prøve at ryge cannabis, viser ny dansk forskning.

Markant flere med psykiske lidelser er brugere eller misbrugere af rusmidler, herunder cannabis.

I mange år har forskere stillet spørgsmålet, om det at ryge cannabis faktisk øger risikoen for at udvikle en psykisk lidelse, eller om personer med psykiske lidelser blot er mere tilbøjelige til at prøve cannabis eller gøre cannabis til en del af deres hverdag.

Hidtil har forskere undersøgt sammenhængen for skizofreni, ADHD og depression, og nu kommer danske forskere med et studie, der viser sammenhængen mellem brug af cannabis og bipolar lidelse.

Forskningsresultatet peger på, at bipolar lidelse giver en øget risiko for at prøve at ryge cannabis, hvilket på sigt muligvis kan føre til et misbrug. Forskerne undersøgte også, om det at have røget cannabis øger risikoen for at udvikle bipolar lidelse, men kunne hverken be- eller afkræfte dette.

"Resultatet giver os en bedre forståelse af, hvorfor så mange personer med psykiske lidelser bruger stoffer med cannabis. Det er et stort problem på de psykiatriske afdelinger, hvor man ofte ikke kun skal behandle en psykisk sygdom, men også et stofmisbrug. Det kan være en udfordring at behandle de to ting samtidig, og vores resultater peger da også på, at man måske ikke kan skille dem ad, fordi stofmisbruget delvist er forårsaget af deres sygdom," fortæller en af forskerne bag det nye studie, Oskar Hougaard Jefsen, ph.d.-studerende, Forskningsenheden for Psykoser, Aarhus Universitetshospital.

Forskningen er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Addiction Biology.

Kobling mellem psykisk sygdom og misbrug ligger i generne

Da det er praktisk og etisk umuligt at lave kliniske forsøg, hvor man undersøger, om cannabis forårsager psykisk sygdom eller omvendt, har forskerne bag det nye studie i stedet grebet fat i et statistisk værktøj, der hedder Mendelsk randomisering.

Mendelsk randomisering går ud på, at forskerne udnytter, at nogle personer er mere genetisk disponerede for at udvikle bipolar lidelse (eller bruge cannabis) end andre, og at denne lille forskel i genetisk disposition er tilfældigt fordelt, hvilket giver en slags ”naturligt randomiseret eksperiment”.

Ved statistisk at sammenholde de forskelligrettede genetiske effekter for hhv. bipolar lidelse og cannabisbrug kan forskerne sige noget om årsagssammenhængene – altså om det ene ser ud til at øge risikoen for det andet eller omvendt.

Andre forskere har tidligere benyttet Mendelsk randomisering til blandt andet at fastslå, at skizofreni, depression og ADHD øger risikoen for at prøve cannabis.

"Der er flere studier, der ved hjælp af Mendelsk randomisering har peget på, at brug af cannabis øger risikoen for at udvikle skizofreni, samt at skizofreni øger risikoen for at prøve at ryge cannabis. Hidtil har der dog været et hul i litteraturen i forhold til koblingen mellem bipolar lidelse og cannabisbrug," forklarer Oskar Hougaard Jefsen.

Genetiske forskelle øger risiko for psykisk sygdom

Oskar Hougaard Jefsen fortæller, at for at kunne lave de omtalte analyser, kræver det kendskab til genetiske varianter, som øger risikoen for bipolar lidelse og cannabisbrug.

En genetisk variant er en lille forskel i generne mellem mennesker. Bestemte genetiske varianter kan øge risikoen for at få en bestemt sygdom, personlighed eller adfærd. Der findes ikke ét enkelt gen, der forårsager bipolar lidelse eller cannabisbrug, men derimod mange små genetiske varianter med små effekter, der tilsammen kan øge risikoen.

Hvis generne tilsammen kan forklare en stor del af, hvorfor nogen udvikler for eksempel bipolar lidelse, kalder forskere det for et stærkt genetisk instrument, men sådan er det ikke for hverken bipolar lidelse eller cannabismisbrug. Derudover kan nogle gener godt disponere til mere end én ting.

"Genetisk disposition for bipolar lidelse ligger tæt op ad genetisk disposition for, om man er en person, som eksempelvis er risikovillig og ekstrovert. Disse personlighedstræk er forbundet med øget risiko for at ville prøve cannabis, og de samme personlighedstræk er kendetegnende for mange personer med bipolar lidelse," forklarer Oskar Hougaard Jefsen.

Resultatet er ikke overraskende

I analysen, hvor forskerne har brugt offentligt tilgængelige resultater fra tidligere genetiske studier om psykisk sygdom og cannabismisbrug fra blandt andet danske forskningsprojekt iPSYCH og UK Biobank, fandt Oskar Hougaard Jefsen ingen indikationer på, at cannabisbrug var associeret med øget risiko for at udvikle bipolar lidelse.

Omvendt fandt forskerne et ret robust signal, som peger på, at bipolar lidelse øger risikoen for at have prøvet cannabis.

Ifølge Oskar Hougaard Jefsen er resultatet ikke overraskende.

"Om bipolar lidelse ved vi for eksempel, at når man er manisk, er man ofte impulsiv, sensationssøgende og risikovillig. Det kan være medvirkende faktorer til, at folk med bipolar lidelse prøver cannabis første gang," siger han.

Resultatet er ikke entydigt

Oskar Hougaard Jefsen pointerer også, at fordi den genetiske disposition for både bipolar lidelse og det at prøve cannabis er så lille, er resultatet ikke mejslet i sten.

"Specielt i forhold til den genetiske risiko for at prøve cannabis er det genetiske instrument meget svagt. Det svarer lidt til, at vi sammenligner to grupper af personer, hvor den ene er en lille smule mere disponeret for at prøve cannabis i forhold til den anden," siger han.

I den henseende kommer bipolar lidelse ind efter skizofreni, når det kommer til, hvor meget den psykiske sygdom og misbruget hænger sammen.

"Skizofreni fylder noget mere i cannabisforskningen. Der er relativt god evidens for, at langvarigt misbrug af cannabis kan øge risikoen for udvikling af psykoser," fortæller Oskar Hougaard Jefsen.

Derudover er der ifølge Oskar Hougaard Jefsen også stor forskel på, om man prøver at ryge cannabis en enkelt gang, eller om man udvikler et cannabismisbrug.

"Når vi kan se, at bipolar lidelse øger risikoen for at prøve at ryge cannabis, er det jo ikke ensbetydende med, at det også medfører et misbrug. Mange ryger jo cannabis en enkelt gang og stopper der," siger han.

Department of Clinical Medicine is Denmark’s largest health science institute conducting research in almost all medical specialities and hosting a num...

Dansk
© All rights reserved, Sciencenews 2020