Forhøjet blodtryk under graviditeten kan påvirke barnets helbred i årtier

Kost og livsstil 26. mar 2023 3 min Ph.D., Associate professor, MSc, PhD Jiong Li Skrevet af Kristian Sjøgren

Når mor får stillet en diagnose med forskellige tilstande relateret til forhøjet blodtryk under graviditeten, påvirker det ikke bare hendes eget helbred, men også det ufødte barns. Ny forskning viser, at børn af mødre, der havde forhøjet blodtryk under graviditeten, har forhøjet risiko for at dø op til flere årtier ind i voksenlivet.

Læger har i mange år vidst, at forskellige tilstande relateret til forhøjet blodtryk under graviditeten, herunder præeklampsi (svangerskabsforgiftning), eklampsi (fødekramper) og hypertension (forhøjet blodtryk), kommer med risiko for både mor og det ufødte barn.

10 pct. af graviditeter påvirkes af en af tilstandene hos den gravide, hvilket gør det til den ledende årsag til død og sygdom hos både mor og barn.

Forskning har også vist, at mødre, der havde hypertension, eklampsi eller præeklampsi under graviditeten, efterfølgende har forhøjet risiko for kardiovaskulær sygdom og død.

Nu viser et nyt studie, at risikoen trækker tråde langt ind i barnets liv, hvor børn af mødre, der under graviditeten fik stillet en diagnose med en af de tre tilstande, fortsat har forhøjet risiko for at dø helt op til ind i 40-årsalderen.

"I et tidligere studie fra 2021 viste vi, at disse tilstande øger risikoen for kardiovaskulær sygdom hos barnet. Andre studier har vist, at tilstandene også er associeret med en række sygdomme hos barnet senere i livet, blandt andet metabolisk syndrom, immunsygdomme, psykiatriske lidelser og sygdomme relateret til hjernen. Der har alligevel manglet viden om, hvordan tilstandene under graviditeten påvirker barnets risiko for at dø fra lige efter fødslen, gennem barndommen og ungdommen til ind i voksenlivet," fortæller en af forskerne bag studiet, lektor Jiong Li fra Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet.

Forskningen er offentliggjort i British Medical Journal - BMJ.

Fulgt danskere i over 40 år

For at komme nærmere en forståelse af koblingen mellem præeklampsi, eklampsi, hypertension og barnets risiko for at dø indhentede forskerne data på 2.437.718 personer født i Danmark i perioden 1978 til 2018.

Forsøgsdeltagerne blev fulgt frem til udgangen af 2018, hvilket betyder, at nogle personer blev fulgt helt frem til deres 41. år. Den gennemsnitlige opfølgning var 19,4 år.

Forskerne fandt både frem til data på mødrene, og om de havde haft præeklampsi, eklampsi eller hypertension under graviditeten, samt om deres børn var døde i opfølgningsperioden, og hvad de var døde af.

Efterfølgende var det et spørgsmål om at sammenligne den årsagsspecifikke dødsårsag mellem børn af mødre med en af de tre tilstande og børn af mødre, der havde haft en graviditet uden disse komplikationer.

102.095 mødre havde under graviditeten fået stillet en diagnose med en af de tre tilstande. 67.683 havde fået stillet en diagnose med præeklampsi, 679 havde fået stillet en diagnose med eklampsi, og 33.733 havde fået stillet en diagnose med hypertension.

"Det er endnu ikke helt afklaret, hvorfor nogle kvinder udvikler de forskellige tilstande, mens andre ikke gør, men mange faktorer spiller ind, herunder blandt andet det at have en allerede eksisterende sygdom som diabetes, nyresygdom eller leddegigt eller det at have en historik med præeklampsi under tidligere graviditeter," forklarer Jiong Li.

Markant overdødelighed

Resultatet af studiet viser først og fremmest en forskel i risikoen for at dø hos børn af mødre med de forskellige tilstande.

781 børn af mødre med præeklampsi døde i perioden, hvilket svarer til 59 dødsfald pr. 100.000 personår. Det samme gjaldt 17 børn af mødre med eklampsi, hvilket svarer til 134 dødsfald pr. 100.000 personår, og 223 børn af mødre med hypertension, hvilket svarer til 44 dødsfald pr. 100.000 personår.

Blandt børn af mødre uden nogen af de nævnte tilstande var tallet 19.119 dødsfald, hvilket svarer til 42 dødsfald pr. 100.000 personår.

Sammenligningen viser også, at personer, hvis mødre havde haft en af de tre tilstande under graviditeten, havde 26 pct. højere risiko for at være død i opfølgningsperioden sammenlignet med personer, hvis mødre ikke havde haft nogen af tilstandene.

Kigger vi på de enkelte tilstande hver for sig, var risikoen for at være død 12 pct. forøget hos børn af mødre med hypertension under graviditeten, 29 pct. forøget hos børn af mødre med præeklampsi og 188 pct. forøget hos børn af mødre med eklampsi.

Et videre dyk ned i data viser, at den forhøjede risiko særligt gjaldt dødsfald relateret til sygdomme med udspring i fødslen, hjerte-kar-sygdom, sygdomme i fordøjelsessystemet, sygdomme i hormonsystemet og metaboliske sygdomme.

Samtidig viser studiet, at risikoen var mere udtalt hos børn af mødre med tidlig præeklampsidiagnose eller alvorlig præeklampsi, hvor risikoen var op til næsten seks gange forhøjet. En diagnose med en af de tre tilstande plus diabetes hos moderen var også forbundet med øget risiko, og det samme var det, hvis mor havde lavt uddannelsesniveau.

"Vores studie kommer med noget nyttig information til læger og beslutningstagere angående mødres helbred under graviditeten. Det kan også være med til at øge opmærksomheden og derved forbedre forståelsen af disse tilstande i den brede befolkning," siger Jiong Li.

Kvinder bør være opmærksomme på deres barns helbred

Jiong Li fortæller, at kvinder bør være særligt opmærksomme på deres blodtryk under graviditeten. Anbefalingen er også at sætte ind med tidlig behandling og overvågning.

Derudover bør børn af mødre med hypertension, præeklampsi eller eklampsi under graviditeten følges tættere af klinikere for at kunne sætte ind med tiltag, der kan reducere deres forhøjede risiko for at dø.

"Vi peger på, at kvinder med alvorlige grader af hypertension, præeklampsi eller eklampsi eller kvinder med en af tilstandene og en historik med diabetes eller lav uddannelse inden graviditeten bør være mere opmærksomme på deres barns helbred," siger Jiong Li.

At Department of Clinical Epidemiology we conduct free and independent research on a high international level. This includes: Supervising clinic...

Dansk
© All rights reserved, Sciencenews 2020