Vægtregulerende hormon svækker overvægtiges knogler

Fremtidens teknologi 25. jul 2017 2 min Heli Viljakainen Skrevet af Morten Busch

Menneskets knogler styrkes automatisk, når de udsættes for større belastning. Forskere har derfor ikke kunnet forstå, hvorfor overvægtige alligevel brækker deres knogler dobbelt så hyppigt som normalvægtige. Et nyt studie af unge overvægtige viser, at et lille hormon tilsyneladende svækker de overvægtiges knogler. Undersøgelsen viser også forskellige mekanismer hos kvinder og mænd.

Interesseret i Fremtidens teknologi? Vi kan holde dig opdateret helt gratis

Det kan virke logisk, at overvægtige dobbelt så tit brækker deres knogler som normalvægtige, men det er langt fra en selvfølge. Det har tværtimod været lidt af et paradoks i den medicinske verden, da man ved, at øget vægt styrker knoglestrukturen. Nu har et finsk-svensk forskersamarbejde fundet en forklaring på, hvorfor overvægtiges knogler brækker oftere.

”Overvægtige er plaget af, at en hel række af kroppens systemer er ude af balance. Derfor har det været kompleks at fastslå, hvad præcis der driver svækkelsen af deres knogler. Med vores nye undersøgelse kan vi se, at det hos mænd er overproduktion af det vægtregulerende hormon leptin, der kickstarter, at knoglerne i sidste ende svækkes. Hos kvinder lader mekanismen til at være lidt anderledes. Her igangsættes det i stedet af proteinet CRP,” fortæller Heli T. Viljakainen, der er PhD ved Children’s Hospital på University of Helsinki.

Når knoglerne bliver skøre

Forskerne lavede en tilbundsgående undersøgelse af 55 overvægtige unge med et BMI over 40 og en gennemsnitsalder på 20 år. De sammenlignede mængden af vigtige metabolske stoffer i blodet med mængden hos 65 normalvægtige. De værdier blev sammenholdt med en analyse af de deltagendes knogler samt en måling af de stoffer, der fortæller, om knoglerne blev fornyet.

”Menneskets knogler bliver løbende fornyet, så knoglevæv nedbrydes, mens nyt dannes. Det, vi kunne se i vores undersøgelse, var, at fornyelsen af knoglerne var voldsomt nedsat i gruppen af overvægtige. Det betyder, at der ophobes små mikroskopiske brud i knoglerne, der svækker den overordnede stabilitet.”

Sunde knogler hos voksne mennesker udskifter 10 % af den samlede mængde knogle hvert år. Hver dag stimuleres knoglerne til at genopbygge sig selv gennem stød fra, når vi går. Jo større belastning vi får, jo stærkere bliver knoglerne. Så de overvægtiges knogler burde styrkes mere end de normalvægtiges.

”Desværre lader den positive effekt til at blive udlignet og ligefrem vendt til en negativ effekt ved, at leptin tilsyneladende påvirker både skabelsen af nyt knoglevæv og nedbrydning og genbrug af stofferne fra det gamle knoglevæv. Alt i alt betyder det, at knoglerne ikke bliver repareret og vedligehold og derfor nemmere brækker.”

Mæthed og betændelse

Leptin dannes i fedtvæv hos alle mennesker, når mængden af fedtsyrer stiger i fedtvævet. Leptin påvirker vores vægt ved at fremkalde en øget mæthedsfornemmelse i hjernen samt øge kroppens energiomsætning. Fejl i leptin-genet hos overvægtige kan dog gøre, at hormonet ikke virker ordentligt, hvorfor den overvægtige fortsætter med at spise på trods af en overproduktion af leptin.

”Hos overvægtige mænd har leptinen tilsyneladende altså også den uheldige effekt, at knoglerne svækkes. Mekanismen var lidt anderledes hos de overvægtige kvinder, hvor svækkelsen kick-startes af proteinet CRP, der er et protein, hvis produktion stimuleres af en kronisk betændelsestilstand, man ofte ser hos overvægtige.”

Selvom mekanismen tilsyneladende er en lidt anden hos de overvægtige kvinder, så er der en tæt forbindelse, da CRP kan binde leptin og dermed blokere for effekten af begge stoffer. Forskerne forstår endnu ikke mekanismen bag knoglesvækkelserne fuldstændigt. Alligevel giver den ny viden nye muligheder for at finde og behandle de overvægtige.

”Vores resultater åbner en mulighed for løbende at kunne vurdere de overvægtiges risiko for knoglebrud. Vi håber selvfølgelig på sigt at finde måder at kunne styrke deres knoglestruktur, men resultaterne styrker os i troen på, at den ideelle vej ud af både overvægt og skøre knogler er via motion og bevægelse.”

Artiklen “Metabolic milieu associates with impaired skeletal characteristics in obesity” er udgivet i tidsskriftet PLOS One. En af artiklens hovedforfattere Outi Mäkitie har i 2013-2016 modtaget støtte fra Novo Nordisk Fonden til forskning i ”Genetic causes of early-onset osteoporosis”

Folkhälsan Research Centre , Helsinki · Genetic Research Program Epidemiology, Nutrition and Dietetics, Public Health Docent, PhD (nutrition)

Dansk
© All rights reserved, Sciencenews 2020