Svære forstyrrelser i gravides stofskifte kan påvirke børns intelligens

Videnskabelige nybrud 18. jan 2018 3 min Reservelæge Stine Linding Andersen Skrevet af Morten Busch

Et fosters skjoldbruskkirtel fungerer først efter første trimester. Hvis moderens stofskifte er for lavt eller for højt i den tidlige graviditet, kan det påvirke fosterets hjerneudvikling. En ny stor dansk undersøgelse viser, at moderens stofskifte i tidlig graviditet skal være svært forstyrret, før det påvirker barnets intelligens.

Interesseret i Videnskabelige nybrud? Vi kan holde dig opdateret helt gratis

Vi får stadigt mere viden om, hvordan forsterlivet har betydning for et menneskes sundhed senere i livet. De fleste gravide ved, at de skal passe på med alkohol, rygning og medicin, men der forskes intensivt i mange andre risikofaktorer, som måske kan påvirke fosterets udvikling og øge risikoen for senere sygdom hos barnet. En ny stor dansk undersøgelse af stofskiftefunktionen hos gravide viser, at et markant for lavt stofskifte i tidlig graviditet kan have konsekvens for barnets intelligens.

”Undersøgelsen er udført med udgangspunkt i den danske nationale fødselskohorte Bedre Sundhed i Generationer, som inkluderede 100.000 gravide i Danmark i årene 1997-2003. Vi fik mulighed for at vurdere skjoldbruskkirtlens funktion ved at måle stofskiftetallene i en blodprøve fra moderen, som var taget i den tidlige graviditet og gemt i fryseren i Danmarks Nationale Biobank. På den måde var det muligt at identificere gravide med uerkendt og ubehandlet forstyrrelse i stofskiftet,” forklarer en af studiets hovedforfattere, læge, ph.d. Stine Linding Andersen fra Aalborg Universitetshospital.

Uerkendte forstyrrelser i stofskiftet

Skjoldbruskkirtlen producerer stofskiftehormonerne T3 (trijodthyronin) og T4 (thyroxin) og er selv under kontrol af hypofysen via det thyroidea-stimulerende hormon – også kaldet TSH. Stofskiftehormonerne er vigtige udviklingsfaktorer, som kontrollerer væksten og aktiviteten i mange af kroppens celler. Derudover har de særlig stor betydning for den helt tidlige hjerneudvikling.

”Fosterets egen skjoldbruskkirtel er først dannet og fungerende omkring 12. graviditetsuge. Især i den helt tidlige graviditet er fosteret således afhængig af moderens stofskifte, men også i resten af graviditeten er fosteret påvirkeligt. Mange undersøgelser har set på, om forstyrrelser i gravides stofskifte kan påvirke fosterets hjerneudvikling og give barnet en øget risiko for hjernerelaterede sygdomme og lav intelligens.”

Blodprøverne til studiet var taget i den tidlige graviditet, gennemsnitligt i 9. graviditetsuge, og forskerne målte TSH og T4 i alle prøverne. Ud af de 1.153 deltagende kvinder viste det sig, at 145 havde forstyrrelser i stofskiftet i den tidlige graviditet, som i langt de fleste tilfælde var uerkendt og ubehandlet.

”Undersøgelsen viste, at 1 ud af 8 børn blev født af mødre med en eller anden grad af forstyrrelse i stofskiftet i den tidlige graviditet. Da børnene var 5 år, gennemgik de en omfattende psykologisk testning, hvor blandt andet deres intelligens blev undersøgt. Det viste sig, at børn af de mødre, der havde haft de største udsving i stofskiftet i graviditeten, havde lavere intelligens. Derimod så vi ikke målbare ændringer i intelligensen hos de børn, som var født af mødre, der kun havde haft små udsving i stofskiftet.”

En af udfordringerne ved denne type undersøgelse er, at mange forskellige risikofaktorer kan være til stede samtidig under en graviditet og påvirke fosterets udvikling.

”Vores studie tog højde for blandt andet mødrenes egen intelligens, deres rygevaner og alkoholforbrug, hvilket sandsynliggør, at forskellene i børnenes intelligens skyldes mødrenes forstyrrelser i stofskiftet, men der kan også være andre risikofaktorer, som vi endnu ikke kender til eller ikke havde mulighed for at undersøge,” siger Stine Linding Andersen og tilføjer, at ”studiets store styrke er, at mødrenes stofskiftetal blev målt efter undersøgelsen af børnene, således at kendskab til det ene ikke påvirker det andet”.

Svære forstyrrelser i stofskiftet

Årsagerne til forstyrrelser i stofskiftet er mange, og der findes forskellige typer af stofskifteforstyrrelser, herunder lavt stofskifte, hvor skjoldbruskkirtlens produktion af stofskiftehormon er utilstrækkelig, og TSH er høj, samt højt stofskifte, hvor produktionen af stofskiftehormon er for høj, og TSH er lav.

”Vores studie viste, at niveauet af TSH skulle helt op over 10 mIU/l for at have en negativ effekt på barnets intelligens. Dette fund er i lighed med tidligere studier, som har vist, at markant lavt stofskifte hos gravide kan påvirke fosterets hjerneudvikling. Et vigtigt fund er desuden, at der ikke synes at være en sammenhæng med barnets intelligens ved mindre forstyrrelser i moderens stofskifte.”

Forstyrrelser i gravides stofskifte behandles med medicin, men det er omdiskuteret, hvilke forstyrrelser der betyder noget, og om det gør en forskel at behandle i graviditeten.

”I dag bliver gravide i Danmark ikke rutinemæssigt undersøgt for forstyrrelser i stofskiftet. Dette studie bidrager med ny viden til en række undersøgelser, der skal kortlægge betydningen af forstyrrelser i gravides stofskifte for graviditetsforløbet og barnets udvikling.”

Artiklen ”Maternal thyroid function in early pregnancy and neuropsychological performance of the child at 5 years of age” er publiceret i Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. Blodprøverne fra studiet har været opbevaret i Danmarks Nationale Biobank, der er støttet af Novo Nordisk Fonden.

Thyroid hormones are important regulators of early brain development and lack or excess of maternal thyroid hormone in early pregnancy may interfere a...

Dansk
© All rights reserved, Sciencenews 2020