Personer med psoriasis har rod i deres tarmbakterier

Videnskabelige nybrud 21. jul 2022 3 min Clinical Professor Lone Skov Skrevet af Kristian Sjøgren

Studie finder klar kobling mellem den inflammatoriske sygdom psoriasis og smal diversitet af bakteriearter i tarmene. Der er behov for undersøgelser af, om behandling af psoriasis kan give bedre bakteriesammensætning i tarmene, eller om genetableringen af en sund tarmbakteriesammensætning kan mindske symptomerne på psoriasis, siger forsker.

Mange sygdomme er koblet til ændringer i sammensætningen af tarmbakterier.

Det drejer sig blandt andet om hjerte-kar-sygdomme, fedme, type 2-diabetes, Alzheimers, m.m., som alle er karakteriseret ved enten en smal tarmbakteriesammensætning med færre arter eller manglen på eller tilstedeværelsen af hhv. essentielle eller skadelige bakterier.

Nu viser et nyt studie, at psoriasis kan tilføjes til rækken af sygdomme med en kobling mellem sygdommen og tarmmikrobiomet.

"Psoriasis er en kronisk inflammatorisk sygdom, der er systemisk i hele kroppen og ikke bare i huden. Samtidig er sygdommen også associeret med andre inflammatoriske sygdomme som inflammatorisk tarmsygdom, hjerte-kar-sygdomme eller metaboliske sygdomme. Vi ved, at den kroniske inflammation og immunforsvaret spiller ind i alle disse sygdomme, og at tarmmikrobiomet kan påvirke immunforsvaret. Derfor er det vigtigt, at vi nu har fået kortlagt, at der også mellem psoriasis og tarmmikrobiomet er en sygdomsrelevant kobling," fortæller en af forskerne bag studiet, overlæge og klinisk professor Lone Skov på Afdeling for allergi, hud- og kønssygdomme, Herlev og Gentofte Hospital, og professor ved Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet.

Forskningsresultatet er offentliggjort British Journal of Dermatology.

Tidligere studier har været mangelfulde

Forskere har tidligere forsøgt at finde associationer mellem psoriasis og tarmmikrobiomet, men førsteforfatteren bag det nye studie, læge Tanja Todberg, har i en gennemgang af disse tidligere studier fundet, at de tidligere studier har været associeret med store metodemæssige mangler, som har gjort det svært at sætte to streger under resultatet.

Studierne har blandt andet indeholdt et meget lille antal mennesker, som ikke har været kontrolleret tilstrækkeligt for faktorer, der kunne påvirke deres psoriasis og tarmbakterier, herunder rygning, overvægt, antibiotika, m.m.

I det nye studie gik forskerne derfor grundigere til værks og etablerede et forsøg, hvor de tog højde for så mange som muligt at de faktorer, der kan påvirke tarmbakteriesammensætningen.

53 personer med psoriasis, 52 raske kontrolpersoner og 21 partnere til personer med psoriasis indgik i studiet.

Personerne med blev matchet med kontrolpersonerne i forhold til blandt andet køn og alder, og forskerne sikrede sig også, at forsøgsdeltagerne ikke inden for tre mdr. inden forsøgets opstart havde været i behandling med antibiotika.

"Det er klart, at sådan noget som antibiotika kraftigt påvirker sammensætningen af bakterier i tarmene, og derfor har vi blandt andet ekskluderet personer, som havde været i behandling med antibiotika, fra vores undersøgelse, ligesom vi også har sat flere andre kriterier op," forklarer Lone Skov.

Undersøgte afføringsprøver fra patienter med psoriasis og raske kontroller

Der findes forskellige måder at lave en karakteristik af den samlede mængde bakterier i en afføringsprøve, og forskerne valgte i studiet den metode, som giver det bedste resultat, den såkaldte shotgun-metode, der fremkommer med en dybere karakteristik end andre metoder.

Resultatet af undersøgelsen viste meget klart, at der er forskel i sammensætningen af tarmbakterier mellem personer med psoriasis og deres partnere eller raske kontrolpersoner.

Lone Skov forklarer, at forskellen særligt var udtrykt i mængden af bakterier i tarmene.

"Vi finder, at de har en smallere diversitet. Vi kan ikke sige noget om de enkelte arter, men det tyder på, at personer med psoriasis ikke har den samme funktionelle rigdom, som findes hos andre," siger hun.

Den funktionelle rigdom består i, at det er sundhedsfremmende at have stor variation i sammensætningen af bakterier i tarmene, da bakterierne blandt andet producerer sundhedsfremmende molekyler, som kan påvirke blandt andet metabolismen og immunsystemet.

Mangler man disse bakterier, er det formentlig associeret med dårligere helbred og øget risiko for at udvikle en lang række sygdomme.

Svært at vide, om hønen eller ægget kom først

Lone Skov slår fast, at det ud fra resultatet ikke er til at sige, om lav diversitet i tarmmikrobiomet leder til psoriasis, eller om psoriasis afstedkommer smallere diversitet i tarmbakterierne.

I sideløbende studier forsøgte forskerne at få en bedre forståelse af netop dette spørgsmål ved blandt andet at behandle personer intenst for deres psoriasis og derefter se, hvordan behandlingen påvirkede sammensætningen af bakterier i tarmene.

Denne undersøgelse viste dog ingen forskel på det at være velbehandlet for psoriasis.

"Vi så i hvert fald ikke noget efter tre mdr., men det kan være, at det tager længere tid, før man kan se ændringer i tarmbakterierne. Vi har også lavet et studie, hvor vi har undersøgt forskelle hen over året, fordi personer med psoriasis ofte har færre symptomer om sommeren, men heller ikke her fandt vi noget," siger Lone Skov.

Det store spørgsmål er selvfølgelig, om man kan gøre noget ved psoriasis ved at forbedre den funktionelle rigdom i tarmene, eller om man kan gøre noget ved den funktionelle rigdom i tarmene ved at holde den inflammatoriske sygdom i ave.

Lone Skov hælder mest til, at tarmmikrobiomet bliver påvirket af psoriasis, og at det derfor formentlig ikke vil hjælpe noget at forbedre den funktionelle rigdom i tarmene – i hvert fald ikke på psoriasis.

"Men det er selvfølgelig alt sammen spekulation, som skal undersøges i fremtidige studier, inden vi kan gøre os kloge på det ene eller det andet," siger hun.

Lone Skov is a professor and senior physician in the Department of Dermatology and Allergy, Herlev and Gentofte Hospital, and a professor at the Depar...

Dansk
© All rights reserved, Sciencenews 2020