Personer med ADHD har oftere uro i benene

Videnskabelige nybrud 21. maj 2019 3 min Clinical Professor Henrik Ullum Skrevet af Kristian Sjøgren

Uro i benene er en overset og meget hyppig lidelse, der indtil nu ikke har haft den store lægelige bevågenhed. Det bør den dog have, for tilstanden er koblet til dårligere livskvalitet og øget risiko for en lang række sygdomme. Nu har forskere fundet ud af, at uro i benene også er forbundet til risikoen for at have ADHD.

Måske hører du til blandt de personer, som ofte ligger søvnløs om natten i flere timer med ben, der spjætter ufrivilligt hele tiden.

Cirka hver tyvende dansker oplever at have uro i benene, og for dem kan det være en pinsel og enormt bøvlet at skulle op og stå hver eneste nat for at få benene til at falde til ro. Det kan endda gå ud over deres nattesøvn, og manglende nattesøvn er koblet sammen med øget risiko for at alt fra hjertekarsygdomme og fedme til psykiske lidelser som depression. Uro i benene skal med andre ord tages alvorligt.

Nu viser ny dansk forskning, at der en anden grund til at tage tilstanden alvorligt, for der findes også en kobling mellem uro i benene og ADHD (attention-deficit hyperactivity disorder).

”For dem, som er rigtig hårdt ramt af uro i benene, kan det gå ud over deres livskvalitet, og desværre er det også sådan, at tilstanden oftere rammer folk fra dårlige kår. Nu finder vi så, at uro i benene og ADHD kan hænge samme, og det er interessant, når man som læge konstaterer symptomer på enten det ene eller det andet. Hér bør man måske fremadrettet undersøge, om personer med ADHD også har uro i benene og sover dårligt om natten, eller om personer med uro i benene måske også har ADHD,” fortæller forskeren bag det nye studie, professor og overlæge Henrik Ullum fra Klinisk Immunologisk Afdeling på Rigshospitalet i København.

Det nye studie er for nylig offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Sleep Medicine.

Uro i benene er en overset lidelse med store konsekvenser

Uro i benene, som i fagsprog hedder restless legs syndrome (RLS), er en understuderet tilstand, som rigtig mange mennesker lider af, men som læger for nuværende ikke ved, hvad de skal gøre ved.

En række kendte risikofaktorer øger risikoen for at have uro i benene: jernmangel, rygning, overvægt, lav uddannelsesgrad og generel usund livsstil.

Ofte vil personer, der er ramt at hyppig uro i benene, opleve ufrivillige spjæt og murren i benene, lige inden de skal sove, men i nogle tilfælde kan tilstanden følge med ind i søvnen, og så kan de ufrivillige spjæt vække folk midt om natten.

Selvom rigtig mange mennesker lider af uro i benene, og det kan have alle mulige negative følgevirkninger, er behandlingen af tilstanden dog hverken særlig god eller konsistent. Der findes ingen gode lægemidler, og ofte er det lidt op til folk selv at prøve forskellige ting for at få det til at gå væk, eksempelvis at leve sundere eller spise mineraltilskud med jern i.

Det håber Henrik Ullum dog at ændre på.

”I vores forskning havde vi to adskilte interesser. Vi er interesseret i uro i benene, fordi lidelsen er koblet til jernmangel, og i blodbanken oplever vi tit, at bloddonorer får uro i benene, fordi det at give blod ofte leder til jernmangel. Dem vil vi gerne kunne hjælpe. For det andet har vi en interesse i ADHD, fordi det er en lidelse, der er i voldsom vækst i disse år,” forklarer han.

25.336 danskere deltog i undersøgelse

I studiet undersøgte forskerne, om de kunne finde en sammenhæng mellem ADHD og uro i benene.

Forskerne benyttede data fra det danske bloddonorstudie, der inkluderer personer, som donerede blod fra 1. maj 2015 til 1. februar 2017. I alt 25.336 personer har været med i undersøgelsen, hvor de har svaret på to særskilte spørgeskemaer: ét vedrørende symptomer på uro i benene og ét vedrørende symptomer på ADHD.

Forsøgsdeltagerne skulle desuden oplyse om køn, alder, body mass index (BMI), rygning, alkoholforbrug, bloddonorhistorik og selvrapporteret søvnkvalitet.

Ud af de 25.336 personer i undersøgelsen blev 1.322 (5,2 procent) klassificeret som havende uro i benene, mens 653 (2,6 procent) havde ADHD-lignende symptomer.

Da forskerne undersøgte sammenhængen mellem ADHD og uro i benene, fandt de, at personer med ADHD havde 3,5 gange højere risiko for at have uro i benene som resten af undersøgelsesgruppen.

”Personerne var ikke nødvendigvis klinisk diagnosticerede med ADHD, men de havde en ADHD-score, som pegede på, at de kunne få en diagnose, hvis de blev undersøgt,” siger Henrik Ullum.

Læger skal komme med anbefalinger ved uro i benene

Ifølge Henrik Ullum skal resultatet af den nye undersøgelse bruges til at sætte mere fokus på uro i benene og forbindelse til ADHD.

Specifikt anbefaler han læger at spørge ind til uro i benene, hvis de sidder med en patient med ADHD, og være ekstra opmærksomme på tegn på ADHD, hvis de sidder med en patient, der klager over uro i benene.

Finder de, at en patient med ADHD har uro i benene, er det oplagt at spørge yderligere ind til livsstilsvaner og som minimum sikre sig, at patienten får rigeligt med jern. En behandling af uro i benene kan eventuelt starte med et rygestop, et vægttab eller et skifte til en sundere kost.

”De er de muligheder, som vi har lige nu. Der skal mere forskning og bedre behandlinger til, før vi kan gøre mere, men vi håber på, at det kommer, fordi det altså kan være en alvorlig tilstand at have uro i benene, hvis det går ud over nattesøvnen,” siger Henrik Ullum.

Artiklen “Self-reported restless legs syndrome and involuntary leg movements during sleep are associated with symptoms of attention deficit hyperactivity disorder” er udgivet i Sleep Medicine. En forsker fra the Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research på Københavns Universitet har bidraget til forskningen og er medforfatter.

Department of Clinical Medicine participates in teaching, research and dissemination of knowledge within the clinical field. The department undertakes...

Dansk
© All rights reserved, Sciencenews 2020