Overvægt gennem barndommen øger risikoen for kronisk nyresygdom i voksenlivet

Kost og livsstil 29. dec 2022 3 min PhD and Researcher Julie Aarestrup Skrevet af Kristian Sjøgren

Når børn har overvægt, øger det deres risiko for i voksenlivet at udvikle en lang række sygdomme fra type 2-diabetes til hjerte-kar-sygdom og forskellige kræftformer. Nu viser ny forskning, at kronisk nyresygdom kan føjes til listen af sygdomme, som overvægt i barndommen kan relateres til. Det er vigtigt, at vi forstår de mulige langtidskonsekvenser af overvægt i barndommen, siger forskeren bag studiet.

Overvægt i voksenlivet øger risikoen for at udvikle kronisk nyresygdom.

Den sammenhæng har forskere kendt til længe, men nu viser et nyt forskningsresultat, at bare det at have haft overvægt i barndommen også øger risikoen for at udvikle kronisk nyresygdom i voksenlivet.

Samtidig viser studiet, at sammenhængen er uafhængig af type 2-diabetes, der ellers er en stærk risikofaktor for kronisk nyresygdom.

Ifølge hovedforfatteren bag studiet understreger forskningsresultatet, hvor vigtigt det er at forebygge overvægt i barndommen, idet det kan påvirke helbredet resten af livet.

”Vi er overraskede over, hvor stærke sammenhængene er, og faktisk viser sammenhængene sig allerede ved BMI-vækstmønstre lidt over gennemsnittet. Kronisk nyresygdom er en alvorlig sygdom, som flere og flere lider af, og som mange dør af. I takt med at flere og flere børn har overvægt, øger det muligvis den gruppe af danskere, som på et senere tidspunkt kommer til at få en diagnose med kronisk nyresygdom,” fortæller ph.d. og forsker Julie Aarestrup fra Lifecourse Epidemiology gruppen, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse ved Frederiksberg Hospital.

Forskningsresultatet er offentliggjort i PLoS Medicine.

Undersøgte højde og vægt på 300.000 børn

Tidligere studier har påvist nyrekomplikationer blandt børn med svær overvægt, og det var tanken bag det nye studie, at overvægt og svær overvægt i barndommen også kan associeres med kronisk nyresygdom i voksenlivet.

For at undersøge sammenhængen brugte forskerne en stor database med data på næsten 300.000 danske børn fra Det Københavnske Skolelægejournalregister.

Datasættet indeholder højde og vægtmålinger på københavnske skolebørn, der blev født i perioden fra 1930 til 1987. Børnene blev målt og vejet op til 12 gange i løbet af deres skolegang i alderen 6-15 år.

Ud fra data lavede forskerne BMI-vækstmønstre for hvert barn og opdelte dem i følgende grupper: ”Under gennemsnittet”, ”gennemsnitlig”, ”over gennemsnittet”, ”overvægtig” og ”svært overvægtig”.

Efterfølgende kunne forskerne sammenholde data fra skolehelbredsundersøgelserne med data fra Landspatientregisteret, som indeholder information om alle indlæggelser og hospitalsundersøgelser i Danmark, herunder dem som er relateret til kronisk nyresygdom.

Overraskende klar sammenhæng

Ud af undersøgelsesgruppen udviklede 5.986 mænd kronisk nyresygdom i studieperioden, og det samme gjorde 3.903 kvinder.

Henholdsvis 997 mænd og 543 kvinder udviklede senstadie til nyresygdom med behov for dialyse eller transplantation.

I sammenligningen med personer, der i barndommen fulgte et gennemsnitlig BMI-vækstmønster, havde mænd med et BMI-vækstmønster i barndommen i kategorien svær overvægt 39 pct. forøget risiko for at udvikle kronisk nyresygdom. For kvinder var tallet 54 pct.

Ifølge Julie Aarestrup fandt forskerne en overraskende meget klar sammenhæng.

”Vi har lavet lignende undersøgelser for hjerte-kar-sygdom, kræft og diabetes, og sammenhængen mellem svær overvægt i barndommen og risikoen for at udvikle kronisk nyresygdom er blandt de stærkeste, vi har set,” siger hun.

I studiet justerede forskerne deres analyse for type 2-diabetes i voksenlivet, som er stærkt associeret til udvikling af kronisk nyresygdom, men alligevel stod resultatet stadig meget stærkt. Det peger ifølge Julie Aarestrup på, at overvægt i barndommen kan være en risikofaktor for udvikling af kronisk nyresygdom i voksenlivet uafhængigt af type 2-diabetes.

Risiko allerede forøget ved et BMI-vækstmønster lige over gennemsnittet

Forskerne kiggede også på mere absolutte tal for risikoen for at udvikle kronisk nyresygdom, hvis man som barn havde haft et BMI-vækstmønster i kategorien svær overvægt.

Disse tal viser som eksempel, at en mand på 65 år, der i barndommen fulgte et BMI-vækstmønster karakteriseret ved svær overvægt, har tre pct. sandsynlighed for at udvikle kronisk nyresygdom over de kommende 10 år.

Tre pct. lyder måske ikke af meget, men hvis manden samtidig har type 2-diabetes, stiger risikoen til 11 pct.

”Kronisk nyresygdom er en sygdom, hvor der ikke er mange anerkendte risikofaktorer tidlig i livet, og her peger vi på, at overvægt og svær overvægt i barndommen er en. Samtidig finder vi, at risikoen bliver større, jo højere BMI-vækstmønster man har, men at det allerede starter ved et BMI kun en smule over gennemsnittet. Fundene fra dette studie kan medvirke til tidligere at identificere, hvem der er i størst risiko for senere at udvikle kronisk nyresygdom, så færre i fremtiden får denne sygdom,” siger Julie Aarestrup.

Childhood body mass index trajectories and associations with adult-onset chronic kidney disease in Denmark: a population-based cohort study” er blevet publiceret i PLoS Medicine. Jennifer L. Baker, som er medforfatter på artiklen, modtog en Ascending Investigator Grant in Endocrinology and Metabolism fra Novo Nordisk Fonden i 2021 for projektet ”Life-course and intergenerational pathways to child and adult cardiometabolic health”.

Julie Aarestrup is part of the Lifecourse Epidemiology Group at the Center for Clinical Research and Prevention, Bispebjerg and Frederiksberg Hospital...

Dansk
© All rights reserved, Sciencenews 2020