Kræftpatienter har forhøjet risiko for at udvikle type 2-diabetes

Sygdom og behandling 13. sep 2022 4 min Associate Professor Lykke Sylow Skrevet af Kristian Sjøgren

Et dansk registerstudie peger på, at det at have kræft øger risikoen for at udvikle type 2-diabetes. Specielt lungekræft, brystkræft og så selvfølgelig kræft i bugspytkirtlen er associeret med den forøgede risiko. Der er behov for flere undersøgelser til at fastslå årsagssammenhængen, siger forsker.

Har man visse former for kræft, øger det markant risikoen for også at udvikle type 2-diabetes.

Det er konklusionen i et nyt studie, hvor forskere har undersøgt data fra flere end 1,3 mio. danskere.

Studiet viser, at i sammenligningen mellem personer med og uden kræft har kræftpatienter med enten brystkræft, lungekræft, urinvejskræft, livmoderkræft eller kræft i bugspytkirtlen mellem 10 og 500 gange højere risiko for at udvikle type 2-diabetes.

Ifølge en af forskerne bag studiet er opdagelsen interessant og bør give anledning til yderligere studier for at fastslå den mekanistiske sammenhæng.

"Jeg håber, at flere onkologer vil være opmærksomme på denne sammenhæng, så vi kan komme til bunds i, hvorfor patienter med kræft ikke bare har øget risiko for at udvikle type 2-diabetes, men også fordi personer med en diagnose med både kræft og type 2-diabetes har dårligere overlevelse end personer med kun kræft," fortæller lektor Lykke Sylow fra Biomedicinsk Institut og Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet.

Forskningen, der er lavet i samarbejde med blandt andet professor Christoffer Johansen fra Nationalt Center for Senfølger hos Kræftoverlevere (CASTLE) på Rigshospitalet og professor Christen Lykkegaard Andersen fra CopLab-databasen på Center for Almen Medicin samt Steno Diabetes Center Copenhagen, er offentliggjort i Diabetes Care.

Kigget i data fra 1,3 mio. danskere

I studiet har forskerne været dybt nede i data fra CopLab-databasen, der indeholder blodprøvesvar fra flere end 1,3 mio. danskere. Data indeholder blandt andet information om udvikling af type 2-diabetes.

Koblet med data fra de danske kræftregistre kunne forskerne finde frem til kræftpatienter og sammenligne udviklingen af type 2-diabetes mellem kræftpatienter og personer uden kræft.

Forskerne har data fra en periode på 10 år, og lidt over 51.000 personer med kræft var med i studiet. Personerne med kræft blev sammenlignet med lidt over en halv mio. personer uden kræft.

Den mediane opfølgning var i studiet 2,5 år.

"Formålet med studiet var at blive klogere på nogle af de følgesygdomme, der er til kræft. Vi ved efterhånden meget om kræft, og vi er også blevet gode til at behandle og kurere mange mennesker for kræft. Vi ved også, at personer med diabetes har øget risiko for at udvikle kræft, og at personer med kræft og diabetes har øget risiko for at dø. Indtil videre har vi dog ikke vidst meget om, hvorvidt kræft øger risikoen for at udvikle type 2-diabetes. Studier på mus har indikeret det, men vi ville gerne bekræfte det i mennesker," forklarer Lykke Sylow.

Flere kræftformer øger risikoen for type 2-diabetes

Resultatet af undersøgelsen viser, at over en bred kam øger en diagnose med kræft risikoen for at udvikle type 2-diabetes med 10 pct.

Nogle kræftformer er dog forbundet med markant højere risiko. Blandt andet er kræft i lungerne forbundet med 38 pct. forøget risiko, mens brystkræft er forbundet med 20 pct. forøget risiko. Kræft i bugspytkirtlen topper med 500 pct. forøget risiko for senere at udvikle type 2-diabetes.

Også kræft i livmoderen, hjernen og urinvejene kommer med markant forøget risiko for at udvikle type 2-diabetes.

"Det er interessant, at vi taler om kræftformer, der ikke nødvendigvis er koblet til normale risikofaktorer for at udvikle type 2-diabetes. Samtidig er det de store kræftformer, som rammer rigtig mange mennesker. Det gør resultatet endnu mere relevant i en klinisk sammenhæng," siger Lykke Sylow.

Dobbelt diagnose øger risikoen for at dø

I anden del af studiet undersøgte forskerne, om det at have kræft og få en tillægsdiagnose med type 2-diabetes øger risikoen for at dø.

Også her fandt forskerne noget, som kan have store konsekvenser.

Personer, der i studiet havde kræft og i tillæg blev diagnosticeret med type 2-diabetes, havde 21 pct. forøget risiko for at dø inden for den mediane opfølgning på 2,5 år.

Ifølge Lykke Sylow er det ikke overraskende, at risikoen for at dø stiger, når man slås med to sygdomme frem for kun én.

"Men det åbner op for nogle interessante overvejelser, blandt andet om det er relevant at screene kræftpatienter for type 2-diabetes, og om screening måske kan være med til at sænke den forhøjede risiko for at dø. Det mangler vi viden om. Mange andre grupper i samfundet bliver screenet for diabetes, blandt andet overvægtige og gravide, så måske vil det være relevant også at gøre det med patienter med nogle former for kræft," siger hun.

Behov for flere undersøgelser

Lykke Sylow mener, at studiet bør være et springbræt til flere undersøgelser af koblingen mellem visse former for kræft og den forhøjede risiko for at udvikle type 2-diabetes.

For det første ser hun gerne undersøgelser, som kan klarlægge, hvorfor netop brystkræft, lungekræft og de andre kræftformer skiller sig ud i forhold til at øge risikoen for at udvikle type 2-diabetes. Sammenhængen kan både skyldes selve kræftformen, men det er også muligt, at sammenhængen skal findes i den medicinske behandling.

"Jeg håber på, at flere onkologer vil blive opmærksomme på denne sammenhæng og interessere sig for at finde årsagen til den. Det kan være med til at facilitere flere undersøgelser," siger Lykke Sylow.

Hun påpeger dog nogle forbehold i studiet, og dem skal der tages højde for, inden man sætter to streger under resultatet.

For det første har forskerne ikke kigget på undertyper af kræft, ligesom de ikke har undersøgt, hvilken medicin kræftpatienterne er behandlet med. Begge dele kan være relevante i forhold til resultatet.

"Vi vil ikke sige, at man som kræftpatient skal være bekymret for, om man udvikler type 2-diabetes. Det kan være, at langt de fleste slet ikke skal bekymre sig, fordi kun en lille gruppe med nogle særlige karakteristika har markant forhøjet risiko, mens resten slet ikke har det. Det er vigtigt at finde ud af," siger Lykke Sylow.

Her groups research focuses on delineating the molecular causes of muscle wasting and associated metabolic dysfunctions. We are trying to identify mec...

Dansk
© All rights reserved, Sciencenews 2020