Inflammatorisk tarmsygdom øger risikoen for hjerte-kar-tilfælde

Sygdom og behandling 13. dec 2020 2 min Associate Professor Kristine Højgaard Allin Skrevet af Kristian Sjøgren

Personer, som døjer med kronisk inflammatorisk tarmsygdom, har også højere risiko for at blive ramt af eksempelvis hjerteanfald. Men den øgede risiko bunder ikke i traditionelle risikofaktorer, viser dansk forskning.

Kronisk inflammatoriske tarmsygdomme som Crohns sygdom eller ulcerøs colitis kan sætte sig spor i resten af kroppen og påvirke blandt andet risikoen for at udvikle hjerte-kar-problemer.

En stor dansk befolkningsundersøgelse viser, at danskere med diagnosen kronisk inflammatorisk tarmsygdom også har øget risiko for at udvikle iskæmisk hjertesygdom.

Forskningen er offentliggjort i Journal of Crohn’s & Colitis.

”Vores studie peger på, at personer med kronisk inflammatorisk tarmsygdom har øget risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdom, men at denne risiko ikke er koblet til traditionelle risikofaktorer for hjerte-kar-sygdom, eksempelvis forhøjet blodtryk eller forhøjet kolesteroltal. Til gengæld ser det ud til, at inflammation i kroppen er den udløsende faktor, forklarer en af forskerne bag studiet, afdelingslæge og lektor Kristine Allin fra Afdeling for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut og Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research ved Københavns Universitet.

Flere end 100.000 danskere har været med i undersøgelse

I studiet har forskerne undersøgt data fra den såkaldte Herlev-Østerbroundersøgelse, hvor forskere siden 2003 har undersøgt en stor gruppe danskeres helbred og livsstil for at finde ud af, hvordan livsstilsfaktorer påvirker helbredet, og hvordan forskellige sygdomme påvirker risikoen for at udvikle andre. 

I alt 108.789 personer deltager i undersøgelsen, hvoraf 1.203 har inflammatorisk tarmsygdom: 347 med Crohns sygdom og 856 med ulcerøs colitis.

Forskerne gjorde i studiet det, at de sammenlignede forskellige risikomarkører for udvikling af hjerte-kar-tilfælde, herunder forhøjet kolesterol, blodtryk og BMI, mellem personerne med kronisk inflammatorisk tarmsygdom og baggrundsbefolkningen.

Forskerne kiggede også på, hvor stor en andel af de to grupper som udviklede hjerte-kar-sygdom. Endelig kiggede forskerne også på graden af inflammation i kroppen i de to grupper.

Højere risiko for hjerte-kar-sygdom, men ikke på grund af traditionelle risikofaktorer

Resultatet af undersøgelsen viste, at personer med kronisk inflammatorisk tarmsygdom havde større risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdom.

I undersøgelsen havde 13,2 pct. af personerne med tarmsygdom udviklet hjerte-kar-sygdom, mens tallet for baggrundsbefolkningen kun var 10,9. Det svarer til omkring 20 pct. flere tilfælde af hjerte-kar-sygdom blandt personer med kronisk inflammatorisk tarmsygdom.

Til gengæld havde personer med tarmsygdom ikke større forekomst af de traditionelle risikofaktorer for hjerte-kar-sygdom. Både blodtryk, kolesterol og BMI lå på linje i de to grupper.

Da forskerne sammenlignede niveauerne af såkaldt højsensitivt C-reaktivt protein, som er en markør for inflammation i kroppen, fandt de dog, at personer med kronisk inflammatorisk tarmsygdom havde let forhøjede niveauer af risikomarkøren.

Niveauerne var hhv. 1,4 mg/L i baggrundsbefolkningen og 1,6 mg/L hos personer med kronisk inflammatorisk tarmsygdom.

”Det er selvfølgelig ikke overraskende, at personer med kronisk inflammation i tarmene også har en generel øget inflammationstilstand i kroppen. Det finder vi også,” siger Kristine Allin.

Kontrol med tarmsygdom kunne give mindre risiko for hjerte-kar-sygdom

Kristine Allin forklarer, at resultatet er interessant, fordi det peger på, at øget inflammation i kroppen – og ikke traditionelle risikomarkører – formentlig er den bagvedliggende årsag til den højere forekomst af hjerte-kar-tilfælde blandt personer med kronisk inflammatorisk tarmsygdom.

Inflammation i kroppen er kendt for at kunne sætte sig på hjertet og de omkringliggende kar og ad den vej lede til blodpropper, som kan sætte sig fast i både hjertet og hjernen.

”Det viser, at det er utroligt vigtigt for denne gruppe personer at kontrollere deres inflammation i tarmene – først og fremmest på grund af deres tarmsygdom, men også fordi den systemiske inflammation formentlig øger deres risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdom,” siger Kristine Allin.

Personer med tarmsygdom skal behandles bedst muligt

Idet personer med kronisk inflammatorisk tarmsygdom generelt ikke har højere blodtryk eller kolesteroltal end baggrundsbefolkningen, vil det måske ikke hjælpe på denne patientgruppes risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdom at behandle dem udelukkende med traditionelle forebyggende behandlinger mod hjerte-kar-sygdom, eksempelvis kolesterol- eller blodtrykssænkende medicin.

Studiet peger på, at deres risiko for hjerte-kar-sygdom i stedet muligvis kan reduceres med optimal immundæmpende medicin for at holde tarmsygdommen i skak, eksempelvis de nye biologiske anti-TNF-lægemidler, som er kommet på markedet inden for de seneste år.

”Det er vigtigt for denne patientgruppe, at deres sygdom holdes i ro, så den ikke hele tiden blusser ukontrolleret op. Kan vi blive bedre til at behandle kronisk inflammatorisk tarmsygdom, kan vi formentlig også reducere den forøgede risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdom for denne patientgruppe,” siger Kristine Allin.

Dansk
© All rights reserved, Sciencenews 2020