Voksne med Downs rammes sjældnere af kræft

Sygdom og behandling 21. dec 2016 1 min Skrevet af Morten Busch

I årtier har det været kendt, at børn med Downs Syndrom har en kraftig forøget risiko for at blive ramt af leukæmi end andre. Ny dansk forskning viser, at voksne med Downs til gengæld har markant lavere risiko for andre kræftformer. Den nye viden kan føre til nye metoder til generel forebyggelse af kræft og terapi

Interesseret i Sygdom og behandling? Vi kan holde dig opdateret helt gratis

   

Undersøgelsen bygger på registerdata fra mere end 3.500 personer med diagnosen Downs Syndrom, hvor man sammenlignede antallet af kræfttilfælde i forhold til den øvrige danske befolkning. Mens antallet af kræfttilfælde som ventet var 5-6 gange højere blandt unge med Downs, så var risikoen for voksne med Downs halveret i forhold til den øvrige befolkning.

Forskerne fremhæver blandt andet sundhedsadfærd, som en mulig faktor der kan forklare den nedsatte risiko for kræft hos voksne med Downs. F.eks. var antallet af lungekræftramte kun 10% af det forventede, hvilket kan skyldes, at færre personer med Downs erfaringsmæssigt ryger. Forskerne peger også på mindre solbadning og lavere seksuel aktivitet som mulige forklaringer. Bl.a. skyldes livmoderhalskræft den seksuelt overførte HPV-virus.

Der er dog formentlig også genetiske årsager til den nedsatte risiko for kræft blandt voksne med Downs. Downs syndrom skyldes en kromosomfejl på kromosom nummer 21 der medfører, at personer med Downs Syndrom har 47 kromosomer mod de almindelige 46 kromosomer – oftest i form af et ekstra eksemplar af kromosom 21. Dette kromosom indeholder mere end 200 gener, hvoraf en hel del menes at være involveret i kræft, f.eks. gener der koder for de såkaldte endostatiner, som man erfaringsmæssigt ved kan modvirke kræft.

Da den nedsatte risiko for kræft hos voksne med Downs gjaldt alle kræftformer der involverer kræftsvulster, undtagen testikelkræft, er det oplagt at kigge nærmere på, hvad det er for faktorer der halverer kræftrisikoen, da det vil kunne føre til en øget forståelse for kræft hos den almindelige befolkning, og måske hjælpe med at nedsætte risikoen her. Samtidig er det oplagt, at det stærkt ændrede kræftmønster blandt personer med Downs bør føre til andre screening-strategier hos denne gruppe. På trods af den stærk forøgede risiko for kræft blandt de helt unge med Downs, ophæver den formindskede risiko blandt de voksne med Downs denne, så den samlede kræftrisiko er lig den øvrige befolkning.

Artiklen ”Low risk of solid tumors in persons with Downs syndrome” er udkommet i tidsskriftet Genetics Medicine. Hovedforfatter professor og overlæge Henrik Hasle fra Aarhus Universitetshospital modtog i 2013 støtte fra Novo Nordisk Fonden til projektet ”Pharmacogenetics of childhood AML: Individual SNP risk profiling for minimizing future treatment-related toxicities”

Dansk
© All rights reserved, Sciencenews 2020