Infektioner under graviditeten øger markant barnets risiko for udvikling af leukæmi

Videnskabelige nybrud 30. mar 2023 3 min DPhil Jian-Rong He Skrevet af Kristian Sjøgren

Når mor har en infektion i urinvejene eller underlivet under en graviditet, øger det markant hendes endnu ufødte barns risiko for udvikling af leukæmi senere i livet. Den absolutte risiko er dog stadig så lav, at studiet ikke understøtter en ændring i klinisk praksis, siger forsker.

Leukæmi er den mest almindelige form for kræft blandt børn, og nu viser et nyt studie, at en infektion hos moderen, mens hun var gravid, kan hænge sammen med udvikling af kræftsygdommen hos barnet.

Studiet, der er en registerundersøgelse med flere end 2,2 mio. danske børn, viser, at børn af mødre, som under graviditeten havde en infektion i kroppen, havde markant forhøjet risiko for udvikling af leukæmi i barndommen.

Især ser infektioner i urinvejene og underlivet ud til at være associeret med øget risiko for udvikling af leukæmi hos det endnu ufødte barn.

Ifølge en af forskerne bag studiet er det dog vigtigt at holde for øje, at den absolutte risiko for udvikling af leukæmi hos barnet fortsat er meget lav – også selvom mor har en infektion under graviditeten.

”Vores resultater giver ikke belæg for at ændre den kliniske praksis med det samme, idet risikoen for udvikling af leukæmi hos børn stadig er meget lav og vores resultater skal bekræftes i fremtidige studier. Men vores studie kan få betydning for forståelsen af årsagsammenhænge ved leukæmi hos børn,” fortæller Jian-Rong He fra Guangzhou Women and Children's Medical Center i Kina og Department of Women's and Reproductive Health ved University of Oxford i England.

Forskningen er offentliggjort i JAMA Network Open.

Brugt data på flere end to mio. danske børn

I studiet har forskerne været i de danske databaser og identificeret 2.222.797 børn født i perioden fra 1978 til 2015.

Danske registerdata er blandt de mest komplette i verden og derfor ideelle til at studere netop koblinger mellem sygdomme.

I data identificerede forskerne også, hvilke mødre, som under graviditeten havde fået stillet en diagnose med en infektion, herunder infektion i urinvejene, infektion i underlivet, infektion i luftvejene, infektion i fordøjelsessystemet eller andre infektioner.

Forskerne fulgte børnene i gennemsnitligt 12 år, hvori de identificerede diagnoser med leukæmi.

I opfølgningsperioden fik 1.307 børn stillet en diagnose med leukæmi.

3,7 pct. af mødrene havde under graviditeten haft en infektion. 1,7 pct. havde haft en infektion i urinvejene, 0,7 pct. havde haft en infektion i underlivet, 0,5 pct. havde haft en infektion i fordøjelsessystemet, og 0,3 pct. havde haft en infektion i luftvejene.

Mødre, som fik en diagnose med en infektion, havde tendens til at være yngre, have kortere uddannelse, højere BMI under graviditeten, højere risiko for diabetes og større udbredelse af rygning i den tidlige graviditet. De havde også højere risiko for at føde før termin og føde børn med lav fødselsvægt.

Med tallene i hånden var det for forskerne blot et spørgsmål om at sammenligne risikoen for udvikling af leukæmi blandt børn af mødre med eller uden en infektion under graviditeten.

Infektioner øger risikoen for leukæmi

Resultatet af studiet viser, at børn af mødre, som under graviditeten blev ramt af en infektion, havde 35 pct. forøget risiko for udvikling af leukæmi.

Specielt infektioner i urinvejene og underlivet var associeret med øget risiko for udvikling af leukæmi. Her var risikoen hhv. 142 pct. forøget og 65 pct. forøget.

Forskerne fandt ingen association mellem infektioner i luftvejene, fordøjelsessystemet eller andre infektioner og barnets risiko for udvikling af leukæmi.

Da forskerne kiggede på den sygdomsspecifikke risiko, fandt de, at en diagnose med en infektion i urinvejene eller underlivet øgede risikoen for både akut lymfatisk leukæmi og kronisk lymfatisk leukæmi.

Forskerne bekræftede deres fund i et delstudie, hvor de sammenlignede risikoen blandt søskende, hvor mor havde haft en infektion i forbindelse med graviditeten med det ene barn, men ikke det andet.

Forskerne bekræftede også deres fund i registerdata over alle fødsler i Sverige i perioden fra 1988 til 2014.

”Forskere har i mange år spekuleret over, om der kunne være en sammenhæng mellem infektioner under graviditeten og barnets risiko for udvikling af leukæmi. Gennem årene er det blevet undersøgt i flere studier, men resultaterne har peget i begge retninger. Vi kan i dette studie nu vise, at der er en sammenhæng i et stort datasæt,” siger Jian-Rong He.

Han uddyber, at forskerne i studiet ikke fandt nogen sammenhæng mellem infektioner hos moderen og udvikling af andre former for kræft hos det ufødte barn.

”Det antyder, at infektioner hos moderen specifikt kun har betydning for barnets risiko for udvikling af leukæmi,” siger Jian-Rong He.

Behov for flere studier

Jian-Rong He fortæller, at det endnu er uklart, hvorfor der findes denne sammenhæng mellem infektioner hos moderen under graviditeten og barnets risiko for udvikling af leukæmi.

En mulighed er, at inflammation kan være skyld i fejl i fosterets genetik eller i immunforsvarets udvikling.

Fremtidige studier kan belyse dette.

”Der er behov for studier fra forskellige regioner i verden og i mekanismerne bag koblingen mellem en infektion under graviditeten og barnets risiko for udvikling af leukæmi. Disse studier kan hjælpe os med at forstå baggrunden for udvikling af leukæmi hos børn og måske også pege på, hvordan vi kan udvikle forebyggende tiltag til at gøre noget ved det,” siger Jian-Rong He.

Evaluation of maternal infection during pregnancy and childhood leukemia among offspring in Denmark” er udgivet i JAMA Network Open. Medforfatter Jiong Li modtog i 2018 støtte fra Novo Nordisk Fonden til projektet ”Prenatal Parental Diabetes and Long-term Health Outcomes in Offspring: a Multinational Register-based Study in Five Nordic Countries”.

My research areas focus on maternal and child health epidemiology. I am involved in several large-scale cohort studies, such as the Born in Guangzhou...

Dansk
© All rights reserved, Sciencenews 2020