Forhøjet blodtryk ændrer på nyrernes metabolisme

Videnskabelige nybrud 1. nov 2022 3 min MD, Associate Professor, Associate professor, AIAS-COFUND Fellow Markus Rinschen Skrevet af Kristian Sjøgren

Forskere har kortlagt metabolismen i nyrerne hos personer med forhøjet blodtryk og nyresygdom. Resultatet af kortlægningen viser, at forhøjet blodtryk og nyresygdom er associeret med ændringer i især nyrernes omsætning af aminosyren lysin. Behandling af personer med forhøjet blodtryk med lysin kan muligvis være en måde at beskytte nyrerne på.

Nyrerne er et af de vigtigste organer i kroppen og spiller en essentiel rolle i alt fra at agere kroppens væskefilter til at holde hånd i hanke med alle næringsstofferne i kroppen.

Nyrerne er dog ikke usårlige, og blandt andet forhøjet blodtryk kan lede til nyresygdom, hvor nyrerne tager skade og ikke længere fungerer lige så godt, som de burde.

Nu har forskere undersøgt, hvad forhøjet blodtryk helt præcist gør ved nyrerne, og hvordan forhøjet blodtryk leder til ændringer i nyrernes metabolisme af blandt andet forskellige aminosyrer, herunder den essentielle aminosyre lysin.

Opdagelsen giver ny indsigt i, hvordan man kan behandle personer med forhøjet blodtryk, så de ikke udvikler skader på nyrerne.

"Før i tiden blev nyrerne betragtet som kedelige organer, men i dag har vi en meget bedre forståelse af, hvor vigtige de er inden for alle mulige sygdomme. Forskellige sygdomme som svær overvægt, type 2-diabetes og selv muskelsygdomme påvirker nyrerne negativt, og vi har også set, at mange lægemidler til behandling af blandt andet type 2-diabetes, herunder SGLT2-hæmmere, faktisk har en positiv effekt på nyrerne og risikoen for at udvikle nyresygdom," fortæller en af forskerne bag studiet, lektor Markus Rinschen fra Aarhus Institute of Advanced Studies ved Aarhus Universitet.

Forskningen er offentliggjort i Nature Communications.

Forhøjet blodtryk påvirker omsætningen af metabolitter i nyrerne

Tidligere har forskerne bag det nye studie lavet en kortlægning af alle metabolitterne i nyrerne og set, hvordan de bliver påvirket ved forhøjet blodtryk og nyresygdom.

I det tidligere studie fandt forskerne blandt andet ud af, at hele lysinmetabolismen ser ud til at blive ændret i dyremodeller for forhøjet blodtryk og nyresygdom.

I det nye studie ønskede forskerne at komme et spadestik dybere i deres undersøgelse og kortlægge, hvad der præcis sker med metabolismen af lysin i nyrerne, når personer har forhøjet blodtryk.

I undersøgelsen har forskerne både undersøgt dyremodeller og mennesker.

"Omsætningen af metabolitter i kroppen er meget kompleks, fordi det går så hurtigt. Metabolitterne bliver hele tiden omsat til nye produkter, som bliver genanvendt eller udskilt, og det kan være svært at hitte hoved og hale i det hele. Når det kommer til lysin, har ingen før os lavet en fuldstændig kortlægning af, hvad der sker med lysin i hhv. raske og personer med forhøjet blodtryk," forklarer Markus Rinschen.

Lysin hjælper kroppen af med skadelige stoffer

Forskerne gjorde det, at de gav mus med eller uden forhøjet blodtryk isotop-mærket lysin, så de kunne følge lysins metaboliske skæbne og sammenligne skæbnen mellem raske og syge dyr.

Resultatet af undersøgelsen viste, at lysinmetabolismen bliver accelereret ved forhøjet blodtryk, og at nyrerne i den forbindelse kombinerer lysin med forskellige molekyler fra blandt andet sukkermetabolismen og fedtsyremetabolismen.

Det betyder, at nyrerne gennem lysinmetabolismen tager sukkermetabolitter og fedstyremetabolitter som for eksempel malonyl-COA ud af kroppen og udskiller dem gennem urinen som lysinkonjugater.

"Det er en god ting, fordi sukkermetabolitterne ellers kan reagere med blandt andet proteiner og på den måde beskadige dem. I stedet binder sukkermetabolitterne til frit lysin og bliver således uskadeliggjort og udskilt," forklarer Markus Rinschen.

Lysin beskytter muligvis nyrerne ved forhøjet blodtryk

Forskerne gav også mus med forhøjet blodtryk og nyresygdom store doser af lysin, og her fandt de, at mere lysin ledte til større dannelse af lysinkonjugater med sukker- og fedtsyremetabolitter.

Effekten var også større, end når forskerne gav raske mus de samme mængder lysin.

Den accelererede metabolisme ser altså ud til at være en forsvarsmekanisme for at beskytte nyrerne mod især sukkermetabolit- og fedtsyremetabolit-inducerede skader i forbindelse med forhøjet blodtryk, men at det kræver, at der er lysin til stede i nyrerne i rigelige mængder.

Forskerne har i studiet også undersøgt personer med forhøjet blodtryk og risiko for udvikling af nyresygdom, og også her fandt de, at resultaterne fra mus, altså at forhøjet blodtryk leder til accelereret lysinmetabolisme, også kunne genfindes hos mennesker.

"Samlet set peger vores resultater på, at lysinmetabolismen er skruet gevaldigt op hos personer med forhøjet blodtryk, og at det spiller ind i risikoen for nyresygdom, men også at lysintilskud kan rydde op i skadelige metabolitter fra sukkermetabolismen og fedtsyremetabolismen og derved være nyrebeskyttende hos denne gruppe af sårbare personer," siger Markus Rinschen.

Forskeren pointerer dog, at folk ikke skal rende ud for at købe en masse lysin, idet der er behov for mere forskning, før det overhovedet kan komme på tale at lave den slags anbefalinger.

Dansk
© All rights reserved, Sciencenews 2020