For tidlig eller for lille? Sådan påvirker fødslen risikoen for atrieflimmer gennem livet

Sygdom og behandling 25. jul 2023 3 min PhD student Fen Yang, Associate Professor of Epidemiology Krisztina László Skrevet af Morten Busch

At blive født for tidligt eller med enten overdreven eller nedsat fosterudvikling kan øge risikoen for at udvikle atrieflimren senere i livet, viser ny forskning. De nye resultater understreger, hvordan ens fødsel kan påvirke hjertekar-sundheden livet igennem. Det understreger vigtigheden af yderligere forskning og forebyggende strategier. En bedre forståelse af konsekvenserne ved svære fødsler kan muliggøre tidlige indgreb for at begrænse risikoen.

Atrieflimren er en udbredt hjertearrytmi, der fører til øget dødelighed og sygelighed, primært som følge af slagtilfælde og hjertesvigt. Selvom atrieflimren er almindelig blandt midaldrende og ældre personer, kan de eksisterende risikofaktorer for atrieflimren ikke fuldt ud forklare, hvordan og hvorfor tilstanden udvikler sig blandt yngre mennesker. Sammenhængen mellem fosterudvikling og hjertekar-sygdomme har dog de senere fået øget opmærksomhed, men dens forbindelse til risikoen for atrieflimren har hidtil været kontroversiel. Forskere har nu undersøgt sammenhængen i en stor populationsbaseret undersøgelse.

"Vores undersøgelse viser, at det at blive født for tidligt eller have en overdreven fosterudvikling er forbundet med en øget risiko for atrieflimren gennem hele barndommen og op til midten af livet, mens nedsat fosterudvikling udelukkende er forbundet med atrieflimren i barndommen. Resultaterne understreger, at på lang sigt påvirker menneskers hjertekar-sundhed og understreger behovet for tidlige indgreb og forebyggende strategier rettet mod personer med højere risiko," fortæller førsteforfatter Fen Yang, ph.d.-studerende ved Department of Global Public Health på Karolinska Institutet i Stockholm, Sverige.

Øget risiko for atrieflimren i barndommen

Studiet brugte landsdækkende data fra nationale sundhedsregistre i Danmark, Sverige og Finland. Undersøgelsen analyserede oplysninger om enkeltfødsler fra forskellige tidsperioder i hvert land og fulgte mere end 8 millioner personer op til en alder af 49 år.

"Fødsel for tidligt er tidligere blevet forbundet med forskellige hjertekar-sygdomme som hypertension, iskæmisk hjertesygdom, slagtilfælde og hjertesvigt. Imidlertid har sammenhængen mellem fødslerne og atrieflimren været usikker, og de velkendte risikofaktorer for atrieflimren, såsom alder, køn, genetiske faktorer og livsstilsvalg, forklarer ikke fuldt ud, hvordan det udvikler sig - især i den yngre del af befolkningen. Derfor var der behov for yderligere undersøgelse af årsagerne til atrieflimren blandt både børn og unge voksne," siger en anden af studiets hovedforfattere, Krisztina László, lektor ved Department of Global Public Health på Karolinska Institutet og seniorforsker ved Department of Public Health and Caring Sciences på Uppsala University i Sverige.

Ved at undersøge en større population søgte studiet at belyse sammenhængene. Målet var at bestemme, om for tidlig fødsel og det at være lille eller stor i forhold til gestationsalderen - fosterets alder - er forbundet med risikoen for atrieflimmer i forskellige livsstadier. For at sikre, at deres resultater var retvisende, implementerede forskerne en søskendemodel, der tog højde for andre potentielle faktorer, f.eks. de genetiske faktorer, der kan forklares ved, hvem man er i familie med.

"Vi fandt, at både for tidlig fødsel og at være stor i forhold til gestationsalderen var forbundet med en øget risiko for atrieflimmer i barndommen og op til en alder af 49 år. Derimod var at være lille i forhold til gestationsalderen kun forbundet med en øget risiko for atrieflimmer i barndommen. Disse resultater var konsekvente, selv når man tog søskendeanalyserne med i betragtning," forklarer Krisztina László.

Genetik og familiemiljø kan spille en beskeden rolle

Atrieflimmer, som karakteriseres ved uregelmæssig hjerterytme, øger risikoen for slagtilfælde og andre kardiovaskulære problemer. Det påvirker primært personer i midten og slutningen af livet og er relativt sjældent blandt unge mennesker, med en forekomst på mellem 0,12% og 0,16%.

"Risikoen øgedes med 30% for dem, der blev født for tidligt, 55% for personer med overdreven fosterudvikling og 71% for dem, der oplevede både for tidlig fødsel og overdreven fosterudvikling i forhold til dem, der lå inden for normalen," forklarer Fen Yang.

Studiet var observationelt, hvilket betyder, at det ikke kunne fastslå årsagssammenhænge. Der er da også flere potentielle forklaringer på sammenhængen mellem for tidlig fødsel, unormal fosterudvikling og risikoen for atrieflimmer. Delte genetiske faktorer, faktorer der kan skyldes moderen, socioøkonomisk status, livsstil og andre faktorer kan bidrage til disse sammenhænge. Dog ændrede justering for særlige egenskaber hos moderen ikke markant på sammenhængene.

"Delte genetiske og familiemæssige miljøfaktorer kan spille en beskeden rolle i sammenhængen mellem for tidlig fødsel, det at være stor i forhold til fosterets alder og atrieflimmer, men de kan være vigtigere for at være lille i forhold til fosteralder og atrieflimmer. En mulig forklaring er i stedet, at for tidlig fødsel, at være lille i forhold eller stor i forhold til fosteralderen kan påvirke selve skabelsen af hjertet i fosterudviklingsfasen."

Afgørende for beskyttelse

Forskerne foreslår, at fremtidige undersøgelser bør dykke dybere ned i sammenhængen mellem for tidlig fødsel, fosterudvikling og risikoen for atrieflimmer gennem en et menneskes liv, herunder også sent i livet.

"Ved at afsløre disse sammenhænge kan vi forbedre forståelsen af atrieflimmer og forhåbentlig udvikle målrettede indgreb for at mindske dens indvirkning på helbredet. Hvis resultaterne bekræftes i fremtidige undersøgelser, peger det på et behov for øget overvågning og kontrol af atrieflimmer hos personer med de her karakteristika ved fødsel," ifølge Krisztina László.

Baseret på data fra Sveriges National Board of Health and Welfare (Socialstyrelsen) er det estimeret, at ca. 5% af nyfødte i de nordiske lande fødes for tidligt. Tidligere forskning tyder på, at personer født for tidligt eller med begrænset fosterudvikling har en let forhøjet risiko for at udvikle kardiovaskulære sygdomme senere i livet, herunder iskæmisk hjertesygdom, slagtilfælde og hjertesvigt.

"Ved at identficere disse mennesker ved fødslen kan vi lære at afhjælpe af potentielle kardiovaskulære risici, herunder atrieflimmer, så det er afgørende for at beskytte de berørte individers helbred og samfundet som helhed. Ved at forbedre forståelsen af faktorer, der bidrager til atrieflimmer, kan vi træffe proaktive foranstaltninger for at forebygge dens indtræden og minimere dens virkninger," slutter Krisztina László.

Dansk
© All rights reserved, Sciencenews 2020