Edderkoppespind er desværre ikke antibiotiske

Videnskabelige nybrud 2. jan 2022 3 min Professor and Centre Leader Trine Bilde Skrevet af Kristian Sjøgren

Edderkoppespind har ikke, som mange forskere ellers har peget på, antibiotiske egenskaber. Tidligere studier har store mangler i deres metodik, siger forsker.

Har edderkoppespind antibiotiske egenskaber?

Det spørgsmål har forskere stillet sig i mange år.

Egentlig giver det god mening, hvis edderkoppespind skulle have antibiotiske egenskaber.

Spindet beskytter for eksempel æggene, så antibiotiske egenskaber ville give beskyttelse i forhold til angreb fra mikrober. Antibiotisk edderkoppespind kunne måske også bedre opbevare den føde, som edderkopperne vikler ind deres spind.

Tidligere studier har da også peget på, at edderkoppespind kan være mikrobedræbende.

Sagen er bare den, at edderkoppespind ikke har antibiotiske egenskaber. Det viser et nyt studie, hvori forskere har gennemgået den tilgængelige litteratur på området og gentaget mange af de forsøg, som andre forskere tidligere har lavet. Forskerne har også lavet deres egne forsøg efter den eksperimentelle guldstandard.

Konklusionen er klar: Nogen har ikke gjort deres videnskabelige arbejde ordentligt.

"Det er da en træls opdagelse, fordi det ville være meget mere interessant, hvis edderkoppespind kunne virke som et antibiotikum. Det kunne der komme nogle spændende anvendelser ud af. Det ville også være interessant at undersøge, hvor den antibiotiske effekt kommer fra, hvordan den er opstået, og om den stammer fra en eller anden form for symbiose. Men edderkoppespind har ingen antibiotisk effekt i sig selv, og det peger desværre på noget langt mere alvorligt, nemlig at der er blevet publiceret en del videnskabelig litteratur, hvor forskningen bag de videnskabelige artikler ikke er gjort ordentligt," fortæller en af forskerne bag studiet, professor og centerleder Trine Bilde fra Institut for Biologi ved Aarhus Universitet.

Forskningen er offentliggjort i iSCience.

Gennemgik andre forskeres arbejde og resultater

I studiet har Trine Bilde med kollegaerne Andreas Schramm, Simon Fruergaard, Marie Lund og Thomas Vosegaard for det første gennemgået den videnskabelige litteratur, hvoraf en del studier har peget på, at edderkoppespind besidder antibiotiske egenskaber.

I studierne har forskerne ofte gjort det, at de har lagt noget edderkoppespind på en plade med vækstmedie og en bakteriekultur og så set, om der dannes en ring om spindet, således at bakterierne ikke kan vokse tæt på spindet.

Det indikerer antibiotiske egenskaber.

Trine Bilde gjorde med sine kollegaer det samme, som forskerne bag de andre studier havde gjort, men de kunne ikke genskabe resultaterne, selvom de brugte spind fra præcis den samme art af edderkopper.

Forskerne efterprøvede også, om silke fra andre edderkopper havde en antibiotisk effekt, men her var resultatet det samme.

For mange fejl i tidligere forsøg

Efter flere forgæves forsøg med edderkoppespind valgte forskerne at gennemgå de protokoller, som andre forskere før dem havde benyttet sig af i forbindelse med deres forsøg.

Forskerne fra Aarhus Universitet havde i deres egne forsøg benyttet guldstandarden inden for videnskabelige forsøg med brug af korrekte kontrolemner og også sikret sig, at der ikke var forurening i deres prøver. Det havde de gjort ved at bruge steril silke. Et andet vigtigt punkt har været at teste de benyttede opløsningsmidler for antibakteriel effekt.

Men da forskerne gennemgik protokollerne fra de tidligere forsøg, fandt de, at en stor del af dem var mangelfulde. Det øgede blandt andet risikoen for forurening af prøverne.

Flere studier havde heller ikke lavet de korrekte kontroller, der ville have afsløret fejlkilder i forsøgsopsætningen.

Endelig havde forskerne bag mange af de tidligere forsøg brugt opløsningsmidler, der i sig selv kan være antibiotiske. Det indikerer, at den effekt, som forskerne bag de tidligere studier har fundet, formentlig kan tilskrives den antibiotiske effekt af opløsningsmidlet og ikke edderkoppespindet. Forskergruppen testede de anvendte opløsningsmidler og fandt, at de i flere tilfælde har antibakteriel effekt.

"Efter mange lange dage i laboratoriet var vi ikke i stand til at genskabe de resultater, som andre før os havde fundet. Det får os til at konkludere, at edderkoppesilke ikke som sådan har nogle indbyggede antibiotiske effekter. Det skal dog siges, at vi tager det forbehold, at vi i vores studie ikke har testet en eventuel antibiotisk effekt mod alle kendte bakterier i verden. Men i forhold til standardbakterier er der ingen effekt," siger Trine Bilde.

Store mangler i den videnskabelige litteratur

Det skuffende resultat kom som en mavepuster.

For det første blev det gjort klart, at alle drømmene om at lave mere forskning i de antibiotiske egenskaber ved edderkoppespind nu kan skydes til hjørne.

For det andet er Tine Bilde også skuffet over den generelle kvalitet af den publicerede videnskabelige litteratur inden for dette forskningsområde.

"Det er trist, fordi vi helst vil have, at alle de videnskabelige studier, der kommer ud, har en kvalitet, hvor man kan stole på resultaterne og referere til dem. Det gør vi generelt, men resultaterne af dette studie peger på, at det kan man ikke altid gøre," siger Trine Bilde.

"The myth of antibiotic spider silk" er udgivet i iScience. Trine Bilde modtog i 2016 støtte af Novo Nordisk Fonden til projektet "Social Spiders as Source for Novel Antimicrobial Drugs".

Our research group aims to investigate evolutionary ecology and genetics of group living, cooperation and mating systems using spiders as study system...

Dansk
© All rights reserved, Sciencenews 2020