’Det gode kolesterol’ er en myte

Sundhed og velvære 12. feb 2019 4 min Clinical professor Børge Nordestgaard Skrevet af Kristian Sjøgren

Der findes ikke noget, som hedder ’det gode kolesterol’. Ny forskning viser, at både høje og lave niveauer af HDL-kolesterol er forbundet med øget risiko for infektioner og dødsfald.

Der var engang for ikke så lang tid siden, da læger og forskere snakkede om ’det gode kolesterol’. Med det mente de HDL, og man var sikker på, at jo højere niveauer af HDL man havde i blodet, des bedre var det for hjertet og kredsløbet.

Tiden er dog løbet fra den antagelse, og inden for de seneste år er det blevet mere og mere klart, at historien ikke er så simpel endda. Ganske vist er det forbundet med øget risiko for hjerte-kar-sygdomme at have lave niveauer af HDL i blodet, men det betyder ikke nødvendigvis, at det er sundt at have høje niveauer af det.

Et nyt dansk forskningsarbejde kommer nu med endnu flere argumenter for, at vi skal holde op med at kalde HDL for det gode kolesterol. Forskningsarbejdet, som er udført på 116.000 danskere, viser, at både høje og lave niveauer af HDL i blodet er forbundet med markant øget risiko for både infektioner og dødsfald.

”For få år siden blev der rystet på hovedet ad os forskere, som ”ikke var så sikre på, at HDL ikke var så sundt”, som alle gik og sagde. Efterhånden har tingene dog ændret sig, og det står nu klart, at det slet ikke er gavnligt at have høje niveauer af HDL i kroppen – tværtimod. Mange medicinalfirmaer har brændt rigtig mange penge af i forsøg på at udvikle medicin, som netop øger niveauerne af HDL,” fortæller klinisk professor Børge Nordestgaard fra Herlev Gentofte Hospital og Institut for Klinisk Medicin ved Københavns Universitet.

Børge Nordestgaard har sammen med læge Christian Medom Madsen for nylig udgivet en artikel i European Heart Journal om deres fund, der kobler høje niveauer af HDL sammen med øget risiko for infektioner.

HDL danner kroppen selv

HDL (High Density Lipoprotein) er, som navnet på engelsk antyder, et fedtopløseligt protein.

I modsætning til de andre kolesteroler, LDL (det dårlige kolesterol) og triglycerid, som vi heller ikke skal have for meget af, får vi ikke HDL gennem kosten. Vi danner det selv, så vores niveauer af HDL er blandt andet genetisk bestemt.

HDL spiller en afgørende rolle i at transportere essentielle fedtstoffer, fedtsyrer og vitaminer rundt i kroppen, så uden HDL ville vi meget hurtigt stille træskoene.

Tidligere studier har vist, at personer med lave niveauer af HDL i blodet har øget risiko for hjerte-kar-sygdomme, men samtidig har disse personer også ofte høje niveauer af triglycerid i kroppen.

Ydermere har studier på mus vist, at niveauet af HDL i blodet har indflydelse på, hvordan knoglemarven producerer immunforsvarets celler.

”Derfor er det også nærliggende at tro, at niveauet af HDL kan have en indvirkning på risikoen for at få en infektion,” siger Børge Nordestgaard.

118.000 danskere undersøgt

I det nye forskningsarbejde sammenlignede Christian Medom Madsen og Børge Nordestgaard HDL-målinger fra 118.000 danskere, som deltog i den store københavnske befolkningsundersøgelse, kaldet Herlev-Østerbroundersøgelsen.

HDL-målingerne sammenholdt forskerne med registrerede hospitalsindlæggelser med infektioner i Landspatientregistret.

Forskerne fulgte testpersonerne i gennemsnitligt seks år, og på den måde kunne de se, hvordan niveauet af HDL i blodet spillede ind i risikoen for at få en infektion.

Markant højere risiko for indlæggelse med en infektion

Resultatet af undersøgelsen viste, at personer med lave niveauer af HDL i blodet sammenlignet med personer med gennemsnitlige niveauer af HDL i blodet havde 75 pct. øget risiko for at have været indlagt med en infektion i løbet af undersøgelsesperioden.

Samtidig havde personer med høje niveauer af HDL i blodet 43 pct. øget risiko for at have været indlagt med en infektion.

Det var altså både skidt at have høje og lave niveauer af HDL.

Kigger vi lidt nærmere på tallene, viser de, at 21 pct. af de 118.000 danskere i forsøget havde lave niveauer af HDL, mens 8 pct. havde høje niveauer af HDL.

”Vi taler altså om, at mere end en fjerdedel af danskerne har HDL-tal, hvor risikoen for infektioner er forhøjet. Det er ikke noget at negligere,” siger Børge Nordestgaard.

Dysfunktionelt HDL kan være årsagen

Børge Nordestgaard fortæller, at han indtil videre kun kan spekulere over, hvorfor det er forbundet med højere risiko for infektioner at have enten høje eller lave niveauer af HDL i blodet.

Den oplagte mulighed er, at lave niveauer af HDL leder til mindre produktion af immunceller i knoglemarven. Det kan være forklaringen på, hvorfor lave niveauer af HDL giver øget risiko for infektioner.

Den anden mulighed er, at HDL spiller ind i kroppens forsvar mod toksiner, og derfor kan lave niveauer af HDL også være med til at gøre infektioner mere alvorlige.

At høje niveauer af HDL ser ud til at have den samme sammenhæng som lave niveauer kan muligvis forklares med, at problemet er selve kvaliteten af kroppens HDL. Børge Nordestgaards tese er, at de høje niveauer af HDL kun er høje, fordi kolesterolet slet ikke virker så godt, som det skal.

”Det er selvfølgelig alt sammen kun spekulation, men det kan være, at selvom vi ser høje niveauer af HDL, når vi måler på det, er kvaliteten af HDL så lav, at personerne oplever den samme øgede risiko for infektioner af samme årsag som personer med lave niveauer af HDL. Det er den simpleste forklaring,” siger Børge Nordestgaard.

Højt HDL hænger også sammen med øget risiko for dødsfald

Det nye studie er det første til i et stort epidemiologisk forsøg at finde en sammenhæng mellem niveauerne af HDL og risikoen for infektioner, men det er ikke det første til at vise, at høje niveauer af HDL kan være farligt.

For lidt over et år siden viste et andet af Børge Nordestgaards studier, at høje niveauer af HDL i blodet også er forbundet med øget risiko for dødsfald.

Tallene er ligeledes fra Herlev-Østerbroundersøgelsen.

Mænd med de højeste niveauer af HDL havde således dobbelt så høj risiko for at dø i løbet af undersøgelsesperioden som forsøgspersoner i midten af feltet. For kvinder var risikoen 68 pct. højere.

”Disse resultater peger på, at nogle af os er genetisk disponeret for høje niveauer af HDL i blodet, og at det måske øger risikoen for både dødsfald og infektioner. Erkendelsen kan vi bruge til at vejlede folk med høje niveauer af HDL om, at de nok skal være ekstra opmærksomme på at leve sundt og undgå for mange af de faktorer, som ellers disponerer for et kortere liv og hjerte-kar-sygdomme, eksempelvis rygning, for lidt motion og usund kost,” siger Børge Nordestgaard.

Artiklen ”U-shaped relationship of HDL and risk of infectious disease: two prospective population-based cohort studies" er udgivet i European Heart Journal. Børge Nordestgaard modtog i 2017 støtte af Novo Nordisk Fonden til projektet ”High lipoprotein(a) and high risk of moTriglycerides, inflammation and risk of acute pancreatitis.”

We analyse data for 116,000 subjects from the Copenhagen City Heart Study and the Copenhagen General Population Study, in combination with mortality d...

Dansk
© All rights reserved, Sciencenews 2020