Personer med type 2-diabetes udvikler oftere og hurtigere hjertekarsygdomme

Sygdom og behandling 18. jan 2024 4 min Doctor and PhD Fellow Christine Gyldenkerne Skrevet af Kristian Sjøgren

Har man fået stillet en diagnose med type 2-diabetes i en tidlig alder, er ens risiko for at udvikle en blodprop i hjertet, få et slagtilfælde eller dø af en hjertekarrelateret årsag markant forhøjet inden for de kommende 10 år, viser et nyt studie. "Måske skal vi være ekstra opmærksomme på denne gruppe, der får stillet en diagnose med type 2-diabetes tidligt i livet," siger forskeren bag.

Får man stillet en diagnose med type 2-diabetes, er ens risiko for senere at udvikle en blodprop i hjertet, blive ramt af et slagtilfælde eller dø af hjertekarrelaterede årsager forhøjet.

Nu viser et nyt studie, at det dog ikke er lige meget, hvornår i livet man får stillet en diagnose med type 2-diabetes.

Får man stillet diagnosen sent i livet, er den forhøjede hjertekarrisiko til at overse i sammenligning med personer uden type 2-diabetes.

Får man til gengæld stillet diagnosen i en alder op til 50 år, er den forhøjede risiko derimod til at få øje på, og alderen for diagnosen bør måske have betydning for, hvordan lægerne går til deres patienter med nydiagnosticeret type 2-diabetes.

"Når det kommer til yngre personer, der får stillet en diagnose med type 2-diabetes, har vi i mange år haft en afventende tilgang til at starte tidligt med den forebyggende medicinske behandling af hjertekarsygdom. Men de yngste patienter har den højeste relative risiko samt den længste forventede levetid og derfor på den lange bane mest gavn af veldokumenterede forebyggende tiltag som for eksempel blodtryks- eller kolesterolsænkende medicin," fortæller en af forskerne bag studiet, læge og ph.d.-studerende Christine Gyldenkerne fra Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet.

Forskningen er offentliggjort i Journal of American College of Cardiology.

Over en halv million danskere med i studiet

I studiet ønskede Christine Gyldenkerne at kortlægge, hvad den tiårige risiko for enten at få en blodprop i hjertet, blive ramt af et slagtilfælde eller dø på grund af hjertekarsygdom er for personer med nydiagnosticeret type 2-diabetes sammenlignet med blandt personer uden sygdommen.

Guidelines inden for behandling af personer med type 2-diabetes har et stort fokus på at behandle samtidig hjertekarsygdom hos personer med sygdommen, men der er i internationale guidelines ikke meget fokus på forebyggende behandling til yngre, nydiagnosticerede personer med type 2-diabetes uden samtidig hjertekarsygdom.

For at kaste lys over størrelsen på risikoforøgelsen for at ramme de nævnte endepunkter hos personer med nydiagnosticeret type 2-diabetes lavede forskerne en stor undersøgelse af, hvordan det har set ud med udviklingen af blodprop i hjertet, slagtilfælde og død af kardiovaskulær årsag blandt danskere med nydiagnosticeret type 2-diabetes i perioden fra 2006 til 2013.

Til formålet indhentede forskerne data fra blandt andet Landspatientregisteret, Lægemiddelstatistiskregisteret, Dødsårsagsregisteret og CPR-registeret.

Forholder resultater direkte til guidelines 

På den måde kunne de identificere alle personer, der i perioden havde fået stillet en diagnose med type 2-diabetes, følge deres udvikling af hjertekarsygdom eller død over tid og sammenligne deres kardiovaskulære risiko med en gruppe danskere uden type 2-diabetes.

I alt har forskerne gransket data på 142.587 personer med nydiagnosticeret type 2-diabetes og 388.410 matchede personer fra baggrundsbefolkningen.

Personer, der allerede på diagnosetidspunktet for type 2-diabetes havde en diagnose med kardiovaskulær sygdom, blev udelukket fra studiet.

Forskerne fulgte forsøgspersonernes udvikling af hjertekarsygdom eller død i median otte år.

"Vi har i studiet valgt at kigge på de samme diagnosekoder for hjertekarsygdom, som også benyttes i internationale guidelines, ligesom vi har undersøgt den tiårige risiko, da tiårig risiko for hjertekarsygdom ofte anvendes i guidelines til at vejlede opstart af forebyggende behandling. På den måde kan vi forholde vores resultater direkte til guidelines på området, hvor disse data for personer med nydiagnosticeret type 2-diabetes har manglet," fortæller Christine Gyldenkerne.

Yngre har størst relativ forøget risiko for hjertekarsygdom

For det første viser studiet, at risikoen for at blive ramt af en blodprop i hjertet, blive ramt af et slagtilfælde eller dø af kardiovaskulær årsag inden for 10 år af en diagnose med type 2-diabetes var 12 pct. for personer med type 2-diabetes og 9,3 pct. for personer uden type 2-diabetes.

Der var dog en naturlig forskel i de forskellige aldersgrupper, hvor personer under 40 år blot havde omkring to pct. risiko, mens personer over 80 år havde omkring 30 pct. risiko.

Det mest spændende er ifølge Christine Gyldenkerne dog forskellen i risiko i de forskellige aldersgrupper.

På den absolutte skala havde personer med nydiagnosticeret type 2-diabetes i alderen 40 til 49 år 2,8 pct. højere absolut risiko end i baggrundsbefolkningen mod blot 0,3 pct. højere absolut risikoforøgelse for personer over 80 år på diagnosetidspunktet for type 2-diabetes.

"Så selvom den tiårige risiko for at ramme endepunktet er meget høj, hvis man er over 80 år og får stillet en diagnose med type 2-diabetes, er risikoen ikke meget højere end i baggrundsbefolkningen. Det er den til gengæld, hvis man er under 50 år gammel på diagnosetidspunktet," siger Christine Gyldenkerne.

12 års forskel mellem personer med og uden type 2-diabetes

Forskerne undersøgte også, hvornår fem pct. af hhv. mænd og kvinder med eller uden en diagnose med type 2-diabetes var blevet ramt af en blodprop i hjertet, et slagtilfælde eller var døde på grund af hjertekarsygdom.

Her viste tallene en meget stor forskel mellem grupperne.

Blandt mænd med nydiagnosticeret type 2-diabetes havde fem pct. ramt det kombinerede endepunkt til gennemsnitsalderen 43 år. For mænd fra baggrundsbefolkningen var tallet 55 år, altså en forskel på 12 år.

For kvinderne var de samme tal 51 år og 61 år, altså en forskel på ti år i forhold til, hvornår fem pct. af kvinder med nydiagnosticeret type 2-diabetes var blevet ramt af en blodprop i hjertet, et slagtilfælde eller var døde af hjertekarsygdom, sammenlignet med hvordan det så ud for kvinder uden type 2-diabetes.

Samlet set peger vores resultater på, at den største forskel i den tiårige hjertekarrisiko findes hos yngre og midaldrende personer. Det har man nok ikke været så opmærksom på i guidelines, hvor der kun har været vage anbefalinger for forebyggende medicinsk behandling mod hjertekarsygdom blandt yngre personer med nydiagnosticeret type 2-diabetes. Vores studie antyder, at man måske skal være mere aggressiv i den forebyggende behandling blandt yngre patienter," siger Christine Gyldenkerne.

Mere fokus på yngre med type 2-diabetes

Ifølge Christine Gyldenkerne lægger studiet op til overvejelser om, hvorvidt man måske skal gå anderledes til den forebyggende hjertekarbehandling af yngre personer med nydiagnosticeret type 2-diabetes. Måske skal denne gruppe af personer tidligere i behandling med kolesterol- eller blodtrykssænkende medicin, end det er tilfældet i dag. I dataene kunne Christine Gyldenkerne blandt andet se, at blandt yngre mænd under 40 år var blot én ud af fem personer med type 2-diabetes i behandling med statiner. Halvdelen af mændene i aldersgruppen 60 til 79 år med type 2-diabetes var i denne form for behandling.

"Det kan være, at den yngre gruppe hurtigere skal i behandling med statiner eller blodtrykssænkende medicin. Det er dog svært at sige med sikkerhed, fordi vi ikke har blodprøvetal eller blodtryk fra forsøgsdeltagerne i dette studie. Og så kunne det også være interessant at undersøge, om de nye lægemidler, specielt GLP-1 receptor-analoger og SGLT2-hæmmere, til behandling af personer med type 2-diabetes kan gavne noget i den her population af personer, der får stillet en diagnose med type 2-diabetes tidligt i livet," siger hun.

"10-Year Cardiovascular Risk in Patients With Newly Diagnosed Type 2 Diabetes Mellitus" er udgivet i Journal of American College of Cardiology. Forskningen er støttet af Kardiologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital. Medforfatter Michael Maeng er støttet af Novo Nordisk Fonden (NNF22OC0074083).

Did you know that every day, the approximately 5 liters of blood in your body travel many times through 100,000 kilometer of blood vessels that branch...

Dansk
© All rights reserved, Sciencenews 2020