Hvis mor ryger under graviditeten, brækker hendes børn oftere knoglerne i barndommen

Sundhed og velvære 11. jan 2024 3 min Research Manager Eero Kajantie Skrevet af Kristian Sjøgren

Et nyt studie viser, at hvis mor har røget i løbet af graviditeten, øger det hendes børns risiko for at skulle på hospitalet med brækkede knogler i løbet af barndommen. Årsagen kan både være, at børn af mødre, som røg under graviditeten, har svagere knogler, eller at de er mere risikovillige og lettere kommer til skade, siger forskeren.

Interesseret i Sundhed og velvære? Vi kan holde dig opdateret helt gratis

Hvis mor ikke formåede at lægge cigaretterne på hylden, mens hun var gravid, har hendes børn en lille forhøjet risiko for i barndommen at skulle en tur forbi et hospital på grund af brækkede knogler.

Det viser et nyt studie, hvor forskere har undersøgt sammenhængen mellem mors rygevaner under graviditeten og hospitalsbesøg for knoglebrud blandt børnene.

Resultatet af studiet viser, at især i perioden fra fem til 15 år har børn af kvinder, som røg under graviditeten, øget risiko for at brække knogler.

"Vores studie giver anledning til yderligere undersøgelser for at finde ud af, hvorfor børn af mødre, som røg under graviditeten, har øget risiko for at brække knogler. Disse forsøg skal gøre os klogere på sammenhængen, så vi bliver bedre til at forstå, hvordan rygning under graviditeten påvirker knoglehelbredet hos det endnu ufødte barn," forklarer en af forskerne bag studiet, professor Eero Kajantie fra det Finske Institut for Sundhed og Velfærd (THL).

Forskningen er offentliggjort i Journal of Bone and Mineral Research.

Undersøgt 220.699 børn for historik med knoglebrud

I studiet har forskerne gennemgået data på alle børn født i Finland i perioden fra første januar 1987 til 30. september 1990.

Det drejer sig om i alt 220.699 børn.

Ved hjælp af nationale sundhedsregistre kunne forskerne finde frem til andelen af børn, der inden for de første 15 leveår havde været forbi hospitalet på grund af et knoglebrud.

Efterfølgende undersøgte forskerne, om børn af mødre, der havde røget under graviditeten, havde større risiko for at brække knogler sammenlignet med børn af mødre, der ikke havde røget under graviditeten.

Forskerne inddelte børnene i grupperne 0 til ét år, to til fire år og fem til 15 år for at identificere forskelle mellem de forskellige aldersgrupper.

Derudover justerede forskerne deres data for faktorer, som kunne have betydning for risikoen for knoglefrakturer. Det drejede sig blandt andet om køn, alder på fødselstidspunktet, moderens alder på fødselstidspunktet, moderens og faderens uddannelsesniveau og hvorvidt moderen tidligere havde haft knoglebrud.

"Tidligere studier har peget i begge retninger, altså at rygning under graviditeten øger risikoen eller ikke øger risikoen. Dette studie er et af de største af slagsen, og vi ved fra tidligere forskning, at når mor siger, at hun har røget under graviditeten, er det for det meste sandt," forklarer Eero Kajantie.

Øget risiko for knoglebrud i alderen fem til 15 år

Resultatet af studier viser for det første, at 18.857 ud af de 220.699 børn var på hospitalet inden for de første 15 leveår på grund af en fraktur. Det svarer til 8,5 pct.

Forskerne fandt ingen statistisk sammenhæng mellem mors rygestatus under graviditeten og øget risiko for knoglebrud hos hendes børn i alderen 0 til ét år eller to til fire år.

Til gengæld fandt forskerne, at risikoen for knoglebrud var forøget hos børn af mødre, som røg under graviditeten, i alderen fem til 15 år.

Forskerne inddelte frakturerne i tre grupper: Alle frakturer, højenergifrakturer (for eksempel ved et fald) og ikke-højenergifrakturer (for eksempel stressfrakturer).

I alle tre grupper var risikoen for knoglebrud forhøjet hos børn, hvis mødre havde røget under graviditeten.

Risikoforøgelsen var hhv. 12 pct. for nogen form for frakturer, 13 pct. for ikke-højenergifrakturer og 15 pct. for højenergifrakturer.

"Da risikoen for at få en fraktur er forholdsvis lille, er den forøgede risiko også meget lille og betyder ikke meget for den enkelte. Men for samfundet ville det betyde mange flere knoglebrud blandt børn, hvis alle mødre var rygere under graviditeten, sammenlignet med hvis ingen kvinder røg under graviditeten. Det gør det relevant at finde ud af, hvad de bagvedliggende mekanismer er," siger Eero Kajantie.

Flere mulige forklaringer på øget risiko

Eero Kajantie forklarer, at der kan være flere forklaringer på sammenhængen mellem mors rygestatus under graviditeten og barnets risiko for knoglebrud.

Én forklaring kan være, at rygning under graviditeten har betydning for knogleudviklingen, og at barnet meget simpelt udvikler svagere knogler, der lettere brækker.

Rygning kan muligvis have betydning for barnets knogletæthed eller styrken på knoglerne.

En anden mulighed er, at rygning under graviditeten kan have betydning for barnets risikoadfærd.

For eksempel kan man forestille sig, at rygning har betydning for barnets risiko for udvikling af ADHD, og da ADHD er associeret med mere risikobetonet adfærd, er det ikke svært at forestille sig, hvordan rygning kan lede til ADHD, der kan lede til flere brækkede knogler.

Disse spørgsmål sigter forskerne efter at besvare i kommende studier, hvor de blandt andet vil undersøge, om børn af mødre, der har røget under graviditeten, oftere udvikler ADHD og oftere brækker knogler.

En anden mulighed er ifølge Eero Kajantie at undersøge knogletætheden hos børn født af mødre, som røg under graviditeten, for at se, om deres knogler er svagere end andres, og om det kan være forklaringen på, at de oftere brækker dem.

"Et andet stort studie fra Sverige fandt det samme, som vi har gjort i dette studie med mødre og børn fra Finland. Det peger på, at der er en sammenhæng, og det vil være i samfundets interesse, hvis vi kan blive klogere på denne sammenhæng, fordi det ikke kun kan medvirke til, at færre børn får knoglebrud, men også gøre os klogere på mekanismerne bag øget risiko for knoglebrud," siger han.

I am a researcher in lifecourse health. I divide my time as a Research Manager at National Institute for Health and Welfare (THL) and Professor of Lif...

Dansk
© All rights reserved, Sciencenews 2020