Firdobling på få år i antal patienter med uhelbredelig gigtdiagnose

Sygdom og behandling 1. sep 2017 2 min Doctor and PhD Alexander Egeberg Skrevet af Morten Busch

Risikoen for at få den invaliderende ledsygdom psoriasisgigt er større end tidligere antaget. Fra 1997 til 2011 firdobledes antallet af diagnosticerede. Forskere mener, at det skyldes, at læger er blevet bedre til at opdage sygdommen hos psoriasis-patienterne. Læger bør dog have øget fokus på, at psoriasis også øger risikoen for andre alvorlige følgesygdomme.

Psoriasis er en af de mest almindelige hudlidelser med kløende udslæt og tør hud. Selvom sygdommen er svær at helbrede, er det dog intet imod følgesygdommen psoriasisgigt, som er uhelbredelig og stærkt invaliderende. Nu har danske forskere som de første i verden kortlagt udbredelsen og udviklingen af sygdommen.

”Vi ser en voldsom stigning i perioden i antallet, der har fået diagnosen, og der er især flere kvinder, der får konstateret sygdommen. Selv om vi ikke med sikkerhed kan give en årsag til den kraftige stigning, så tyder resultaterne på, at stigningen kan forklares med, at både læger og psoriasis-patienter er blevet mere opmærksomme på symptomerne på psoriasis-gigt,” forklarer førsteforfatter på studiet læge og PhD på Gentofte Hospital, Alexander Egeberg.

Markant stigning blandt kvinder

Undersøgelsen er baseret på tal fra patientregistret fra perioden 1997-2011, hvor i alt 12.719 patienter har fået diagnosen psoriasisgigt. Mens der i 1997 var ca. 7 patienter pr. 100.000 mennesker var dette tal vokset til 27 – altså næsten en firdobling.

”Vi kan ikke udelukke, at der kan være andre årsager til stigningen, men i og med at antallet af psoriasis-patienter og almindelige gigtpatienter er nogenlunde konstant i perioden, er den mest oplagte forklaring, at læger hyppigere stiller diagnosen.”

Stigningen i antal diagnoser er særlig markant hos kvinder. Mens der for 20 år siden var lige mange kvinder som mænd, der fik diagnosen, var hele 6 ud af 10 nydiagnosticerede kvinder 13 år senere.

”Igen kan det ikke udelukkes, at der kan være nogle særlige genetiske eller miljømæssige faktorer, der fører til en overhyppighed hos kvinder, men den mest oplagte forklaring er nok, at kvinder bare er bedre end mænd til at gå til læge, når de får symptomer på en sygdom.”

Alexander Egeberg og hans kollegaer vil nu dykke længere ned i tallene bag den bemærkelsesværdige stigning for at sikre sig, at stigningen skyldes bedre diagnoser og ikke en reel stigning i antallet af syge.

”Vores formodning er, at de skarpere kriterier for en diagnose af sygdommen, der er blevet opstillet med de såkaldte CASPAR-kriterier, har gjort det nemmere for læger at stille diagnosen. Samtidig er lægerne blevet meget mere bevidste om vigtigheden af behandling, da de nye biologiske behandlingsmetoder virker langt mere effektivt, og da ubehandlet psoriasisgigt fører til permanente ledskader.”

Risiko stiger for hvert sygdomsår

Den nye undersøgelse peger på en markant udvikling i behandlingen af psoriasisgigt. Hvor sygdommen tidligere blev behandlet med klassisk betændelsesdæmpende gigtmedicintyper som diclofenac eller binyrebarkhormon, så er der i dag kommet flere og mere effektive typer medicin såvel kemiske som immundæmpende biologiske stoffer.

”Man har i dag nået målet om, at det eneste, som de ramte mærker til sygdommen, er, at de skal huske at tage deres medicin. Det betyder i praksis, at sygdommen formentlig kan holdes i ave hele livet, og at de her mennesker, der før blev invaliderede, nu kan leve et normalt liv og ovenikøbet være fuldt arbejdsdygtige, hvis de altså kommer i behandling i tide.”

Den forbedrede diagnosticering og behandling af psoriasisgigt er endnu vigtigere i betragtning, at forskerne nu estimerer, at hele 25-30 % af psoriasis-patienterne faktisk rammes af psoriasis-gigt. Det er langt højere end tidligere estimeret. Til gengæld viser et helt nyt dansk-amerikansk studie af 87.000 amerikanske psoriaisis-patienter, som Alexander Egeberg og hans kollegaer har deltaget i, at fokus også bør rettes andet sted hen.

”Undersøgelsen viser, at risikoen for hjertekar-sygdomme og blodpropper stiger med 1 % for hvert eneste år et menneske lider af psoriasis. Det tyder på, at sygdommen og dens konstante betændelsestilstande er med til at sætte kroppen under et konstant pres. Og det peger på, at læger i fremtiden bør have øget fokus på netop det aspekt.”

Artiklen "Incidence and prevalence of psoriatic arthritis in Denmark: a nationwide register linkage study" er udkommet i Annals of the Rheumatic Diseases og “The relationship between duration of psoriasis, vascular inflammation, and cardiovascular events" er udkommet i Journal of the American Academy of Dermatology. Medforfattere Gunnar Hilmar Gislason og Lone Skov har modtaget støtte fra Novo Nordisk Fonden i 2012 og 2015 til projekterne ”The Cardiovascular Quality of Care and Outcomes Initiative (CarQOI)” og ”Optimering af biologisk behandling af psoriasispatienter”

Alexander Egeberg, MD, PhD is in the department of dermato-allergology at Herlev and Gentofte Hospital, in Copenhagen, Denmark.

Dansk
© All rights reserved, Sciencenews 2020