Op imod 13 pct. af alle danske dødsfald sker pludseligt og uventet på grund af hjertesygdom

Videnskabelige nybrud 18. aug 2021 3 min Researcher Thomas Hadberg Lynge Skrevet af Kristian Sjøgren

Danske forskere har lavet en opgørelse over, hvor mange danskere der pludselig dør på baggrund af hjertesygdom. Der er menneskeliv at hente ved at have mere fokus på forebyggelse, siger forsker.

Interesseret i Videnskabelige nybrud? Vi kan holde dig opdateret helt gratis

I 2010 var op imod 13 pct. af alle danske dødsfald pludselige og uventede, hvor folk faldt om med et hjertestop på gaden, på hospitalet eller alene i eget hjem.

Det viser ny dansk forskning, hvori forskerne har gennemgået alle danske dødsfald for året.

Andelen af dødsfald på grund af pludselige og uventede hjertestop i Danmark er på linje med det, som tidligere er fundet i mindre udenlandske studier, men der er alligevel rum til forbedring, mener en af forskerne bag studiet.

"Tidligere studier har indikeret, at pludselig og uventet død formentlig er ret hyppigt. Vores forskning har det sigte, at mange af disse dødsfald potentielt kan forebygges, hvis man kan identificere risikopersoner, så de kan komme i behandling for underliggende hjertesygdom, inden det er for sent," fortæller læge og forsker Thomas Hadberg Lynge fra Hjertecenteret på Rigshospitalet.

Forskningen er offentliggjort i Heart Rhythm.

Undersøgte samtlige danske dødsfald i 2010

I studiet har forskerne gennemgået samtlige 54.028 danske dødsfald i 2010.

Det har forskerne gjort ved at sammenholde data fra dødsattester, obduktionsrapporter og sundhedsregistre for at identificere alle pludselige dødsfald.

Forskerne var på jagt efter de personer, som døde pludseligt af hjertesygdom, for eksempel af en blodprop i hjertet.

De danske dødsattester er særdeles velegnede til denne form for undersøgelse, da lovgivningen på området dikterer, at politiet skal kontaktes ved pludselige og uventede dødsfald, for at der eventuelt kan foretages et retsligt ligsyn.

"Derfor er de fleste af denne type dødsfald undersøgt ret grundigt, idet dødsattesten ofte indeholder omfattende information om omstændighederne for dødsfaldet, eksempelvis forklaringer fra ambulancereddere, pårørende, egen læge og personer, der har været til stede, da den afdøde faldt om," forklarer Thomas Hadberg Lynge.

En tredjedel af alle uventede dødsfald skete, mens folk var alene

Efter forskerne havde gennemgået samtlige dødsfald manuelt, stod flere ting klart:

  • For det første var en tredjedel af alle pludselige og uventede dødsfald sket, mens folk var alene. De blev fundet døde.
  • For det andet viser forskningen, at op imod 13 pct. af alle dødsfald i 2010 var pludselige og uventede.

Thomas Hadberg Lynge fortæller, at det tal ligger på niveau med flere mindre internationale undersøgelser, der har fundet, at mellem seks og 20 pct. af alle dødsfald er pludselige og uventede.

"Det er et højt tal, men det er ikke overraskende højt. Det er samtidig første gang, at vi kan give et så præcist estimat af helbredsproblemet på nationalt plan," siger han.

Vil finde flere risikofaktorer for pludselige og uventede dødsfald

Thomas Hadberg Lynge forklarer, at forskningsresultatet har flere perspektiver.

For det første er det interessant, at ved en tredjedel af alle dødsfald blev folk fundet døde. Det betyder, at for en stor del af gruppens vedkommende hjælper det altså ikke, at vi i Danmark har taget mange vellykkede initiativer omkring at have flere hjertestartere, hjerteløbere og generelt bedre kendskab til genoplivning i befolkningen.

For det andet viser studiet, at der er rum til forbedring, når det gælder antallet af personer, som årligt dør på grund af et pludseligt og uventet hjertestop.

"I samarbejde med internationale forskningsgrupper arbejder vi hen imod at kunne konstruere risikomodeller for, hvor stor den enkelte persons risiko er for at dø pludseligt og uventet af hjertesygdom. Da blodprop i hjertet er en hyppig årsag, vil velkendte risikofaktorer herfor, eksempelvis rygning, mangel på motion, overvægt og så videre, også være risikofaktorer for pludselig død. Så hvis de faktorer kan nedbringes i befolkningen, vil det også have en klar effekt på det her område," forklarer Thomas Hadberg Lynge.

Forskeren fortæller også, at et andet perspektiv i studiet er, at forskerne nu har en komplet kortlægning over alle pludselige dødsfald for et enkelt år i Danmark, og det gør det muligt for dem i deres videre forskning at kombinere data med sundhedsregistre og på den måde identificere nye risikofaktorer for pludselige og uventede dødsfald.

"Det kan muligvis dreje sig om medicinkombinationer, diagnosekombinationer eller for eksempel forurening. Jo flere risikofaktorer vi kan identificere, desto større sandsynlighed har vi for at kunne identificere personer i høj risiko for at dø pludseligt og uventet. Vi ved også fra tidligere studier, at mange af dem, som dør pludseligt og uventet, har haft mange symptomer i ugerne og månederne op til, at det sker. Kan vi på baggrund af symptomer og risikofaktorer lykkes med at identificere personer i høj risiko, kan mange pludselige dødsfald forhindres," siger Thomas Hadberg Lynge.

Nationwide burden of sudden cardiac death: A study of 54,028 deaths in Denmark” er udgivet i Heart Rhythm. Et af projektets PI’s, Jacob Tfelt-Hansen fra Rigshospitalet, modtog i 2013 en bevilling fra Novo Nordisk Fonden til projektet GEVAMI (GEnetic causes to Ventricular Arrhythmia in patients during first ST- elevation Myocardial Infarction).

Dansk
© All rights reserved, Sciencenews 2020